Adwokat

Monika Gładysz (Gajewska)

Przeczytaj o mnie

Doświadczenie

Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. W kancelarii prowadzi głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Bierze czynny udział jako obrońca oraz pełnomocnik w czynnościach procesowych zarówno w toku postępowania przygotowawczego, rozpoznawczego jak i wykonawczego.

Do przedmiotu jej zainteresowań należy również szeroko rozumiane prawo cywilne. Reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach rodzinnych (rozwody, podziały majątku, władza rodzicielska, alimenty), spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku) oraz z zakresu praw rzeczowego (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja).

Posiada również kilkuletnie doświadczenie związane z obsługą Banków oraz funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie windykacji roszczeń bankowych, które z powodzeniem wykorzystuje w pomocy osobom zadłużonym.

Dwukrotna Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2013 magister administracji, od 2014 magister prawa. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Historia wpisów tego autora