OMEGA – zgłoszenie do sprawy

26-03-2020
/ Maciej Grzegorczyk

OMEGA – zgłoszenie do sprawy

AKTUALIZACJA 31.08.2021 r.

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga (sygn. akt. PO II Ds. 64.2020) następujące informacje:

 1. Przeciwko Łukaszowi B. nie został na razie skierowany akt oskarżenia;
 2. Miejsce pobytu Bartosza N. aktualnie nie zostało ustalone. Został wydany za nim list gończy oraz wszczęto poszukiwania międzynarodowe.

Jednocześnie wskazujemy, iż w najbliższym czasie, będziemy składać wniosek o dostęp do akt śledztwa zgodnie z art. 156 § 5 k.p.k., w celu zweryfikowania aktualnie prowadzonych czynności oraz dokonanych ustaleń przez Prokuraturę w niniejszej sprawie. 

 

AKTUALIZACJA 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, kontaktujemy się po dłuższej przerwie, aby przekazać Państwu informację iż Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga (sygn. akt. PO II Ds. 64.2020) prowadząca postępowanie w sprawie platformy Omega.best, doręczyła do tut. kancelarii odpis postanowienia z dnia 12 lutego 2021 r. zgodnie z którym prokurator prowadzący postępowanie:

 1. uchylił tymczasowy areszt wobec Łukasza B.;
 2. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi w postanowieniu osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 100.000,00 PLN.

 

W terminie do 31 marca br. na adresy mailowe wskazane przez Państwa w procedurze zgłoszenia, będziemy przekazywać informacje dotyczące wniosków oraz założeń tut. kancelarii w związku z powyższym pismem. 

 

Jednocześnie proszę, aby Państwo zwrócili uwagę na poniższe:

 1. Wszelkie pytania, proszę kierować na adres mailowy khg-omega@khg.pl. Odpowiedzi na wiadomości udzielone są zasadniczo w terminie do 30 dni.
 2. Proszę mieć na uwadze, że postępowania prowadzone przez Prokuraturę oraz inne organy ścigania, wiążą się bardzo często z brakiem nowych informacji w sprawie nawet przez kilka lub kilkanaście miesięcy, z uwagi na trwający proces przesłuchań, kompletowania dokumentacji, bądź wykonywania innej działalności operacyjnej przez Prokuraturę w danej sprawie.
 3. Ogólne informacje na temat sprawy Omega.best, można znaleźć również w mediach, w tym również m.in. tutaj: https://www.money.pl/gielda/sledztwo-ws-omegi-przyspiesza-szef-piramidy-finansowej-jest-scigany-6618753532349056a.html

 

AKTUALIZACJA 01.10.2020 r.

Szanowni Państwo, wedle informacji pozyskanych z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w związku z prowadzonym śledztwem przez KRP (VI) Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej i Korupcji, działającej na polecenie tejże prokuratury w dniu 28.09.2020 r. nastąpiło przeszukanie pomieszczeń związanych z działalnością platformy OMEGA, czego efektem jest m.in.: 

 • ZATRZYMANIE ORAZ ZASTOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTU WARUNKOWEGO DLA ŁUKASZA B.;

 

Sytuacja jest bardzo rozwojowa, jednak Prokuratura nie chce jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów na tym etapie. Informujemy jednak, że współpracujemy oraz jesteśmy w kontakcie z organami prowadzącymi przedmiotowe postępowanie. 

 

AKTUALIZACJA 20.08.2020 r.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań dotyczących aktualnego etapu sprawy wraz ze wskazaniem, iż ostatnia aktualizacja pojawiła się na stronie ponad 2 miesiące temu. Pragniemy zaznaczyć, iż brak informacji z naszej strony nie jest spowodowany brakiem czynności podjętych w tejże sprawie. Aktualnie to Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze, my je nadzorujemy oraz wspomagamy, jednak jako kancelaria nie mamy wpływu na szybkość tego typu postępowań. Naszym zadaniem jest dostarczanie dokumentacji wspomagającej postępowanie, współpraca z Prokuraturą, a także właściwa reprezentacja osób, które zaufały nam, powierzając swoją sprawę do prowadzenia.

 

Poniżej aktualne informacje w sprawie:

 

 1. PROKURATURA: Jesteśmy w stałym kontakcie z Prokuratorem prowadzącym postępowanie. Nasza współpraca polega na wzajemnej wymianie informacji, która może wspomóc przedmiotowe postępowanie. Do połowy sierpnia, wszystkie skierowane przez nas wnioski dowodowe zostały uwzględnione przez Prokuraturę;
 2. NOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO SPRAWY: Na początku sierpnia br. przygotowaliśmy pismo do Prokuratury wraz z nowymi wnioskami dowodowymi, w postaci zabezpieczonego materiału dowodowego. Zostały również skierowane dokumenty wraz z listą nowych osób poszkodowanych, które zgłosiły się do kancelarii. W przypadku chęci dołączenia się nowych osób do prowadzonej sprawy prosimy o PILNY kontakt mailowy;
 3. NOWE WNIOSKI DOWODOWE: Pod koniec bieżącego tygodnia, zostanie skierowane do Prokuratury kolejne pismo wraz z nowymi wnioskami dowodowymi;
 4. PRZESŁUCHANIE OSÓB Z POLSKI: Prokuratura od lipca przesłuchuje osoby poszkodowane, celem pozyskania informacji na temat działalności projektu OMEGA.BEST. Jednakże, należy zaznaczyć, iż to, że ktoś nie dostał jeszcze wezwania na przesłuchanie może być spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Prokuratura ma wiele osób poszkodowanych, więc wzywa osoby wedle ustalonej wcześniej listy. Po drugie, część osób kontaktowała się z nami w zakresie zmiany adresu do korespondencji – w przypadku błędnego adresu, Prokuratura dostarczy wezwanie na błędny adres. Po trzecie, zgodnie z art. 315a kodeksu postepowania karnego, Prokuratur nie ma obowiązku przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych w przedmiotowej sprawie. Oczywiście zawnioskowaliśmy o przesłuchanie wszystkich osób (w tym osób przebywających poza granicami RP, ale o tym za chwilę), jednakże jeśli dotychczasowe ustalenia będą wystarczające – wówczas przesłuchanie nie będzie niezbędne dla całości ustalonego stanu faktycznego;
 5. PRZESŁUCHANIE OSÓB Z ZAGRANICY: W zakresie przesłuchania osób przebywających poza granicami RP – w ostatnim piśmie skierowanym do Prokuratury zawnioskowaliśmy o przesłuchanie osób nie mających stałego miejsca pobytu w Polsce, aby te osoby zostały przesłuchane przed właściwymi konsulami RP w zależności od miejsca zamieszkania poszczególnych osób poszkodowanych. W momencie kiedy otrzymamy odpowiedź – wówczas przekażemy ją Państwu;

 

Należy również zaznaczyć, iż nie możemy publicznie przekazywać wszystkich informacji ustalonych w tejże sprawie, z uwagi na tajność całego postępowania, ale również dobro samej sprawy. Zgodnie bowiem, z art. 241 § 1 kodeksu karnego: “Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”. Oczywiście te informacje, które możemy przekazać będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

 

W zakresie zmiany adresu, jeśli takowa nastąpiła – prosimy o informacje w formie mailowej, jednakże z pewnością taka procedura wydłuży całość postępowania. Wysyłanie do Prokuratury pojedynczych informacji w zakresie zmian adresu, jest po prostu nieekonomiczne, wydłuża postępowanie oraz sporządza dodatkową pracę po stronie Prokuratury, dlatego jeśli takowe zmiany będą to będziemy o nich informować Prokuraturę w formie zbiorczego pisma.

 

Jak zawsze, w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy.

 

AKTUALIZACJA 04.06.2020 r.

W dniu dzisiejszym zostało skierowane pełne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15. Dodatkowo poinformowaliśmy UOKiK oraz ABW. Pełne zawiadomienie wraz z załącznikami ważyło ok. 10 kg i  wynosiło łącznie ponad 1500 stron.

 

Dodatkowo jedna z komend policji wykonując czynności z polecenia Prokuratury, wiedząc, że kompletujemy dokumenty w sprawie OMEGA.BEST, skontaktowała się z nami kilka dni przed wysyłką dokumentów, informując iż Prokuratura prowadzi już postępowanie w tejże sprawie i oczekuje na dokumenty z naszej strony. Sygnatura postępowania prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie to PO II Ds. 64.2020.

 

AKTUALIZACJA 17.05.2020 r.

Od dnia dzisiejszego jakiekolwiek zgłoszenia NIEKOMPLETNE, niezawierające potwierdzenia opłaty, bądź pełnomocnictwa w JEDNYM mailu, będą odrzucane i pozostawiane bez odpowiedzi.

 

AKTUALIZACJA 14.05.2020 r.

W ostatnich tygodniach wielokrotnie rozmawialiśmy z niektórymi osobami decyzyjnymi w sprawie OMEGI. Padały różne propozycje, przy czym głównie z naszej strony. Muszę jednak przyznać, że od jednej z osób decyzyjnych widzę, że była wola dokonania zwrotów, o ile pozostałe osoby, również do tego procesu się dołożą. Nikt z pozostałych jednak nie czuł się odpowiedzialny za procedurę zwrotów. W pewnym momencie padła propozycja zwrotu 50% kwoty – nie uzyskano jednak ostatecznej zgody. Ostatecznie padła propozycja zwrotu 25% kwoty od tylko jednej osoby tej, która wstępnie wyraziła wolę zwrotu – jednak też na to nie dostałem ostatecznie potwierdzenia. Nie możemy dłużej czekać. Na początku bieżącego tygodnia rozpoczęliśmy proces zaczęliśmy kompletowania załączników. Zawiadomienie jest w 95% gotowe. Wysyłka kompletnego zawiadomienia zaplanowana jest na przyszły tydzień.

 

TYM SAMYM DZIEŃ 17 MAJA 2020 JEST OSTATECZNYM TERMINEM NA ZGŁOSZENIE W 1 TURZE.

 

Wszelkie zgłoszenia po tej dacie, będą również przyjmowane, jednak w ramach ewentualnego zawiadomienia uzupełniającego, które będzie wysyłane w późniejszym terminie (nie w miesiącu maj). Jeśli ktoś z Państwa wykonał zgłoszenia, a do dnia 20.05 nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia sprawy do prowadzenia, proszę o niezwłoczny kontakt mailowy pod adresem maciej.grzegorczyk@khg.pl

 

AKTUALIZACJA 21.04.2020 r.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. rozpoczęliśmy proces kompletowania zawiadomienia. Dopóki informacja na stronie nie ulegnie zmianie to można zgłaszać się do sprawy, zgodnie z treścią poniższej wiadomości. Planowany termin skompletowania zawiadomienia, wraz z załącznikami to najpóźniej 3-4 tydzień maja br.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Na wstępie dziękuję wszystkim za obecność na poniedziałkowym webinarze. Niestety plik z nagraniem jest uszkodzony, dlatego niestety nie mogę go wrzucić. Zamiast tego zebrałem Państwa najważniejsze pytania (dodałem do tego jeszcze kilka dodatkowych) i zamieściłem na dole niniejszego tekstu.

 

W zespole zastanawialiśmy się jak zrobić całą sprawę w możliwie najprzystępniejszy sposób. Część z Państwa zapewne korzystała w przeszłości z usług różnych Kancelarii. Zazwyczaj odbywa się to w sposób bardzo sformalizowany (podpisanie umowy, wymiana wielu maili, spotkania, wysokie koszty). Formalności jednak chcemy ograniczyć do absolutnego minimum – jedynym pisemnym dokumentem będzie pełnomocnictwo, które będziemy potrzebowali otrzymać podpisane w załączeniu (bez tego niestety się nie obejdzie). Plan jest zatem następujący:

 

 1. Całość dokumentów wysyłają Państwo na adres mailowy khg-omega@khg.pl;
 2. Jeśli mają Państwo jakieś pytania to proszę je zadawać na maciej.grzegorczyk@khg.pl, ALE proszę nie wysyłać do mnie zgłoszeń. Zgłoszenia należy
 3. wysyłać na khg-omega@khg.pl.
 4. Zgłoszenie wysłane mailowo ma zawierać w punktach:
 • Zdanie „Zlecam prowadzenie sprawy ws. projektu OMEGA wedle zasad określonych na stronie www.khg.pl/omega-zgloszenie-do-sprawy/”;
 • Login (nazwę użytkownika);
 • Imię i nazwisko;
 • Adres fizyczny (pod którym odbierasz korespondencję w razie czego);
 • Pesel;
 • Adres mailowy;
 • Telefon;
 • Kwota wpłaty w równowartości EURO;
 • Kwota wypłaty w równowartości EURO;
 • W jakiej walucie była robiona wpłata?
 • Jeśli transfer był robiony w walucie tradycyjnej to rachunek odbiorcy
 • Dane odbiorcy przelewu w walucie tradycyjnej
 • Jeśli transfer był robiony w kryptowalutach to numer portfela odbiorcy
 • Dane odbiorcy transferu w kryptowalucie (OMEGA albo konkretna osoba, która miała przekazać środki)
 • Czy występował pośrednik przy wpłacie i kto nim był (imię i nazwisko, dotyczy to zwłaszcza wpłat gotówką fizycznie)?
 • W jaki sposób dowiedziałeś się o OMEGA;
 • Preferowane miejsce przesłuchania? (Warszawa albo okręg zamieszkania);
 • Dodatkowe uwagi (jeśli ktoś ma);
 • Odpowiedź tak/nie (Czy zgadzasz się na zapisanie do naszego newslettera i przetwarzanie w związku z tym danych osobowych. UWAGA – zaznaczam, że w sprawach OMEGA i tak będę Państwa informował. Chodzi o ogólny newsletter prawny).
 1. Do zgłoszenia proszę załączyć:
 • Potwierdzenie przelewu:

Kwota: 246 zł brutto

Tytułem: usługa prawna – OMEGA / TWOJE IMIĘ I NAZWISKO

Adresat: KHG

Numery rachunku:
PLN – IBAN – PL 91194010763146569600000000,
USD – IBAN – PL 84194010763183495500000000; Kod Swift AGRIPLPR
EUR – IBAN – PL 81194010763185128400000000; Kod Swift AGRIPLPR

 • Pełnomocnictwo (do ściągnięcia TUTAJ). Należy je wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć do maila;
 • Wszelkie dowody jakie Państwo mają (np. potwierdzenia przelewu, screen z transferu środków w kryptowalutach, screeny z Twojego konta);
 1. Do zgłoszenia można załączyć dokument OŚWIADCZENIA O WPŁACIE. Ten dokument NIE jest potrzebny do zgłoszenia. O nim rozmawialiśmy na webinarze i może się on części z Państwa przydać.

 

Informuję też, że niestety ale tych cesji (o których rozmawialiśmy na webinarze) zrobić NIE możemy. Zabraniał tego regulamin OMEGA. Czyli jak są osoby z małymi kwotami i chcieliby przenieść oni swoje roszczenia na inne osoby to takie działanie jest niedozwolone.

 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Do kiedy można się zgłaszać?

W związku z licznymi prośbami wydłużyliśmy termin do 19 kwietnia. Po tej dacie też będzie można, ale jak już wyślemy dokumentację do prokuratury (co szacuję, że nastąpi w trzecim lub maksymalnie czwartym tygodniu kwietnia) to wyślemy najwyżej kolejne zawiadomienia, ale to generuje dodatkową pracę i dodatkowy czas po stronie prokuratury. Bardzo proszę w miarę możliwości dotrzymanie tego terminu.

 

 1. Jakie będą koszty prowadzenia sprawy?

Występuje jednorazowy koszt 246 zł brutto. Jeśli ktokolwiek z Państwa będzie chciał reprezentacji podczas przesłuchania na policji/prokuraturze to jest to koszt 615 zł brutto. W przypadku odzyskania środków pobieramy prowizję 7,5% brutto od odzyskanych środków. Nie pobieramy od Państwa potem żadnych środków w trakcie sprawy. Wszelkie nasze rozmowy z prokuraturą, korespondencja, dodatkowe pisma – wszystko robimy w tej pierwszej podstawowej cenie. Chcę być jak najbardziej transparentny, nie dostają Państwo wielostronicowej umowy, na podstawie której potem mielibyśmy dochodzić jakichś dodatkowych płatności. Wszystko jest podane powyżej.

 

 1. Dlaczego muszę podać tyle danych (pesel/adres)?

Po pierwsze, z powodu regulacji AML. Po drugie, z powodu tego, że prokuratura nie odbiera anonimowych zawiadomień o przestępstwie. Po trzecie, w sprawie OMEGA było już jedno zawiadomienie od osoby, która nie podała swoich prawdziwych danych.

 

 1. Dlaczego w pełnomocnictwie jest zapis „do wszelkiego innego rodzaju postepowań”?

Spodziewam się, że może odezwać się UOKiK. Chcę uniknąć sytuacji gdy nagle będę musiał prosić o pełnomocnictwo do innego organu. Jeśli będzie trzeba coś przesłać do UOKiKu to zrobimy to nieodpłatnie. Chodzi po prostu o formalność, aby nie trzeba było Państwa kłopotać.

 

 1. Od czego zależy czy przesłuchanie będzie na policji/prokuraturze?

Generalnie pozostaje to w dyspozycji prokuratury, aczkolwiek można wnioskować o przesłuchanie w swoim okręgu zamieszkania. Sugerowałbym jednak aby osoby mające największe inwestycje były przesłuchiwane jednak w prokuraturze.

 

 1. Czy muszę być przez Państwa reprezentowany? Nie chcę wydawać więcej pieniędzy na reprezentację podczas przesłuchania.

Zdecydowanie w przypadku przesłuchań w okręgu zamieszkania (drobni inwestorzy) sugerowałbym nie korzystać z usług. Niewiele to zmieni, a chodzi o to aby Państwo po prostu powiedzieli prawdę „jak było”. Komendy policji dostaną listę pytań od prokuratury (zazwyczaj tak to wygląda) więc szybko „kolejne osoby” będą wiedziały o co są pytania.

 

 1. Kim jest drobny inwestor?

To jest wyłącznie moja interpretacja. Wg mnie możemy przyjąć granicę około 2000 euro wpłaty. Oczywiście jest to sporo pieniędzy, ale pozwoli to postawić gdzieś jasny punkt poniżej którego raczej należałoby nastawić się na okręg zamieszkania. Prokuratura może przyjąć inną granicę, a może być tak że prokurator będzie chciał/chciała z każdym osobiście rozmawiać.

 

 1. Czy mogę nie korzystać z usług tylko złożyć samodzielnie zawiadomienie lub przez inną kancelarię?

Tak, raz jeszcze mówię. Nie ma żadnego przymusu na korzystanie z naszych usług. Jestem jednak przekonany, że jakakolwiek kancelaria będzie chciała wynagrodzenia znacznie większe niż to, które my zaproponowaliśmy. Jeśli jednak spora cześć z Państwa poskłada osobne zawiadomienia to na pewno sprawa się nieco przedłuży, bo prokuratura będzie miała różne sygnatury, różne uzasadnienia, różne wnioski…

 

 1. Jak miałem wpłatę 10 000 euro, zarobiłem na prowizjach 1 000 euro i tylko to wypłaciłem, to ile mam wpisać w wypłatach?

1 000 euro. Proszę stosować prostą matematykę. Kwota wpłaty minus kwota wypłaty (niezależnie od sposobu, ważne czy to wyszło na zewnątrz poza platformę).

 

 1. Co z naszymi naliczeniami?

Polubownie na pewno nie uda się odzyskać naliczeń. Zawsze tak jest w tego typu projektach. W przypadku sprawy sądowej i konieczności doprowadzenia jej do końca na pewno też okaże się, że środków aż tyle nie ma, aby pokryć również naliczenia. Co więcej, prokuratura będzie miała bardzo trudne zadania biorąc pod uwagę również naliczenia. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu… robimy tak jak napisałem – prostą i zrozumiałą matematykę, tak aby nikt Państwu nie mógł napisać, że tak naprawdę nie jesteście stratni.

 

 1. Czy osoby z zagranicy mogą się zgłaszać?

Tak, aczkolwiek wolałbym mieć raczej głównie osoby z Polski. Chcę w tej sprawie pomóc Polakom, proszę też wziąć pod uwagę, że im was „więcej” tym finalnie sprawa będzie trwała dłużej i może być mniej pieniędzy do podziału. Teoretycznie dla mnie osoby z zagranicy to dodatkowy zarobek, ale naprawdę w tej sprawie nie o to mi chodzi.

 

 1. Czy jak środki wypłaciłem na matryce to zrobiłem wypłatę?

Nie, ważne jest to co wyszło poza platformę. Jeśli za zarobione środki zakupiłeś inny produkt OMEGA, ale ostatecznie i tak jesteś stratny wobec braku wypłacenia środków poza platformę, to „nic” nie wypłaciłeś.

 

 1. Kiedy można się spodziewać reakcji prokuratury?

Proszę uzbroić się w cierpliwość. Raz, że prokuratura nie działa specjalnie szybko, a dwa – z uwagi na koronawirusa to potrwa. Nie spodziewam się przesłuchań przed końcem drugiego kwartału tego roku. Raczej trzeci/czwarty kwartał. Niestety, tak to wygląda w praktyce. Nie jest to coś co możemy przyspieszyć.

 

 1. Czy da się na chwilę obecną polubownie odzyskać środki?

Nie, w ostatnich dniach odbyłem kilka rozmów. Aktualnie jest konflikt pomiędzy osobami decyzyjnymi i nie widzę szansy na rozwiązanie go polubownie. Stąd niniejszy tekst oraz webinar, który się odbył w poniedziałek.

 

 1. Czy da się odzyskać środki indywidualnie?

Nie, sprawa polubownego odzyskiwania środków jest zamknięta, niezależnie czy indywidualnie, w małej grupie czy dużej grupie.

 

 1. Jaki jest aktualnie plan na sprawę?

Uważam, że jedyną opcją na obecną chwilę jest zorganizowanie się i złożenie zawiadomienia do prokuratury, aby organy zbadały sprawę. Powinno to „skłonić osoby decyzyjne” do ostatecznego „dogadania się”, aby inwestorzy odzyskali swoje środki.

 

 1. Dlaczego uważasz, że to ma skłonić ich do dogadania się?

Ze względu specyfikę procesu karnego. Poszkodowanym jest osoba, która utraciła środki. Jeśli osoby decyzyjne zobaczą ile jest osób z utraconymi środkami, to aby zniwelować liczbę pokrzywdzonych (celem umorzenia postępowania karnego), mogą chcieć zacząć oddawać środki.

 

 1. Dlaczego proces karny, a nie cywilny?

Proces karny jest znacznie tańszy i szybszy. W procesie cywilnym byłaby masa spraw do rozpoznania przeciwko różnym osobom.

 

 1. Dlaczego nie pozew zbiorowy?

Pozwy zbiorowe są dobre w przypadku gdy wiemy dokładnie przeciwko komu chcemy go wnieść i wszyscy mają zbliżoną sytuację faktyczną. Tutaj natomiast mamy sporo różnic, różni właściciele, liderzy, sposoby wpłaty, wypłat… sąd cywilny sobie z tym na obecnym etapie nie poradzi.

 

 1. Co ma oznaczać, że na obecnym etapie sobie nie poradzi?

Jeśli w toku procesu karnego wyklaruje się sytuacja, to nie wykluczam złożenia powództw cywilnych, ale na chwilę obecną uważam, że to nie ma sensu.

 

 1. Przeciwko komu zawiadomienie ma być składane?

Nie przeciwko komu, a w sprawie. Tak funkcjonuje proces karny. Organy ściągania mają wyjaśnić całą sprawę. Na pewno jako świadków należy powołać 3 najważniejsze osoby w firmie, nazwiska raczej w tym względzie są wiadome.

 

 1. Czy liderzy będą wzywani na świadków?

To zależy od zeznań osób.

 

 1. Czy liderzy w ogóle są odpowiedzialni?

To zależy od tego co dokładnie zrobili. Będzie to wynikało z zeznań pokrzywdzonych jak i zeznań osób wskazanych w pytaniu 8. Odpowiedzialność karna dotyczy winy – ktoś musi faktycznie popełnić przestępstwo. Odpowiedzialność cywilna może być kontraktowa albo deliktowa. Kontraktowej odpowiedzialności nie zrobimy, gdyż umowę mieli Państwo z firmą Nautilus (zawarcie umowy o świadczenie usług wobec akceptacji regulaminu). Deliktowa odpowiedzialność na chwilę obecną jest natomiast uzależniona od zeznań.

 

 1. Ja bym jednak chciał pozwać lidera, mogę to zrobić?

Tak, jeśli chcesz otworzyć sprawę cywilną to możesz pozwać lidera. Moim zdaniem jednak taki proces na obecnym etapie jest bardzo ryzykowny. Co więcej, stawiam 90% szansy, że „pozwany” będzie się bronił tym, że toczy się sprawa karna w sprawie projektu i na tej podstawie wniesie o zawieszenie postępowania i sąd tak zrobi. Sądy cywilne są związane wyrokami karnymi, dlatego sąd cywilny nie będzie chciał procedować wiedząc, że jego wyrok może potem zostać uchylony wobec „odmiennego” orzeczenia sądu karnego.

 

 1. Czy nie możemy się umówić na success fee tylko?

Nie, kodeks etyki radcowskiej jak i adwokackiej zabrania umawiania się tylko na prowizję. Na etapie przedsądowym mogliśmy to zrobić, gdyż tam moje działania były opłacone przez kilku przedstawicieli grup poszkodowanych.

 

 1. Czy samo złożenie zawiadomienie jest płatne pod względem opłat sądowych/prokuratorskich?

Nie, nie ma żadnej dodatkowej opłaty, również nie ma opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawach karnych.

 

 1. Jaka jest szansa na odzyskanie środków?

Mimo wszystko wciąż uważam, że duża. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego osoby decyzyjne nie mogą się dogadać. Z dwoma osobami decyzyjnymi rozmawiałem, aby były świadome, iż to skończy się prokuraturą. Każdy przerzuca winę, finalnie niech prokuratura uzna kto ma rację.

 

 1. Czy uczestniczyłem już w innych tego typu projektach?

Tak, znam specyfikę działania tego typu projektów zarówno z jednej strony (od strony firmy), jak i od strony pokrzywdzonych. Bardzo często środki są zwracane, powiedziałbym że jest regułą sytuacja gdy wobec „upadku” projektu środki są zwracane co najmniej do inwestorów pochodzących z kraju, w którym mieszkają właściciele.

 

 1. Kto jest formalnie właścicielem projektu OMEGA?

Formalnie według dokumentów – ten kto widnieje w dokumentach. Dokumentów jednak nie widziałem, znam różne wersje kto w nich niby się znajduje.

5 thoughts on “OMEGA – zgłoszenie do sprawy

 1. Dzień dobry, jestem zdziwiona, że Pan do tej pory NIE WE, kto widnieje w dokumentach jako właściciel OMEGA. Jak to możliwe?

  1. Szanowna Pani,
   firma pod którą działała OMEGA zarejestrowana była w emiratach arabskich. Tamtejsze dokumenty nie są jawne. Co więcej, tego typu spółki często są rejestrowane na dyrektorów nominowanych, a faktycznie władztwo jest u beneficjenta rzeczywistego. Czasami zdarza się jednak, że nawet beneficjent nie jest prawdziwy. Z tego powodu NIE WIEM kto jest w dokumentach.

 2. Witam,

  A co w sytuacji, jak dostawałem prowizje z poleconych osób i tego nie wypłacałem, tylko dokupywalem kolejne active boxy. To tą kwotę mogę ująć czy nie ?

 3. W jakim sensie reprezentujecie pokrzywdzonych? Rozumiem że zbieracie pokrzywdzonych i pobieracie od nich 250 zł od głowy za sporządzenie zawiadomienia do prokuratury. Reszta nie zależy już od Państwa, ewentualnie możecie występować jako oskarżyciel posiłkowy wspólnie z pokrzywdzonym, czy mam rację ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner