Rozwody, podziały majątku i alimenty

Składając przysięgę małżeńską jesteśmy przekonani, że nasze małżeństwo to stan trwały i żaden kryzys nie będzie Nam straszny. Okazuje się jednak, że przyczyn rozpadu małżeństwa jest wiele i nie każdy, nawet najlepszy wspólny plan na przyszłość jesteśmy w stanie zrealizować.

Rozwody, podziały majątku i alimenty

Dlatego jeżeli już podjąłeś decyzję o rozwodzie musisz wiedzieć, że jego uzyskanie wymaga zainicjowania sprawy sądowej, w ramach której wasze małżeństwo będzie podlegało ocenie. Warto również wiedzieć, że sąd nie musi Wam udzielić rozwodu mimo, że oboje tego chcecie (np. przesłanką oddalenia pozwu o rozwód jest fakt, że ucierpi na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci). Z tych też względów nie można traktować spraw rozwodowych jako zwykłej formalności. Należy mieć na uwadze, że jest to proces cywilny rządzący się swoimi prawami, w ramach którego nasze twierdzenia należy udowodnić. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w sprawie rozwodowej sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa stron, lecz również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, częstotliwości kontaktów, wysokości alimentów, wspólnym mieszkaniu stron, a niekiedy nawet o podziale majątku wspólnego małżonków. Z uwagi na mnogość spraw rozpoznawanych w ramach postępowania rozwodowego, a także faktu, że postępowanie to jest niezwykle emocjonalne warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Zajmie się on nie tylko kwestiami formalnymi takimi jak sporządzenie pozwu i reprezentacja podczas rozprawy, ale również będzie w stanie ochłodzić towarzyszące Nam emocje i służyć radą oraz pomocą podczas tego wyczerpującego postępowania.

Składając pozew o rozwód musisz się przygotować na ciężką sprawę pod względem emocjonalnym. W pismach procesowych jest zazwyczaj wyciąganych na wierzch wiele spraw, które powinny pozostać w poufności, ale takie są po prostu sprawy rodzinne w sądzie. Jako kancelaria prawna oferujemy pełną poufność, naszych adwokatów i radców prawnych wiąże tajemnica zawodowa i obowiązki z zakresu etyki. Zapewniamy, że to z czym do nas przyjdziesz zostanie tylko pomiędzy Tobą, a reprezentującym Cię adwokatem/radcą prawnym. Możemy dążyć do negocjacji lub mediacji w sprawie o rozwód i zakończenie sprawy rozwodem bez orzekania o winie. Jeśli jednak chcesz walczyć i spróbować uzyskać rozwód z winy żony lub rozwód z winy męża to zrobimy wszystko, aby osiągnąć cel. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w trudnych sprawach i w tego typu postępowaniach zdarza nam się wspomagać detektywem oraz wykorzystywać totalnie nieszablonowe działania. Jeśli Twój mąż/żona Cię zdradził, jest alkoholikiem, znęca się nad Tobą czy też masz inną podobną sytuację to wiemy z praktyki co zrobić, aby rozwód był z jego/jej winy.

Po skończonej sprawie rozwodowej nastąpi podział majątku. Polega to na fizycznym rozdzieleniu zgromadzonych składników majątku pomiędzy żonę i męża. Zazwyczaj polega to na tym, że jeśli jest jedna nieruchomość to jedna ze stron ją zatrzymuje i ma obowiązek spłacenia żony/męża w określonym przedziale czasowym. Niestety sprawy o podział majątku zdarza się, że trwają latami z uwagi na konflikt. Zdecydowanie lepiej sprawę zamknąć na etapie negocjacji/mediacji niż narażać się na koszty biegłego, ale czasami nie ma wyboru.

Jeśli posiadacie Państwo dzieci, to najważniejsze o czym należy pamiętać, to że Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. Wynika to z zasady zapisanej wprost w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Nasi adwokaci i radcowie prawni wiedzą jak istotne jest to, aby uregulować sprawę opieki nad dziećmi w sposób najlepszy dla reprezentowanej strony oraz samego dziecka. Będziemy się zawsze kierować Twoimi wytycznymi i będziemy do skutku przekonywać sąd, że Twoje rozwiązanie jest tym słusznym. Pomagamy tez w sprawach związanych ze zmianą nazwiska dziecka po rozwodzie.

Jak zatem możemy Ci pomóc?