Radca prawny / Partner

Kamil Hupajło

Przeczytaj o mnie

Doświadczenie

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ukończonego z wyróżnieniem. Certyfikowany mediator gospodarczy.

Specjalizuje się w w szczególności w:

  • prawie gospodarczym, w tym obsłudze spółek (także w zakresie korporacyjnych papierów wartościowych, np. obligacji),
  • sporach budowlanych (w tym obejmujących inwestycje realizowane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC), w szczególności w zakresie dużych sporów sądowych, w tym w także z uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów inwestycji budowlanej,
  • prawie nowych technologii,
  • prawie kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw autorskich i pokrewnych.

W swojej pracy zawodowej wielokrotnie obsługiwał duże przedsiębiorstwa budowlane (m.in. reprezentowanie polskiego przedsiębiorstwa w sporze z  członkami międzynarodowego konsorcjum budowlanego realizującego roboty związane z budową terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, reprezentowanie dużych przedsiębiorstw budowlanych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym), jak również opracowywał kompleksową strategię i dokumentację dla całych procesów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, procesów inwestycyjnych, w tym procesów z elementami emisji i obrotu papierami wartościowymi. Obsługa z zakresu nowych technologii obejmowała doradzanie przedsiębiorcom działającym w branży internetowej, w tym analizę i tworzenie nowatorskich rozwiązań dla biznesu internetowego, także opartego o technologię blockchain. Biorąc udział w latach 2013-2015 obsłudze prawnej Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, obsługiwał twórców i artystów i brał udział w obsłudze prawnej dużych procesów kulturalnych.

Obsługę prawną prowadzi w języku polskim i angielskim.

Historia wpisów tego autora

Publikacje i obecność w mediach

  • Puls Biznesu: Nabici w szkolenia z kryptowalut (PB, 07.06.2018, zobacz: https://www.pb.pl/nabici-w-szkolenia-z-kryptowalut-931564)
  • Puls Biznesu: Inwestorzy zakopali miliony złotych (PB, 16.04.2018, zobacz: https://www.pb.pl/inwestorzy-zakopali-miliony-zlotych-910654)