Analiza umowy deweloperskiej – co należy sprawdzić i na czym polega?

17-03-2021
/ Klaudia Zadworna

Analiza umowy deweloperskiej – co należy sprawdzić i na czym polega?

Obecnie jedną z częściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym jest umowa deweloperska. Dla osoby niemającej na co dzień styczności z prawem, taka umowa może nieść ze sobą wiele wątpliwości i obaw. Niestety, z praktyki możemy wskazać, że część klientów przekonało się na własnym przykładzie, że deweloper przy przedstawianiu nabywcy umowy do podpisania, kieruje się przede wszystkim swoim interesem, przez co poszczególne zapisy mogą być niekorzystne dla nabywcy nieruchomości. Specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG niejednokrotnie poddawali analizie umowy deweloperskie, dlatego też, jeżeli masz jakiekolwiek obawy, co do treści tejże umowy, nie wahaj się i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa (najczęściej odrębnej własności lokalu mieszkalnego), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego i musi ona określać wszelkie zobowiązania stron, w szczególności takie elementy jak cena za nabywane prawo, harmonogram poszczególnych płatności, ścisłe określenie np. nabywanego mieszkania (tutaj dla nabywcy istotnym jest określenie zakresu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper).

 

KANCELARIA PRAWNA WROCŁAW – SPECJALIZACJA UMOWY
(OPIS PO KLIKNIĘCIU)

 

Ponadto umowa deweloperska jest również o tyle charakterystyczna, że jest tak naprawdę pierwszym etapem do uzyskania własności mieszkania. Na podstawie samej umowy deweloperskiej, takiej własności nie nabywa się. Dopiero po zakończeniu prac przez dewelopera, możliwym będzie nabycie własności na skutek podpisania umowy ustanawiającej i przenoszącej własność na nabywcę.

 

Na co  należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu umowy deweloperskiej?

 

Trudno jest jednoznacznie wskazać, co może być największą pułapką w treści umowy deweloperskiej. Nasi prawnicy wielokrotnie spotkali się z umowami deweloperskimi, które co do zasady nie były krzywdzące dla nabywcy, natomiast nagle pojawiał się zapis, który sam w sobie był tak dalece niekorzystny, że należało go bądź to przenegocjować z deweloperem bądź w ogóle zrezygnować z zawarcia umowy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego, który szczegółowo sprawdzi wszystkie postanowienia umowy deweloperskiej, udzieli porady prawnej, a następnie podejmie negocjacje z deweloperem.

 

Poniżej kilka elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy deweloperskiej:

 

  1. czy opis przedmiotu umowy odpowiada wcześniejszym zapewnieniom dewelopera;
  2. jak został ukształtowany harmonogram płatności i czy nie doszło do zmiany ceny;
  3. czy terminy oddania poszczególnych etapów prac przez dewelopera są określone precyzyjnie;
  4. w jaki sposób ukształtowane zostały przysługujące nabywcy kary umowne, np. za nieterminowe wykonanie prac przez dewelopera; czy kary te nie zostały przez dewelopera w sposób niedozwolony ograniczone;
  5. czy deweloper nie przewidział możliwości zmiany ceny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *