Wprowadzenie do warunków kontraktowych FIDIC

12-06-2022
/ Kamil Hupajło

Wprowadzenie do warunków kontraktowych FIDIC

Warunki Kontraktowe FIDIC to specjalny wzorzec, który pozwala na implementowanie zmian do kontraktu. Rozwiązanie umożliwia m.in. zwiększenie lub zmniejszenie zakresu robót, a nawet zmianę ich charakteru. Ponadto warunki kontraktowe mogą zostać zmodyfikowane w aspekcie sposobu bądź terminu ich wykonania. Wzorzec FIDIC został stworzony przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, który w Polsce wydawany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w przypadku podmiotów inwestycji budowlanych, jeśli umówią się one w ten sposób. Na czym polegają warunki kontraktowe tego typu? Kiedy stosuje się warunki FIDIC? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

Na jakiej zasadzie działają zasady warunków kontraktowych w prawie polskim?

W tym zakresie kluczem jest art. 3531 Kodeksu cywilnego (KC), który wprowadza zasadę swobody zawierania umów. Ponadto wedle art. 384 KC w umowach o zamówienie publiczne można odpowiednio wykorzystywać wzorce przy zawieraniu umów. Oba te przepisy pozwalają więc stosować Warunki Kontraktowe FIDIC, które wynikają z wymienionych przeze mnie wcześniej książek z wzorcami umownymi. Ograniczeniem będą jednak przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego. Oznacza to, że FIDIC i docelowy kontrakt musi pozostawać zgodny z aktami prawa rangi wyższej, m.in. Kodeksem Cywilnym, Prawem zamówień publicznych bądź przepisami prawa wspólnotowego.

Jaki jest cel warunków kontraktowych FIDIC?

Głównym zadaniem warunków kontraktowych jest wyrównanie pozycji obu stron kontraktu. FIDIC ma zastosowanie, gdy obie strony umówią się, że będą wykorzystywać taki wzorzec umowy. Dodatkowo strony mogą również określić w jakim zakresie będą stosować warunki kontraktowe. W tym wypadku w materiale omawiam założenia wedle Warunków Kontraktowych dla Budowy z 2019 r. potocznie nazywanej Czerwoną Książką FIDIC. Międzynarodowa Federacja Inżynierów i Konsultantów wypuściła jeszcze kilka podobnych pozycji m.in. żółtą czy srebrną księgę. Każdy tytuł dopasowany jest do innej części prawa budowlanego. Warto wspomnieć, że w chwili gdy podmioty powołują się na taki wzorzec kontraktowy np. punkt 8. lub 15. – możliwa jest modyfikacja zapisu lub nawet całkowite wykreślenie.

Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?

Więcej o podatkach na naszym kanale Youtube! Kliknij i bądź na bieżąco!

Postanowienia z części ogólnej i szczególnej warunków kontraktowych FIDIC

Przy przedsięwzięciach wdrażających procedury FIDIC występują dwie strony. Dodatkowo powołuje się również Inżyniera, który jest bezstronny i jego zadaniem jest wyznaczenie osoby uprawnionej do działania w danym kontrakcie, a także do interpretacji umowy. Zapewnia on odpowiednią współpracę w realizacji założeń. Pilnuje on również kwestii związanych z komunikacją między stronami kontraktu. Część ogólna warunków kontraktowych dotyczy najczęściej standardowych procedur związanych z wykonaniem projektów publicznych i czerpiących fundusze ze strony podmiotów europejskich. Klauzule z części ogólnej stanowią wyznacznik przy tworzeniu warunków z części szczególnej, którą tworzy Zamawiający. 

Chciałbyś skorzystać z warunków kontraktowych FIDIC w swoim kontrakcie?

Generalną zasadą wynikającą z Warunków Kontraktowych FIDIC jest to, że zamawiający oczekuje od wykonawcy realizacji prac w założonym czasie i przewidzianym koszcie. Z kolei wykonawca w zamian otrzymuje zapłatę i zagwarantowane zostają mu odpowiednie warunki do wykonania pracy wedle kontraktu. W przypadku, gdy planujesz nawiązanie współpracy ze swoim kontrahentem na zasadach FIDIC – skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci z wszelkimi formalnościami i wspólnie opracujemy warunki kontraktowe dopasowane do Twoich potrzeb. Zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *