Pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej?

08-04-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Czym jest władza rodzicielska?

Jesteś rodzicem lub sprawujesz opiekę nad dzieckiem, a partner odgraża się że zabierze Ci dziecko? Nie jesteś pewien czy rzeczywiście posiadasz prawa do swojego dziecka? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, to z pewności poniższy artykuł Cię zainteresuje.

Dziecko nie jest rzeczą i nie powinno być obiektem walk między rodzicami czy opiekunami prawnymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każdy z nich jest uprawniony do jej wykonywania. Polega ona na wychowywaniu i kierowaniu dzieckiem, a także sprawowaniem zarządu nad jego majątkiem.

 

Nie tylko dziecko ma być posłuszne – rodzice też maja obowiązki!

Ważne decyzje dotyczące dziecka rodzice podejmują wspólnie przy uwzględnieniu zdania dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności. Zobowiązani
są oni do troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa, przy uwzględnieniu odpowiednio jego uzdolnień. Oznacza to, że dziecko też ma swoje prawa.

 

Co zrobić, aby ochronić dziecko?

Jednak nieraz zdarzają się sytuacje w których, rodzic nie powinien mieć do niego praw. Uzależnione to jest od dobra małoletniego, które jest kwestią najważniejszą. Do okoliczności zagrażającej dobru dziecka należy m.in. wystąpienie trwałej przeszkody, nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodzica, bądź gdy w sposób rażący zaniedbują oni swoje obowiązki.
W takich przypadkach należy wystąpić do sądu, który może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu, a nawet o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

 

Jeśli więc dobro twojego dziecka jest zagrożone, to najlepiej podjąć działania w kierunku ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Od chwili podejmowania pierwszych kroków w tej sprawie, jak najbardziej niezbędna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże on sporządzić odpowiednie dokumenty potrzebne do wniesienia sprawy
oraz będzie monitorował jej przebieg. Niewątpliwie występując przed sądem wskazówki adwokata czy radcy prawnego pomogą uniknąć błędów. Dobro dziecka jest kwestią najistotniejszą, która wymaga szczególnej ochrony, dlatego należy podejmować starannie działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *