Szkolenie jako pierwszy krok wprowadzenia AML do firmy

16-08-2021
/ Maciej Grzegorczyk

Szkolenie jako pierwszy krok wprowadzenia AML do firmy

Podstawowym obowiązkiem w tym zakresie jest szkolenie zewnętrze osoby, która będzie  odpowiedzialna za wdrożenie procedury AML. Po zakończeniu takiego przeszkolenia będzie ona odpowiedzialna za koordynację przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Koordynator odpowiedzialny jest następnie za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeszkolenie reszty personelu, a także  czuwanie nad przestrzeganiem AML.

Kancelaria prawna Wrocław – specjalizacja AML
(opis po kliknięciu)

 

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do wdrożenia AML jeśli jego profil działalności wpisuje się w ramy przepisów wynikających z art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych i to niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa i jego obrotów. W tym aspekcie przeszkolenie dotyczy każdego kto może być zaangażowany w relację z klientami zarówno w kontekście samej obsługi sprzedażowej, posprzedażowej, jak i marketingu. Dodatkowo niezbędna jest również regularna weryfikacja informacji dotyczących klientów przez każdego pracownika. 

 

Czym jest szkolenie AML?

 

Zgodnie z art. 52 wspomnianej wcześniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, instytucje obowiązane muszą zapewnić pracownikom wykonującym obowiązki stosowne szkolenia AML, które pozwolą im weryfikować czynności podejmowane przez klientów. Obecnie szkolenia uwzględniają także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych typową dla RODO.

 

Na czym polegają szkolenia AML?

 

Mają one na celu głównie przygotowanie do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a na dodatek pracy z danymi osobowymi. Szkolenia AML są obowiązkiem i muszą zostać przeprowadzone przez uprawniony podmiot zewnętrzny. Wdrażają one personel do tego jak rozpoznawać transakcje podejrzane i w jaki sposób postępować, jeśli dane podmioty mogą być powiązane z przestępstwem. Pracownik po odpowiednim przeszkoleniu będzie wiedział jak postępować w razie wystąpienia sytuacji podejrzanych, a w dalszym rozrachunku wykona ustawowe obowiązki, które nałożył na firmę ustawodawca.

 

Jakie skutki może mieć brak wdrożenia AML?

 

Zgodnie z przepisami brak wewnętrznej procedury AML bądź jego wadliwość naraża na kary administracyjne. Przedsiębiorca najpierw otrzyma nakaz zaprzestania wskazanych czynności, a w najgorszym rachunku zostanie obciążony karą pieniężną i może mu zostać cofnięta koncesja bądź zezwolenie. Firma ostatecznie może być wykreślona z rejestru działalności regulowanej. Wysokość kary jest oparta zawsze o wagę naruszenia, a także czas jego trwania. Organy biorą pod uwagę również zakres odpowiedzialności podmiotu i jego możliwości finansowe w tym aspekcie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa