Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Co to oznacza w praktyce?

26-04-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Co to oznacza w praktyce?

Moje dotychczasowe doświadczenie w sprawach rodzinnych wskazuje, że wiele osób nie rozumie, co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Jest to o tyle problematyczne, że brak świadomości w tym zakresie dotyczy obojga rodziców i często jest wykorzystywany do rozgrywek pomiędzy nimi.

 

Kancelaria prawna wrocław – specjalizacja ograniczenie władzy rodzicielskiej
(opis po kliknięciu)


 

Z czego to wynika?

Zacznijmy od początku. O władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi orzeka Sąd najczęściej w czasie rozwodu. Do roku 2015 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zasadą było powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym pozostawieniu drugiemu prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom tylko na ich zgodny wniosek i o ile przedstawili oni pisemne porozumienie o sposobie jej wykonywania, a Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że będą oni współdziałać dla dobra dziecka. Powyższe oznaczało niejako automatyczne ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, w sytuacji, w której rodzice nie przedstawili pisemnego porozumienia, nawet jeżeli nie było między nimi sporu, co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Obecnie zasadą jest, że władza rodzicielska pozostaje przy obojgu rodzicach, chyba że szczególne okoliczności przemawiają za tym, że nie będzie to zgodne z dobrem dziecka.

 

Zatem większość orzeczeń Sądów, które zapadły przed rokiem 2015 r. ogranicza władzę rodzicielską jednego z rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Aktualnie zdecydowanie trudniej bez istotnego powodu ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu z rodziców, gdyż zasadą jest jej wspólne wykonywanie.

 

Ograniczenie do ….. co to znaczy?

Jeżeli Sąd ogranicza władzę rodzicielską do istotnych sprawach dziecka takich jak współdecydowanie o edukacji, zdrowiu, miejscu pobytu czy wyjazdach zagranicznych oznacza to, że w tym zakresie oboje rodzicie muszą decydować wspólnie! Wiele osób sądzi, że jeżeli władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, to są oni uprawnieni do samodzielnego podejmowania decyzji o tym, gdzie dziecko pójdzie do szkoły, jakimi metodami należy je leczyć w razie zachorowania czy też, kiedy wyrobić mu paszport. Jednak nic bardziej mylnego. Sąd bowiem określa te dziedziny życia dziecka, w których rodzice powinni decydować wspólnie.

 

Reasumując, jeżeli masz ograniczone prawa rodzicielskie nie oznacza to, że zostałeś całkowicie pozbawiony wpływu na sposób jego wychowania. Masz bowiem prawo wyrazić swoje zdanie w większości kluczowych kwestii dotyczących osoby dziecka, a jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia z drugim rodzicem sprawę można poddać pod rozstrzygnięciu Sądu.

 

Jeśli masz sprawę lub chcesz wszcząć sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej to jako Kancelaria prawna KHG we wrocławiu możemy Ci pomóc. W ostatnim czasie nasz zespół ds. rodzinnych składający się z adwokata i radcy prawnego przeprocedował taką sprawę, w której mężowi została ograniczona władza rodzicielska, gdyż zajmował się głównie “graniem na komputerze” i nie poświęcał czasu dziecku nawet jak było pod jego opieką. Nie musi zawsze występowac alkohol itd., nasza kancelaria prawna stara się szukać takich argumentów, które są skuteczne w praktyce, choć może nie częste w teorii prawa. Ważne aby działało i osiągało cel.

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach rozwodów. Adwokaci i radcowie prawni pomagają prowadzić sprawy rozwodowe

5 thoughts on “Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Co to oznacza w praktyce?

   1. W tym aspekcie idąc w myśl treści wynikającej z artykułu – dziecko ma miejsce pobytu przy matce. Oznacza to, że mieszka tam gdzie matka, a zgoda ojca wymagana jest i ogranicza się w głównej mierze do tzw. istotnych spraw dziecka czyli:
    • miejsca pobytu dziecka
    • zmiany nazwiska dziecka w trybie administracyjnym
    • wyboru szkoły
    • wyboru sposobu leczenia
    • wyboru sposobu spędzania wakacji
    • wyjazdów zagranicznych, np. wakacyjnych.

    Więcej informacji znajduje się również w akapicie pod nagłówkiem: “OGRANICZENIE DO ….. CO TO ZNACZY?” artykułu powyżej.

 1. Mam pytanie chodzi o wyjaśnienie wyroku chodzi o to podaje cytat ojcu zaś władze ogranicza do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dziecka dotyczących nauki leczenie i wyjazdu na stałe za granicę ustalając miejsce pobytu dziecka przy matce.?

  1. W tym aspekcie idąc w myśl treści wynikającej z artykułu – dziecko ma miejsce pobytu przy matce. Oznacza to, że mieszka tam gdzie matka, a zgoda ojca wymagana jest i ogranicza się w głównej mierze do tzw. istotnych spraw dziecka czyli:
   • miejsca pobytu dziecka
   • zmiany nazwiska dziecka w trybie administracyjnym
   • wyboru szkoły
   • wyboru sposobu leczenia
   • wyboru sposobu spędzania wakacji
   • wyjazdów zagranicznych, np. wakacyjnych.

   Więcej informacji znajduje się również w akapicie pod nagłówkiem: “OGRANICZENIE DO ….. CO TO ZNACZY?” artykułu powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *