Adwokat

Monika Gładysz (Gajewska)

Przeczytaj o mnie Obejrzyj film

Doświadczenie

Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. W kancelarii prowadzi głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Bierze czynny udział jako obrońca oraz pełnomocnik w czynnościach procesowych zarówno w toku postępowania przygotowawczego, rozpoznawczego jak i wykonawczego.

Do przedmiotu jej zainteresowań należy również szeroko rozumiane prawo cywilne. Reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach rodzinnych (rozwody, podziały majątku, władza rodzicielska, alimenty), spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku) oraz z zakresu praw rzeczowego (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja).

Posiada również kilkuletnie doświadczenie związane z obsługą Banków oraz funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie windykacji roszczeń bankowych, które z powodzeniem wykorzystuje w pomocy osobom zadłużonym.

Dwukrotna Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2013 magister administracji, od 2014 magister prawa. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.