Na czym polega procedura AML?

16-08-2021
/ Maciej Grzegorczyk

Na czym polega procedura AML?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy nigdy nie należy do prostych. W szczególności w przypadku działalności, które są ciężkie do skontrolowania jak gastronomia, czy też działalność usługowa. W Polsce pieniądze pochodzące z działalności nierejestrowanej lub nieopodatkowanej również mogą zostać poddane pewnym nadużyciom. Praniem pieniędzy jest również tzw. transferowanie bądź wykorzystywanie takich wartości przez podmiot, który miał świadomość ich nielegalnego pochodzenia. Na czym więc polega AML? Jak wyglądają poszczególne procedury? Dowiedz się właśnie tutaj!

 

Kancelaria prawna Wrocław – specjalizacja AML
(opis po kliknięciu)

 

Na początek – kto w ogóle musi wdrożyć AML?

 

Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury wynika z art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bezpośrednio z jego treści można wywnioskować, że obarczone zostają wszystkie wymienione w ust. 2 instytucje obowiązane:

 • banki,
 • firmy inwestycyjne,
 • banki powiernicze, 
 • oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • instytucje kredytowe i ich oddziały,
 • małe instytucje płatnicze,
 • agentów rozliczeniowych,
 • fundusze inwestycyjne,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • krajowe instytucje płatnicze,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • pośredników ubezpieczeniowych,
 • wiele innych. 

 

W tym aspekcie warto wskazać na to, że lista takich podmiotów nie jest ograniczona wyłącznie do np. instytucji finansowych czy ubezpieczeniowych. Tutaj katalog nie jest zamknięty, a wręcz przeciwnie, gdyż jego zakres wejdą również podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednicy nieruchomości, a nawet prawnicy czy doradcy podatkowi. 

 

Czym jest procedura AML w praktyce?

 

Tutaj wiele sprowadza się do zindywidualizowanego dokumentu, który powstaje w oparciu o przedmiot działalności. Z tego samego art. 50, ale tym razem z ust. 2 wynika, że w AML powinien znaleźć się pełen zakres m.in.:

 • czynności lub działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
 • zasad rozpoznawania i oceny możliwości powstania takiego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 
 • zasady weryfikacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy, 
 • środków wykorzystywanych do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy, 
 • zasad zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • etc.

 

Dla każdego przepisy mogą przyjąć nieco inną formę

 

Wynika to z konieczności uwzględnienia spersonalizowanych cech podmiotu obowiązanego. Gotowe szablony tak naprawdę w żaden sposób nie mają racji bytu, gdyż sprawdzenie czy procedura spełnia swoją rolę zawsze również będzie indywidualne, a kryteria ocenne będą dostosowane nie tylko samego podmiotu, ale i branży w ramach, której ten działa. 

 

Co konkretnie przewidują procedury w ramach AML?

 

Przepisy z ustawy wymagają przeprowadzania identyfikacji i weryfikacji każdego klienta. W tym aspekcie wystarczy m.in. pobranie kopii bądź skanu dowodu osobistego, a następnie ustalenia autentyczności osób lub przedsiębiorstw będących beneficjentami. 

 

Przedsiębiorca zostaje także zobligowany do ustalenia czy dana czynność bądź umowa nie służą praniu pieniędzy. W przypadku przeprowadzenia analizy, której wychodzi, że mogłoby mieć to miejsce – przedsiębiorca koniecznie musi odmówić zawarcia umowy, w dalszej kolejności zgłosić taką sytuację Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Jeśli chodzi natomiast o stałego klienta, to konieczne stać się może np. zamrożenie jego środków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa