Za jakie przewinienie może zostać nałożona kara administracyjna (AML)?

17-05-2019
/ Rafał Kufieta

Za jakie przewinienie może zostać nałożona kara administracyjna (AML)?

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w rożnych swoich częściach definiuje obowiązki instytucji obowiązanych, jakie muszą zostać spełnione, żeby te mogły zostać uznane jako spełniające wymagania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

W poprzednim artykule pisałam o administracyjnych karach pieniężnych, które mogą zostać nałożone na osoby prowadzące działalność gospodarczą czy firmę. W tym artykule przyjrzymy się, za jakie przewinienie, kara może zostać nałożona. Jednocześnie poniżej powstanie lista z podstawowymi obowiązkami, jakie musi zrealizować Twoja organizacja, żeby nie narażać się na ryzyko kontroli, a w konsekwencji nałożenia przez uprawniony organ kary.

 

Podstawowe obowiązki, których brak może skutkować nałożeniem administracyjnej kary:

 1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków z ustawy AML/CFT – pracownik zajmujący kierownicze stanowisko
 2. opracowanie oceny ryzyka wraz z aktualizacją co najmniej raz na dwa lata
 3. przekazywanie – na żądanie GIIF – opracowanej oceny ryzyka i innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka opracowywaną przez GIIF
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wymaganego przez ustawę
 5. dokumentowanie stosowanych środków bezpieczeństwa oraz analizy transakcji, a także – na żądanie organów – wykazanie i udowodnieniestosowania tych środków
 6. odpowiednie przechowywanie dokumentacji – również zgodnie z wymogami RODO
 7. opracowanie i wprowadzenie wewnętrznej procedury AML lub procedury grupowej
 8. opracowanie i wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
 9. udział w szkoleniach osób, które wykonują w Twojej firmie obowiązki związane z AML/CFT
 10. zachowanie w tajemnicy ewentualnego przekazania informacji do GIIF
 11. przekazywanie i udostępnianie informacji a także zawiadomień do GIIF
 12. stosowanie szczególnych środków ograniczających lub zamrożenie funduszy
 13. spełnienie obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenie 2015/847 (rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych).

 

Z pozoru lista obowiązków wydaje się być nieskomplikowana. Niemniej, dopiero ich poprawna realizacja zabezpiecza Twoją firmę w pełni. Warto, przy wdrażaniu odpowiednich obowiązków, czy procedur konsultować ze specjalistami w tej dziedzinie – podpowiedzą oni, jak rozumieć zapisy ustawy i jakim kryteriom powinny odpowiadać wdrożone rozwiązania. Niektóre z nich są bowiem nieskomplikowane, inne zaś mogą rodzić spore trudności w praktyce.

 

Ważne jest też, żeby uświadomić sobie, że szkolenia osób, które mają w zakresie swoich obowiązków tematy związane z AML/CFT są jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na instytucje. Co więcej, w trakcie ewentualnych kontroli, nieprawidłowości w zakresie AML/CFT mogą zostać również potraktowane jako konsekwencja braku szkoleń lub ich nieodpowiedniego poziomu. Dlatego ważne, na jakie szkolenia pracowników delegujesz. Zapraszamydo zapoznania się z nasza ofertą szkoleniową dostępną tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *