AML (Anti-Money Laundering)

Prowadząc swój biznes działasz w określonej rzeczywistości prawnej. Polski ustawodawca, implementując zapisy unijnej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nakłada na wiele podmiotów szereg obowiązków, które należy spełnić, żeby nie narazić się na konsekwencje karne i finansowe.

AML (Anti-Money Laundering)

Instytucje obowiązane mogą zostać ukarane m.in. poprzez kary pieniężne w wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, a jeżeli kwota ta jest niemożliwa do określenia do wysokości równowartości 1 miliona euro. Sankcje karne to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Prowadząc biznes w dziedzinie nowych technologii narażasz się na ryzyko, że ktoś będzie próbował wykorzystać stworzone przez Ciebie narzędzia do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca szczególną uwagę na podmioty zajmujące się obrotem kryptowalut, prowadzeniem giełd czy kantorów krypto. Chcąc prowadzić swój biznes bezpiecznie i legalnie konieczne jest wprowadzenie wysokiej jakości systemu kontroli kontrahentów i źródeł pochodzenia ich zasobów.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu polega na wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w tym obszarze, stworzenia procedur i wytycznych zrozumiałych dla pracowników, ich stosowania w codziennej pracy. Kadra kierownicza odpowiada za realizację obowiązków określonych w ustawie i działania pracowników. Wdrożenie procedur i stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego może rodzić trudności w praktyce dlatego warto skorzystać z usług naszych specjalistów, którzy przygotują narzędzia zrozumiałe i jasne do stosowania przez Twój zespół.

Stosowanie przepisów związanych z AML musi zostać udokumentowane, żeby w razie kontroli móc wykazać, że spełnione zostały obowiązki nałożone prawem. Dlatego tak ważne jest prawidłowe stosowanie przepisów przez Twoich pracowników.

Dostosowanie procesów biznesowych do przepisów składa się z następujących etapów:
1.Audyt wstępny
2.Raport z zaleceniami
3.Analiza ryzyka
4.Przygotowanie procedur wewnętrznych
5.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
6.Podsumowanie wdrożenia

Wykonujemy również audyty stosowanych rozwiązań.