Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

22-07-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W mojej praktyce zawodowej często spotykam się z pytaniem, czy istnieje możliwość, aby Sąd postanowił, że wspólny majątek małżonków przestał istnieć wcześniej, aniżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jest to możliwe, choć zasadą jest, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku Sądu i zwykle nie jest to dzień wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa. Tym niemniej w wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Kancelaria prawna wrocław – specjalizacja rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
(opis po kliknięciu)


 

Ważne powody rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

 

Owe ważne powody, o których mówią przepisy prawa nie są jednolicie rozumiane przez Sądy. Z jednej bowiem strony bierze się pod uwagę lekkomyślne i rażąco sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu postępowanie jednego z małżonków, z drugiej zaś należy mieć na uwadze interes wierzycieli, którzy chcieliby zaspokoić się z majątku wspólnego. Dlatego też przygotowując się do sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną warto w sposób właściwy przedstawić sądowi swoje argumenty i przytoczyć właściwe dowody.

 

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Jeżeli zamierzacie podjąć walkę o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną warto wiedzieć, kiedy i jak należałoby to zrobić.  Niedopuszczalne jest bowiem dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Jednak do chwili aż wyrok rozwodowy nie jest prawomocny małżonkowie mogą złożyć do sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Jeżeli pozew ten zostanie złożony w sądzie przed uprawomocnieniem się wyroku o rozwód to zostanie on rozpoznany.

 

Zalety rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną ma na celu ochronę interesów rodziny przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami drugiego małżonka, takimi jak zaciąganie i niespłacanie zobowiązań, bezmyślnym trwonieniem czy niszczeniem majątku, a także skutkami finansowymi uzależniania od alkoholu, narkotyków czy hazardu. Zwykle udaje się je uzyskać wtedy kiedy małżonkowie przez dłuższy okres żyli w faktycznej separacji.

 

Nie wiesz jak przygotować się do sprawy lub potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu- zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Kancelaria prawna ma duże sukcesy w ustanawianiu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Na przestrzeni ostatnich lat nasi adwokaci i radcowie prawni wielokrotnie prowadzili sprawy o rozwód i rozdzielność majątkową, w których z powodu np. hazardu udawało się uzyskać taką rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Jako Kancelaria Prawna KHG we wrocławiu dokładamy szczególnych starań, aby jak najkorzystniej skończyć sprawę dla klienta, a nie tylko ją przeprocedować. Umów się na spotkanie z jednym z naszych adwokatów lub radców prawnych, a dokonamy analizy czy w Twoim przypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną może się udać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *