Audyty

Zamierzasz prowadzić określoną działalność, jednak nie wiesz, czy jej założenia są zgodne z prawem? A może prowadzisz już działalność, jednak cały czas wychodzą coraz to nowe problemy z organami, urzędami, sądami? Sprawdź planowaną lub prowadzoną już działalność, zlecając audyt niezależnym ekspertom.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Audyty

Kancelaria przeprowadza kompleksowe audyty zróżnicowanych podmiotów obecnych na rynku gospodarczym ukierunkowane głównie na kompleksowe usprawnienie ich działalności poprzez wskazanie z jednej strony nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej jednostki lub obszaru działalności, a z drugiej na wskazaniu zaleceń do dalszej działalności podmiotu. Audyt oparty jest na wcześniej przygotowanym planie, który powstaje z uwzględnieniem potrzeb Klienta, jednakże jego dalsze prowadzenie odbywa się w sposób całkowicie niezależny i pozbawiony wpływu jednostki audytowanej, który przedstawia audytowany obszar w sposób obiektywny, pozwalający wyciągnąć rzeczywiste wnioski co do audytowanego obszaru.

Kancelaria zapewnia w szczególności audyty:

–  prawne, w tym:

  1. prowadzone przed rozpoczęciem działalności – audyt podstaw i założeń działalności w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji, które mogą wejść w przyszłości, z uwzględnieniem planów ustawodawczych lub praktyki organów państwa w zakresie audytowanego obszaru; audyt taki dotyczy głównie założeń i planów danej działalności, w tym także bada stworzone już, a mające być stosowane, wzory dokumentów (umów, regulaminów, zarządzeń wewnętrznych);
  2. prowadzone w trakcie prowadzonej działalności – audyt dotychczasowej działalności jednostki w kontekście obowiązujących przepisów prawa, w tym także dostosowanie jednostki do zmieniających się regulacji

podatkowe – audyt przyjętych podstaw podatkowych działalności, w tym przyjętej koncepcji optymalizacyjnej, wraz z zaleceniami na przyszłość, w szczególności zaproponowanie korzystniejszej lub bezpieczniejszej formy optymalizacji podatkowej; po więcej kliknij Optymalizacja podatkowa;

księgowe – kompleksowy audyt ksiąg rachunkowych i dokumentów podmiotu ze wskazaniem nieprawidłowości w dotychczasowym księgowaniu i zaleceń do dalszej działalności; Kancelaria poza audytami oferuje także prowadzenie pełnej księgowości oraz kadr wszelkich podmiotów gospodarczych – zobacz: Księgowość oraz Kadry;

audyt specjalistyczny niezależnych biegłych różnych specjalności – w przypadku działalności specjalistycznej zapewniamy niezależnych biegłych do opracowania poszczególnych części audyty.

Ze szczególnych rodzajów audytu prowadzonych przez Kancelarię można wskazać m.in.:
– audyt serwisów internetowych
– audyt wdrożenia procedur RODO (zobacz więcej)
– audyt wdrożenia zabezpieczeń AML/CTF  (zobacz więcej)
– audyt zgodności planowanej działalności w ramach marketingu wielopoziomowego z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi (zobacz więcej: MLM)
– audyt zgodności planowanej działalności opartej na kryptowalutach z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi (zobacz więcej: Kryptowaluty)
– audyt zgodności optymalizacji podmiotu z przepisami prawa i regulacjami organów kontroli skarbowej.