AML (ANTI-MONEY LAUNDERING)

Prowadząc swój biznes działasz w określonej rzeczywistości prawnej. Polski ustawodawca, implementując zapisy unijnej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nakłada na wiele podmiotów szereg obowiązków, które należy spełnić, żeby nie narazić się na konsekwencje karne i finansowe.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner

AML (ANTI-MONEY LAUNDERING)

Instytucje obowiązane mogą zostać ukarane m.in. poprzez kary pieniężne w wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, a jeżeli kwota ta jest niemożliwa do określenia do wysokości równowartości 1 miliona euro. Sankcje karne to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Prowadząc biznes w dziedzinie nowych technologii narażasz się na ryzyko, że ktoś będzie próbował wykorzystać stworzone przez Ciebie narzędzia do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu. Koniecznie warto przeprowadzić pierwszy krok w stronę AML. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca szczególną uwagę na podmioty zajmujące się obrotem kryptowalut, prowadzeniem giełd czy kantorów krypto. Chcąc prowadzić swój biznes bezpiecznie i legalnie konieczne jest wprowadzenie wysokiej jakości systemu kontroli kontrahentów i źródeł pochodzenia ich zasobów.

Na czym polega wdrożenie AML?

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu polega na wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w tym obszarze, stworzenia procedur AML i wytycznych zrozumiałych dla pracowników, ich stosowania w codziennej pracy. Kadra kierownicza odpowiada za realizację obowiązków określonych w ustawie i działania pracowników. Wdrożenie procedur i stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego może rodzić trudności w praktyce dlatego warto skorzystać z usług naszych specjalistów, którzy przygotują narzędzia zrozumiałe i jasne do stosowania przez Twój zespół.

Stosowanie przepisów związanych z AML musi zostać udokumentowane, żeby w razie kontroli móc wykazać, że spełnione zostały obowiązki nałożone prawem. Dlatego tak ważne jest prawidłowe stosowanie przepisów przez Twoich pracowników.

Dostosowanie procesów biznesowych do przepisów składa się z następujących etapów:

  • Audyt wstępny
  • Raport z zaleceniami
  • Analiza ryzyka
  • Przygotowanie procedur wewnętrznych
  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
  • Podsumowanie wdrożenia

Wykonujemy również audyty stosowanych rozwiązań.

Czy warto przeprowadzić audyt lub szkolenie z zakresu AML?

Z perspektywy praktycznej i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, takie rozwiązanie jest jak najbardziej wskazane. Głównie pod tym kątem, że rozszerza podstawową znajomość zagadnienia na pracowników, którzy pracują bezpośrednio z klientem. Audyt natomiast ma na celu monitorowanie poszczególnych rozwiązań, które zostały zaimplementowane na przestrzeni czasu. Szkolenia z zakresu AML wdrażają personel do tego, w jaki sposób rozpoznawać transakcje podejrzane i jak postępować, jeśli dane podmioty mogą być powiązane z przestępstwem.