Czym jest zachowek i jak go dochodzić?

22-07-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Czym jest zachowek i jak go dochodzić?

Najprościej i obrazowo rzecz ujmując zachowek jest prawną gwarancją, że najbliżsi zmarłego otrzymają po jego śmierci część jego majątku. Ową częścią jest zaś określona w ułamku kwota pieniężna. Zachowek nie gwarantuje dziedziczenia określonych składników majątku. Stanowi zaś swoistą rekompensatę, na wypadek gdyby zmarły nie życzył sobie, abyśmy coś po Nim dziedziczyli.

 

Komu należy się zachowek?

 

Najbliższej rodzinie spadkodawcy, czyli małżonkowi, dzieciom, wnukom i rodzicom. Zachowek natomiast nie przysługuje krewnym w linii bocznej np. rodzeństwu.

 

Jak określić wysokość zachowku?

 

Aby rozpocząć rozważania o wysokości zachowku w pierwszej kolejności należy ustalić co zostało odziedziczone i jaką to miało wartość. Jeżeli znamy tę kwotę kolejnym krokiem jest określenie osób, które dziedziczyłyby wspólnie z Nami, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu. Dopiero te dwie zmienne pozwalają na oszacowanie wysokości przysługującego Nam roszczenia. Wysokość zachowku to z reguły ½ tego, co przypadłoby Nam gdybyśmy spadek dziedziczyli. Jeżeli zatem zmarły miał troje dzieci i cały spadek przekazał jednemu z Nich, pozostałej dwójce należy się 1/6 (połowa z udziału jaki by otrzymał w przypadku dziedziczenia, czyli ½ z 1/3)  wartości spadku.

 

Jak domagać się zachowku?

 

Jeżeli określiliśmy już szacunkową wartość przysługującego Nam zachowku w pierwszej kolejności poinformujmy o tym fakcie spadkobiercę. Wysłanie wezwania do zapłaty zachowku po pierwsze otwiera możliwość negocjowania jego wysokości i warunków spłaty, po drugie zaś stanowi wyraźny sygnał dla osoby zobowiązanej do jego wypłaty, że nie zamierzamy rezygnować z przysługującego Nam prawa. W sytuacjach rodzinnych ugody są niezwykle pożądane, choć nie zawsze uda się do Nich doprowadzić. W przypadku, gdy polubowne rozwiązania nie przyniosą zamierzonego efektu konieczne będzie wytoczenie powództwa o zapłatę i poprowadzenie sprawy przed Sądem. Sąd przesłucha świadków, powoła stosownych biegłych i wyda wyrok w Twojej sprawie.

 

Należy pamiętać, że skutecznie dochodzić zapłaty zachowku przed sądem można w terminie 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek dostępnym tutaj.

 

Zatem jeżeli nie wiesz, czy przysługuje Ci zachowek albo jak obliczyć jego wysokość skontaktuj się z Nami. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę, określą szansę powodzenia i zaproponują możliwe sposoby działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *