RODO

Unijna reforma ochrony danych osobowych nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Z uwagi na to, że RODO przerzuca ciężar odpowiedzialności za wdrożenie procedur i zabezpieczeń (w tym technicznych i z zakresu IT) na administratorów danych osobowych, a także umożliwia organom nadzorczym nakładanie wysokich kar w przypadku braku dostosowania działalności do przepisów unijnych, warto dokonać wymaganych prawem zmian w swojej firmie.

RODO

Kara za brak wdrożenia albo nieprawidłowości może zostać nałożona aż w wysokości 20 mln Euro, w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Pierwsze kary są już na przedsiębiorców nakładane.

Na rynku jest wiele podmiotów oferujących wdrożenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Często jednak oferują one zestaw gotowych dokumentów, które nijak nie przekładają się na prowadzony przez Ciebie biznes. Jeżeli nie chcesz żeby RODO spędzało Ci sen z powiek, zaufaj naszemu zespołowi specjalistów, którzy przygotują wdrożenia RODO szytego na miarę potrzeb Twojego biznesu. Nasze wdrożenia prowadzą do usprawnienia procesów biznesowych oraz dają konkretne narzędzia pracy dla Twoich pracowników.

Zespół naszych specjalistów kompleksowo przygotowuje organizacje do stosowania w praktyce i z korzyścią dla przedsiębiorstwa przepisów o ochronie danych.

Wdrożenie składa się z następujących etapów:

  1. Audyt wstępny organizacji
  2. Raport z zaleceniami
  3. Analizę ryzyka
  4. Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej dopasowanej do struktury organizacyjnej i modelu biznesowego przedsiębiorcy
  5. Weryfikacja wdrożonych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych (w tym na życzenie klienta z zakresu IT)
  6. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
  7. Podsumowanie wdrożenia

Nasi specjaliści mogą również wspierać Twoją firmę w utrzymaniu i rozwijaniu wdrożonego systemu ochrony danych osobowych poprzez

  1. Przeprowadzanie cyklicznych audytów kontrolnych
  2. Pełnienie funkcji i obowiązków inspektora ochrony danych osobowych
  3. Wsparcie pracownika odpowiedzialnego za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Twojej firmie.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.