Potrzebujesz doradztwa w zakresie prawa budowlanego – jak możemy Ci pomóc?

Inwestycje budowlane wiążą ze znacznymi ryzykami na wielu polach działalności – są to zarówno ryzyka ekonomiczne (wycena prac, kadra, rozliczenia z kontrahentem, windykacja należności, itd.), jak i ryzyka prawne. Jako kancelaria prawna KHG we Wrocławiu poprzez swoją działalność doradczą minimalizujemy ryzyka ekonomiczne poprzez wyeliminowanie ryzyk prawnych. Jak to wygląda? Planowanie każdej inwestycji musi się odbywać zawsze dużo wcześniej niż złożenie podpisu pod umową i rozpoczęcie realizacji. Wtedy wkraczamy my – poprzez analizę ryzyk prawnych na etapie negocjacji z kontrahentem, eliminujemy je (np. sprawdzając umowę) – ten etap jest zasadniczy i często decyduje o tym, czy spór budowlany skończy się w sądzie, czy zostanie rozwiązany pozasądowo (ugodowo). Dobra umowa bowiem i (niestety) dobre „papiery” w trakcie inwestycji to podstawa.

Prawo budowlane z pomocą doświadczonego prawnika

Jeśli natomiast spór już zaistnieje, zawsze dążymy do jego rozwiązania polubownego – jest to zdecydowanie korzystniejsze dla Klienta, biorąc pod uwagę nie tylko finanse czy obciążenie czasowe i stres, ale także – wpływa to na renomę Klienta na rynku – przecież Klient na co dzień ma styczność z innymi przedsiębiorstwami, czy jako podwykonawca, czy też w odwrotnej konfiguracji – jako GW. Dlatego zawsze dążymy do tego, aby nie palić za Klientem mostów. Można się dogadać pozostając w dobrych relacjach z Kontrahentem.

Jeśli natomiast to się nie uda, reprezentujemy Klienta przed wszelkimi organami krajowymi, sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Prowadzimy także reprezentację za granicą Polski, w szczególności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Nie wiesz czy Twoja sprawa kwalifikuje się do Prawa budowlanego? Skontaktuj się z nami!

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • Prowadzenie spraw z zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy
  Jeśli nie uzyskałeś zapłaty bezpośrednio od swojego kontrahenta to możesz zwrócić się do inwestora/generalnego wykonawcy o ile spełnione zostały warunki ustawowe i byłeś odpowiednio zgłoszony. Od 2017 roku tego typu sprawy jednak są już dużo rzadsze, wobec zmian ustawowych, które uporządkowały rynek. Warto jednak dopilnować tego typu zabezpieczenie, aby mieć pewność zapłaty
 • Dochodzenie roszczeń w związku z niezapłaconym wynagrodzeniem
  Niezależnie od tego czy są to sprawy klasyczne windykacyjne czy też duże wobec zgłoszonych wad, pomagamy uzyskać zapłatę. Jesteśmy praktykami w tym względzie, potrafimy czytać dziennik budowy, pomagamy w zakresie dokonywania odbioru robót oraz doradzamy jak przygotować się do sprawy sądowej.
 • Sprawdzanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych
  Umowa często jest marginalizowana w branży budowlanej, a kontrahenci wychodzą z założenia, że “jakoś to będzie”, a najwyżej to prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, czy też generalnie kancelarie prawne) będą ze sobą walczyć. To błędna koncepcja. Umowa jest podstawowym stosunkiem łączącym strony i dobrze przygotowana może dać Ci przewagę w procesie.
 • Zabezpieczamy zapłatę wynagrodzenia w umowach oraz szkolimy z tego elementu
  Możemy mówić, że w umowie ważne są prawa autorskie, sprawdzenie kwestii bycia czynnym podatnikiem VAT, prawidłowego oznaczenia stron umowy oraz wielu innych… Tak naprawdę jednak kluczowe jest zabezpieczenie zapłaty za Twoje wykonawstwo. Bardzo częstym problemem jest odmowa dokonania odbioru robót z powodu choćby zasadnie zgłoszonych wad, ale w stopniu odpowiadającym kilku % wykonanych robót. Dobrze jest zatem zapisać, że należy w takim przypadku dokonać odbioru częściowego i zapłacić za ten fragment odebranych robót prawda? Właśnie w taki sposób działamy w praktyce i obsługiwane przez nas firmy w ten sposób nie mają problemów z brakiem zapłaty.
 • Pomagamy dochodzić zapłaty kar umownych za opóźnienia
  Jeśli Twój wykonawca w porę nie zareagował na zgłoszone reklamacje dotyczące wadliwości wykonanych robót i masz zastrzeżone z tego tytułu kary umowne, to warto jest wykorzystać te zapisy. Należy jednak pamiętać też, że kara umowna może być miarkowana (obniżona)
 • Weryfikujemy zgłoszone wady i odpowiadamy na wezwania
  W tym przypadku najczęściej potrzebna jest pomoc eksperta/inżyniera, który da również wiedzę branżową pod względem jakości wykonanych robót. Stosownie do opinii my możemy sporządzić albo wezwanie albo odpowiedź w zależności od tego kogo reprezentujemy.
 • Dochodzimy zapłaty za roboty dodatkowe
  Jeśli wykonałeś roboty dodatkowe, a teraz inwestor/generalny wykonawca nie chce Ci zapłacić to w pierwszej kolejności należy sprawdzić zapisy umowne. Nawet jeśli umowa nic o tym nie traktuje, to pozostaje instytucja tzw. bezpodstawnego wzbogacenia. Trzeba jak najszybciej jednak zabezpieczyć dowody w tego typu sprawach!

Doskonale trafiłeś! Zapewnimy Ci kompleksową pomoc z zakresu Prawa budowlanego, a także zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu!

Pozwól nam zająć się Twoją sprawą w obszarze prawa budowlanego!

Jeśli dziedziny dotyczącej interesującego Cię tematu nie ma na liście – wybierz kategorię ze wskazanych poniżej lub skontaktuj się z nami!

\
Skontaktuj się z nami

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa