Jak rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem CBD?

18-08-2020
/ Klaudia Zadworna

Jak rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem CBD?

Na pierwszy rzut oka, wydawałoby się, że nie ma nic trudniejszego od tego, by legalnie zacząć prowadzenie biznesu w dziedzinie, związanej z konopiami , a co za tym idzie produkcją lub dystrybucją produktów, z zawartością CBD. Regulację prawne nie dają pewności, a osoby z najbliższego otoczenia odradzają od tego pomysłu, argumentując, iż jest to orzeszek trudny do zgryzienia? Otóż nie dla prawników z Kancelarii Prawniczej KHG. Dbamy o konkrety i staramy się wyłuskać wiedzę, która będzie pożyteczna w praktyce, nawet tam gdzie zasoby tej wiedzy są skąpe.  Na dowód posiadania przez nas unikalnych informacji związanych z CBD, proponuję w dzisiejszym artykule rozważyć kwestię, „Jak rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem CBD?”

 

Jaka odmiana roślin z rodziny konopiowatych nas będzie interesować?

Są różne odmiany konopi. Oprócz Cannabis sativa (konopie siewne, konopie włókniste), które będą przedmiotem dzisiejszego omówienia, istnieją też Cannabis indica (o wysokich właściwościach odurzających) oraz Cannabis ruderalis (konopie dzikie).

 

Dalej wybieramy dziedzinę w której będziemy działać…

Jak wiadomo uprawiać konopie można do różnych celów związanych np. z przemysłem farmaceutycznym, włókienniczym, celulozowo-papierniczym, spożywczym czy chemicznym. Warto jednak mieć świadomość, iż regulację prawne nie są jednolite we wszystkich z wyżej wymienionych przypadków.  Spore ograniczenia dotyczą branży spożywczej, gdyż artykuły spożywcze mocno związane ze zdrowiem człowieka. Co prawda prawo polskie nie zabrania sprzedaży produkcji z konopi włóknistych, w których suma zawartości delta- -9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę, to jednak na poziomie prawa unijnego obowiązują restrykcję, związane z zaliczaniem przedmiotowej produkcji do kategorii nowej żywności tzw. novel food.  Istnienie katalogu nowej żywności nie pozwala wprowadzeniu na rynki krajowe produkcji, której brak szkodliwości na organizm człowieka nie jest wykazany lub brak jest historii konsumpcji danego produktu, co by świadczyło o braku szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie. Oczywiście są pewne rozwiązania, które umożliwiają sprzedaż produkcji, z zawartością CBD jak np. podania na etykiecie, iż produkt nie jest przeznaczony do spożycia albo, że producent rekomenduje zewnętrzne użycie danego produktu, jednak taka „antyreklama” może negatywnie oddziaływać na dobre imię i firmę prowadzącego działalność  związaną z omawianą produkcją.

 

A co w przypadku uprawy lub skupu konopi z zamiarem jej wtórnego przetwarzania? Jakie kroki należy podjąć aby zalegalizować omawianą działalność?

Żeby zacząć samodzielnie uprawiać konopie, potrzeba uzyskać zezwolenie marszałka województwa, właściwego dla miejsca uprawy. (https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_302-zezwolenie-na-uprawe-konopi-wloknistych ) Wniosek o uzyskanie takiego zezwolenia można złożyć w urzędzie miasta lub gminy.  Dodatkowo trzeba zapłacić opłatę od wniosku w wysokości 30 zł. Postępowanie, którego celem jest uzyskanie przedmiotowego zezwolenia zwykle trwa nie dłużej niż miesiąc. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie skupu konopi, gdzie też istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia od marszałka województwa. Jednak opłatę od wniosku, w którym ubiegamy się o takie zezwolenie, należy uiścić w wysokości 125 zł. Dodatkowo warunkiem  uzyskania pozwolenia na skup, jest  oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą.

Jeżeli chcesz przetwarzać konopie w celu uzyskania produkcji wtórnej, można to robić samodzielnie lub za pomocą laboratoriów oferujących ekstrakcję usługową.  Przed wprowadzeniem produktu na rynek warto też zbadać profil kannabinoidowy produktu oraz obecność w nim metali ciężkich.

 

Jak zaklasyfikować prowadzoną przez nas działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności?

Pod tym względem prawo nie różnicuję  prowadzenie działalności związanej z konopiami od pozostałej działalności gospodarczej. Stosujemy więc ogólne zasady zaklasyfikowania aktywności:

  • 78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (gdyby naszym zamiarem było otwarcie sklepu wyłącznie do sprzedaży produktów z CBD);
  • 19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (jeśli obok pozostałej produkcji wprowadzamy  produkty z CBD);
  • 91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (jeśli chcemy handlować w Internecie).

Zaliczenie do innych klasyfikacji:

  • 11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
  • 29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

Jakie propozycję mamy dla Ciebie aby wnieść nasz wkład w Twój pomysł na biznes

Specjaliści z Kancelarii KHG śledzą oferty, unikalnych przepisów produktów z konopi, które powstają w  Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, gdzie nieustannie od 1930 roku bada się rośliny włókniste, w tym konopie. Jako przykład takiego produktu możemy podać  zaoferowanie przez Instytut zakupu licencji na technologię kompozycji alkoholowej opartej o wykorzystanie konopi włóknistych. Na Twoje żądanie nawiążemy współpracę z Instytutem, czego przedmiotem będzie uzyskanie dla Ciebie niepowtarzalnej i oryginalnej receptury, co implikuję, iż Twoją działalność stanie się o wiele atrakcyjniejszą dla potencjalnych nabywców.

 

Podsumowując, chciałoby się pochwalić, iż przedstawione w niniejszym artykule informację są tylko niewielką częścią wiedzy naszych specjalistów w dziedzinie o tak ograniczonych zasobach informacyjnych, co czyni współpracę z nami miłą i wydajną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *