Sprawa o zapłatę odszkodowania przeciwko ubezpieczycielowi – jakie dowody? cz. 1

17-01-2020

Sprawa o zapłatę odszkodowania przeciwko ubezpieczycielowi – jakie dowody? cz. 1

Osoby poszkodowane w wypadkach oraz w innych zdarzeniach, za których skutki odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń – w 90 % przypadkach nie są usatysfakcjonowane wysokością otrzymanego odszkodowania. W pierwszej kolejności osoby te decydują się na złożenie reklamacji (odwołania) na decyzję zakładu ubezpieczeń. Zazwyczaj jednak tego rodzaju działania nie przynoszą zamierzonego skutku a jedyną realną możliwością otrzymania należnych osobom poszkodowanym świadczeń – jest wytoczenie powództwa przeciwko zakładu ubezpieczeń.


Decydując się na postępowania sądowe, należy pamiętać o generalnej zasadzie przewidzianej w art. 6 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W praktyce oznacza to nic innego jak konieczność zebrania i przedstawienia wszystkich dowodów, które potwierdzałyby roszczenie – tak co do zasady jak i wysokości.


Przed podjęciem decyzji o złożeniu w sądzie pozwu – bezwzględnie należy skonsultować swoje działania z adwokatem lub radcą prawnym. Prawnicy z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu są w stanie pomóc osobom poszkodowanym na samym początku sporu – ocenić wstępnie szanse powodzenia sporu, doradzić jakie dokumenty będą niezbędne i zaoferować pomoc w uzyskaniu tych dokumentów.


Jakie dowody musi przedstawić poszkodowany?Szeroki zakres tematyki odszkodowawczej sprawia, że niemożliwym jest omówienie w jednym artykule wszystkich  dowodów wykorzystywanych w różnego rodzaju sporach przeciwko zakładom ubezpieczeń. Żeby w bardziej przyswajalny sposób wyjaśnić to zagadnienie – poniżej określone najważniejsze dowody omówione zostały pod kątem najczęściej pojawiającego się sporu – sporu o zadośćuczynienie za szkodę na osobie doznana w wyniku wypadku komunikacyjnego.


Przepisy prawa cywilnego dzielą dowody na dwie główne grupy – co związane jest ze źródłem pochodzenia takiego dowodu. W związku z tym dowody podzielić można na dwie główne grupy: dowody z dokumentów dowody ze źródeł osobowych.


Dowody z dokumentów

  • notatka ze zdarzenia drogowego / oświadczenie sprawcy

Jest to dokument podstawowy – od którego każdy winien rozpocząć zbieranie dowodów do sprawy przeciwko zakładowi ubezpieczeń. W przypadku kolizji drogowej, sprawa może zakończyć się w dwojaki sposób. Jeśli osoba uważana za sprawcę zdarzenia nie poczuwa się do odpowiedzialności – wówczas na miejsce zdarzenia należy wezwać policję, która oceni przebieg zdarzenia i ukarze sprawcę mandatem karnym (jeśli sprawca go przyjmie) lub skieruje do sądu wniosek o ukaranie (jeśli sprawca nie będzie zgadzał się z przedstawionym przez policję przebiegiem zdarzenia). Jeśli natomiast sprawca do winy się przyznaje to dopuszczalnym jest spisanie przez niego oświadczenia, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne informacje o zdarzeniu (jakie pojazdy uczestniczyły w kolizji; kto je prowadził; jak doszło do zderzenia; jakie elementy zostały uszkodzone oraz dane polisy OC; sprawcy i pojazdu).Poprzestanie na spisanym oświadczeniu to rozwiązanie, które niesie za soba zarówno plusy jak i minusy. Do tych pierwszych bez wątpienia należy to, że oświadczenie „uzyskujemy od ręki” i nie trzeba tracić czasu na wizyty na komisariacie policji. Minusem tego oświadczenia jest to, że po pewnym czasie możemy zostać poinformowani o odwołaniu takiego oświadczenia przez sprawcę – co znacznie skomplikuje możliwość dalszego działania.Jeśli natomiast na miejsce zdarzenia wezwana została policja to sprawa zakończyć może się albo wspominanym nałożeniem mandatu karnego albo w dalszej perspektywie złożeniem wniosku o ukaranie do właściwego sądu. Jeśli sprawca nie przyjął mandatu karnego – wówczas zalecamy kontakt z adwokatem lub radcą prawnym z Kancelarii Prawnej KHG, który będzie dbał o prawidłowy przebieg postępowania w sprawie przeciwko sprawcy zdarzenia. Od wyniku tej sprawy (tj. od ostatecznego uznania winy sprawcy) zależy bowiem to, czy Poszkodowany otrzyma jakiekolwiek pieniądze.Niezależnie od zachowania sprawy – w przypadku kiedy policja przyjedzie na miejsce zdarzenia – z wykonanych przez funkcjonariuszy czynności sporządzany jest protokół. Protokół taki zostanie udostępniony poszkodowanemu – lub jego pełnomocnikowi – na złożony i opłacony wniosek. W dokumencie takim zawarte są wszelkie informacje dotyczące zdarzenia – tj. dane pojazdów; dane uczestników zdarzenia czy przyczyna zdarzenia.

  • rachunki i paragony
Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego doznano urazów, które wymagały leczenia lub zaopatrzenia – to wówczas osobie poszkodowanej przysługuje względem ubezpieczyciela roszczenia o zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków.


Będą to więc wszelkie poniesione w tym celu i uzasadnione koszta, do których zaliczyć trzeba:


– koszt zakupu lekarstw, maści i środków przeciwbólowych;
– koszt zakupu środków opatrunkowych (w tym również kołnierza ortopedycznego);
– koszt wizyt lekarskich i konsultacji u specjalistów;
– koszt zabiegów rehabilitacyjnych;
– koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
– koszty dojazdów do placówek medycznych (paliwa lub taksówek).


Należy pamiętać by dokonywane w tym celu zakupy był racjonalne – tj. odpowiadały doznanym urazom. Przykładowo – nie można żądać zwrotu kosztów wizyty u endokrynologa jeżeli podczas wypadku doszło jedynie do złamania ręki.


Istotne jest także to, by wszystkie dokumenty fiskalne – rachunki, paragony, faktury – wystawiane były imiennie – tj. by jako nabywca wskazana została w nich osoba poszkodowane. Nie można dać sobie również wmówić sprzedawcy, że faktura wystawiona może zostać jedynie na przedsiębiorcę (spółkę, działalność gospodarczą) – nie jest to wcale prawda.


W dalszej części artykułu omówione została pozostałe, najistotniejsze dowody z dokumentów oraz te pozyskiwane ze źródeł osobowych. Zapraszam do dalszej lektury !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *