Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

18-08-2020
/ Kamila Nowak

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest to rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyjmuje się, że ujawnione w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli jednak w rzeczywistości tak nie jest, przedsiębiorcy grozi sankcja za podanie niezgodnych informacji. Z uwagi za tzw. domniemanie prawdziwości wpisów ujawnionych w KRS, każdy przedsiębiorca ma obowiązek kontrolowania wpisów, które jego dotyczą. Wówczas, jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę ze względu na błędne dane, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność względem tej osoby.

 

Jak załatwić sprawę

Zazwyczaj przypadków zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy podstawowych danych takich jak np. adres spółki, danych wspólnika czy umowy spółki.

Zgłoszenie zmian można przeprowadzić:

  1. Przez Internet

Zmian w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych można dokonać przez Portal S24. Istnieje też Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI), za pomocą którego można dokonywać zmian we wszystkich spółkach.

! Jeśli spółka została założona w tradycyjny a nie elektroniczny sposób, nie jest możliwe dokonywanie w niej zmian za pomocą systemu S24. Co więcej, nie jest możliwe także złożenie wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakąkolwiek zmianę w formie papierowej.

 

  1. Tradycyjnie poprzez złożenie wniosku wniosek w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego lub wysłanie go na adres właściwego sądu

Jeśli spółka została założona w tradycyjny konieczne jest wypełnienie odpowiednich formularzy i dostarczenie ich do Sądu w oryginałach. Formularze dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

W zależności czego zmiana dotyczy (i jakiej spółki) trzeba dokładnie wypełnić odpowiedni formularz. Do formularza należy dołączyć opłatę oraz właściwe załączniki.

 

Opłata od wniosku

Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podlega stałej opłacie w wysokości 250,00 zł w wersji tradycyjnej. Wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) podlega opłacie stałej 200,00 zł Powyższe wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do tego dochodzi opłata 100,00 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Łączną kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Opłatę można również zapłacić gotówką w kasie sądu przed złożeniem wniosku w biurze podawczym.

 

Opłaty za wpis zmiany w KRS dokonuję się od wniosku o wpis zmiany, a nie od ilości zmian.

 

Termin na zgłoszenie

Zgodnie z prawem, wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od nastąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Jednocześnie, warto zaznaczyć, że złożenie wniosku do KRS po upływie powyższego terminu, nie spowoduje oddalenia Twojego wniosku przez KRS. Niezłożenie wniosku lub złożenie wniosku o zmianę po terminie, ma jednak znaczenie dla przyszłej odpowiedzialności odszkodowawczej spółki.

 

Podsumowanie

Zgłoszenie zmian w rejestrze na pozór nie wydaję się skomplikowane. Patrząc jednak na wymagania nałożone przez sądy rejestrowe, konieczna jest znajomość prawa handlowego oraz przepisów o krajowym rejestrze sądowym.

Przy wypełnianiu formularzy trzeba zastosować się do wszelkich wytycznych nałożonych przez sąd. Nieskreślenie jednej rubryki powodować będzie wezwanie do uzupełnienia braków. Mniej problematyczne są opłaty, które mają stałe stawki. Z kolei najwięcej problemów przysparzają przedsiębiorcą załączniki, które należy wysłać wraz z formularzami. Często nie jest do końca jasne, które dokumenty, w jakiej kolejności oraz w jakiej formie powinny zostać złożone.

Aby skutecznie złożyć wniosek do sądu rejestrowego, zapraszam do kontaktu z Kancelarią KHG we Wrocławiu. Nasi adwokaci/radcowie prawni na co dzień zajmują się wypełnianiem formularzy, przygotowywaniem dokumentacji koniecznej do zgłoszenia zmian takich jak m.in. uchwały, protokoły NZW, oświadczenia, zawiadomienia, pełnomocnictwa, teksty jednolite spółek. Kancelaria kontaktuje się również bezpośrednio z notariuszami w celu sporządzenia aktów notarialnych dla spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi:

Asystent prawny