Umowy

Większość z nas zawarła w swoim życiu niejedną umowę - czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czym jest więc umowa? W dużym uproszczeniu, umowa to porozumienie dwóch (lub większej ilości) osób co podjęcia określonego działania. W przypadku umów wzajemnych, działania te są obustronne i co do zasady ekwiwalentne, czyli o równej wartości.

Umowy

Umowy zawieramy praktycznie codziennie. Nawet w trakcie zakupów zawieramy umowę – umowę kupna. Świadczeniem sprzedawcy jest wydanie zakupionego przedmiotu (np. chleba, soku itp.), a naszym świadczeniem jest zapłata ceny za ten produkt. Są to tzw. umowy zawierane w drobnych sprawach życia codziennego.

Nie wszystkie umowy są jednak tak proste w swojej konstrukcji. W bardziej skomplikowanym obrocie gospodarczym spotkamy szereg umów zdecydowanie bardziej rozbudowanych. Zwykle ich celem jest osiągnięcie konkretnego, czasami bardzo specyficznego celu.

Umowy możemy co do zasady podzielić na umowy nazwane (których istotne zapisy są określone w Kodeksie Cywilnym) oraz umowy nienazwane. Powstanie umów nienazwanych wynika z praktyki gospodarczej i zasady swobody umów, określonej w Kodeksie Cywilnym.

Należy pamiętać, że umowy są bronią nie na czas pokoju, ale na czas wojny. Z zapisów umownych, w szczególności przewidujących sankcje i obowiązki stron, korzystamy, gdy jedna ze stron nie wykona swojego zobowiązania umownego. Z tego powodu tak ważne jest profesjonalne przygotowanie każdej umowy. Kluczowe jest zawarcie w niej istotnych postanowień umownych, przewidujących zabezpieczenie jednej strony na wypadek ewentualnych komplikacji. Tylko przy odpowiednio skonstruowanej umowie możemy egzekwować swoje prawa w sposób sprawny i skuteczny.

Przygotowujemy umowy od podstaw, na podstawie potrzeb i zaleceń Klienta. Opiniujemy również umowy, które Klient otrzymał od swojego Kontrahenta. Prowadzimy także w imieniu Klienta kompleksowe negocjacje (zobacz również: Negocjacje). Zarówno tworzenie umowy, jak i jej zaopiniowanie poprzedzone jest staranną i dogłębną analizą stanu faktycznego i potrzeb Klienta. Kolejnym krokiem jest dostosowanie stanu prawnego do celów założonych przez strony umowy w taki sposób, aby to Klient był zabezpieczony. Konstruowanie umów i opinii odbywa się elektronicznie, w tym także przy udziale Klienta. Możliwe jest tworzenie i komentowanie treści umów zdalnie – w tzw. chmurze. Każda zmiana umowy jest oznaczana w trybie śledzenia zmian, a każda uwaga wpisywana jest w komentarzach bocznych. Proponowane zapisy umowne wprowadzane są od razu do umowy w sposób kompleksowy. Wszystko po to, aby Klient w procesie negocjacji był odciążony w jak najwyższym stopniu, czując się jednocześnie w pełni zabezpieczony.