Prawnik

Klaudia Zadworna

Przeczytaj o mnie

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie handlowym, udzielając porad prawnych w zakresie procedury zakładania, bieżącej działalności oraz likwidacji spółek. Zajmuje się doradztwem i reprezentacją w dziedzinie tworzenia spółek zagranicznych. Świadczy także usługi w obszarze prawa gospodarczego.

Do przedmiotu jej zainteresowań należą sprawy z obszaru prawa cywilnego, w szczególności prawo konsumenckie z uwzględnieniem postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biegle włada językiem angielskim, a karierze zawodowej wykorzystuje dzięki temu doświadczenie zdobyte podczas pracy w Stanach Zjednoczonych na terenie stanu Kolorado.

Historia wpisów tego autora