Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Kamil Hupajło

Przeczytaj o mnie Obejrzyj film

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Doświadczenie

Radca prawny, współzałożyciel i partner zarządzający Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ukończonego z wyróżnieniem. Certyfikowany mediator gospodarczy.

Specjalizuje się w szczególności w:

  • sporach budowlanych (w tym obejmujących inwestycje realizowane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC), w szczególności w zakresie dużych sporów sądowych, w tym w także z uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów inwestycji budowlanej. Regularne publikacje ukazują się w tym zakresie na jego autorskiej stronie prawnikbuduje.pl,
  • prawie gospodarczym, w tym obsłudze spółek (także w zakresie korporacyjnych papierów wartościowych, np. obligacji).  Publikuje w tej kwestii tematyczne wpisy związane z m.in. wspomnianymi obligacjami i akcjami w ramach prowadzonej przez niego strony twojeobligacje.pl,
  • prawie nowych technologii,
  • prawie kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw autorskich i pokrewnych.

W swojej pracy zawodowej wielokrotnie obsługiwał duże przedsiębiorstwa budowlane (m.in. reprezentowanie polskiego przedsiębiorstwa w sporze z członkami międzynarodowego konsorcjum budowlanego realizującego roboty związane z budową terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, reprezentowanie dużych przedsiębiorstw budowlanych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym). Ponadto opracowywał kompleksową strategię i dokumentację dla całych procesów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, procesów inwestycyjnych, a w tym procesów z elementami emisji i obrotu papierami wartościowymi.

Obsługę i doradztwo prawne prowadzi w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo specjalizuje się obsłudze prawnej z zakresu nowych technologii i doradztwie przedsiębiorcom działającym w branży internetowej. Obejmuje to zarówno analizę, jak i tworzenie nowatorskich rozwiązań dla biznesu internetowego, także opartego o technologię blockchain.

Uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Aktywnie działa pro bono, wspierając organizacje pozarządowe, ich beneficjentów oraz podopiecznych. Za swoją działalność dobroczynną został wyróżniony:

  • Medalem “Pro Patria”, nadawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Srebrną Odznaką Honorową, nadawaną przez Prezesa Związku Głównego Związku Sybiraków
  • nominowany do Medalu „Pro Bono Poloniae”

W latach 2013-2015 obsłudze prawnej Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 doradzał twórcom oraz artystom i brał udział w obsłudze prawnej dużych procesów kulturalnych.