ZUS w spółce z o.o. – ustalenia wspólników a udziały

08-04-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

ZUS w spółce z o.o. – ustalenia wspólników a udziały

Jak uchronić się od ZUSu ustalającego okres podlegania ubezpieczeniom społecznym  w stosunku do większościowego wspólnika sp. z o. o. ?

 

Biuro rachunkowe we wrocławiu
podatki i księgowość

(opis po kliknięciu) 

 

Coraz częściej można zauważyć narastającą tendencję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszczynającego postępowanie zmierzającego do ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym względem większościowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako jednoosobowego wspólnika. ZUS w tym zakresie powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011r., sygn. I UK 8/11, zgodnie z którym w przypadku podobnej proporcji udziałów należy uznać, że partycypacja wspólnika mniejszościowego jest tak znikoma, że pełni on funkcję iluzoryczną – mimo figurowania takiego wspólnika w KRS, to w rzeczywistości wspólnika większościowego należy traktować jako jedynego wspólnika spółki z o. o.

 

Na wstępie warto wskazać, iż jedyny wspólnik spółki z o. o. podlega ubezpieczeniom społecznym. Przywołane powyżej stanowisko Sądu Najwyższego stworzyło pewnego rodzaju furtkę dla ZUSu, pozwalającą na uznanie mniejszościowego wspólnika za „iluzorycznego”, „symbolicznego” i tym samym na podstawie nieostrego kryterium uznanie wspólnika posiadającego większą liczbę udziałów – „niemal jedynym”.  Powstaje więc pytanie kto jest tym „niemal jedynym” wspólnikiem. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane, nie określona została także konkretna granica, ile winien mieć posiadanych udziałów taki wspólnik (z pewnością 1/100 udziałów, 5/100 udziałów ale czy przy 10/100 udziałów także uzna się takiego wspólnika za „iluzorycznego”?). Wydaje się więc, że ZUS wychodzi z założenia, że posiadanie przez wspólnika mniejszej liczby udziałów przekłada się na kierowanie przez niego sprawami spółki. Dlatego warto już od samego początku pomyśleć o zapewnieniu wspólnikowi mniejszościowemu silniejszej pozycji poprzez podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników w zakresie przeróżnych kwestii, zwianych z prowadzeniem spółki, np. w zakresie zaciągania zobowiązań, nabycia prawa (uchwała w sprawie podjęcia decyzji o zakupie jakiejś rzeczy, sprzedaży). Pozwoli to na udokumentowanie braku iluzoryczności i udowodnienie, że stosunek udziałów, choć nie rozkłada się proporcjonalnie między wspólnikami, to potwierdza znaczny wpływ na prowadzenie spraw spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *