TRIGON PROFIT NSFIZ – IDEA BANK – komunikat dla poszkodowanych

05-10-2020
/ Kamil Hupajło
/ Dominika Stefanowska

TRIGON PROFIT NSFIZ – IDEA BANK – komunikat dla poszkodowanych

ZAPRASZAMY NA NASZĄ SPECJALISTYCZNĄ STRONĘ POŚWIĘCONĄ OBLIGACJOM – TWOJEOBLIGACJE.PL 

 

AKTUALIZACJA 13.04.2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą dotyczącą certyfikatów Trigon Profit z “gwarancją” Getback S.A. pod tym linkiem:

Certyfikaty TRIGON PROFIT z „gwarancją” GETBACK S.A.

 

AKTUALIZACJA 08.01.2020

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z analizą sytuacji osób, które mają roszczenia odszkodowawcze wobec IDEA BANKU z tytułu nabycia m.in. certyfikatów TRIGON – zbiorcza analiza pod poniższym linkiem:

Obligacje Getback i Idea Bank S.A. – ważna informacja – możliwe odzyskanie środków

 

PIERWOTNY WPIS:

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytania Poszkodowanych osób, które nabyły za pośrednictwem Idea Bank (Lion’s Bank) certyfikaty Trigon Profit XXII, XXIII, XXIV NS FIZ, informujemy, że prowadzimy również sprawy o odzyskanie zainwestowanych środków w ten produkt. Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem wykupu certyfikatów Trigon Profit (grudzień br.), zwracamy się do Poszkodowanych, zainteresowanych postępowaniem przeciwko dystrybutorowi, aby kontaktowali się z naszą Kancelarią na maila: kamil.hupajlo@khg.pl

 

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK z dnia 10 lipca 2020 r., Idea Bank został ukarany za nieprawidłowości przy oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszy Lartiq (wcześniej Trigon). Inwestycja (minimalna kwota wynosiła 190 tys. zł) miała trwać maksymalnie do końca 2020 r. Co kwartał miało następować automatyczne wykupywanie certyfikatów przy zrealizowaniu przez fundusz wzrostu ich wartości o co najmniej 5 proc. w skali roku i posiadaniu wystarczającej ilości płynnych aktywów. Bank wprowadzał konsumentów w błąd co do ryzyka tej inwestycji, a także proponował ją osobom, którym zależało na bezpieczeństwie swoich pieniędzy, stosując w ten sposób misselling. Zgodnie z decyzją, Idea Bank ma wypłacić poszkodowanym konsumentom po 38 tys. zł rekompensaty. Aktualnie decyzja jest nieprawomocna, Bank zapowiadał złożenie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uprawomocnienia się decyzji, nie zamyka ona Poszkodowanym drogi do indywidualnego dochodzenia roszczeń.

 

Spółka Lartiq (wcześniej Trigon) również została ukarana (decyzja Prezesa UOKiK z dnia 22 lipca 2020 r.) za naruszenia praw konsumentów poprzez zamieszczanie nierzetelnych informacji w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu certyfikatów inwestycyjnych. Nieprawidłowości dotyczyły emisji Lartiq (poprzednio Trigon) Profit XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXX NS FIZ. Lartiq otrzymał karę finansową w łącznej wysokości ponad 7,2 mln zł. Poszkodowaniu klienci mogą domagać się od przedsiębiorcy odszkodowania. Spółka zapowiadała zaskarżenie decyzji do SOKiK. KNF w dniu 5 listopada 2019 r. cofnęła zezwolenie na działalność Lartiq TFI i nałożyła 5 mln zł kary, decyzja została zaskarżona przez Towarzystwo.

 

Fundusze Trigon Profit XXII, XXIII, XXIV NSFIZ oferowane przez Idea Bank zmieniły nazwę, z uwagi na przejęcie przez nowe TFI. Aktualna nazwa to LUMEN Profit 22, 23, 24 NS FIZ (IPOPEMA TFI S.A.). W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Na chwilę obecną, nie przewidujemy możliwości dochodzenia roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon w postepowaniu grupowym, z uwagi na fakt, że wysokość roszczenia każdego członka grupy musi być ujednolicona.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego kamil.hupajlo@khg.pl

 

Polecamy także wpisy na naszej stronie dotyczące innych inwestycji, w tym obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych papierów wartościowych: https://khg.pl/kategoria/obligacje/ 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *