Zachowek – kiedy przedawnia się roszczenie?

22-07-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Zachowek – kiedy przedawnia się roszczenie?

Kiedy przedawnia się zachowek?

O tym czym jest zachowek, komu w jakiej wysokości i w jakich sytuacjach się należy przeczytają Państwo dokładnie tutaj i tutaj.

W dzisiejszym wpisie chciałabym się zająć wyłącznie tym, jak długo mogą się Państwo skutecznie domagać wypłaty należnego zachowku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat. Co to w praktyce oznacza? Że jeżeli osoba obowiązana do wypłaty zachowku, nie chce wypłacić go dobrowolnie to w ciągu 5 lat powinniśmy wystąpić przeciwko Niej do Sądu z pozwem o zapłatę. „Przegapienie” tego terminu, choć formalnie nie zablokuje Nam drogi sądowej, to jednak jest ryzykowne i najpewniej spowoduje, że sprawę przegramy.

 

Od kiedy 5 letni termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg?

I tutaj pojawia się wiele problemów natury praktycznej. W teorii bowiem 5 letni termin przedawnienia zachowku liczony powinien być od dnia ogłoszenia testamentu (w przypadku dziedziczenia testamentowego) lub od otwarcia spadku (w przypadku dziedziczenia z ustawy). Ogłoszenie testamentu może nastąpić przed sądem lub przed notariuszem nawet po kilku latach po śmierci spadkodawcy. Nie zawsze zaś zostaniemy zawiadomieni o tej czynności.

Dniem otwarcia spadku jest zaś dzień śmierci spadkodawcy.

 

Czym jest przedawnienie roszczenia o zachowek?

Przedawnienie jest niczym innym jak uprawnieniem zobowiązanego do wypłaty zachowku do uchylenia się od jego uiszczenia na skutek upływu określonego w przepisach prawa czasu.

 

Warto wiedzieć o zachowku

Termin przedawnienia przerywa pierwsza czynność przed organem uprawnionym do rozpoznania Twojej sprawy. Zatem jeżeli skutecznie wniesiesz pozew do Sądu przed upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu lub śmierci spadkodawcy- przedawnienie nie nastąpi, gdyż uda Ci się je przerwać.

Opisywany termin nie oznacza zatem, że w ciągu tych wskazanych przez ustawodawcę 5 lat musisz przeprowadzić całe postępowania sądowe i egzekucyjne. Wystarczy tylko, że zainicjujesz sprawę.

 

Wyjątek od reguły przedawnienia zachowku

Dnia 23 października 2011 r. wydłużono termin przedawnienia roszczenia o zachowek z 3 do 5 lat. Ustalono również, że we wszystkich sprawach, w których w dniu wejścia ustawy zachowek nie był jeszcze przedawniony (tj. nie upłynęły 3 lata) termin ten ulegnie przedłużeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *