Zachowki

Jeżeli zamierzasz starać się o wypłatę zachowku lub bronisz się przed tego typu roszczeniem, każdorazowo powinieneś skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Instytucja zachowku jest bardzo skomplikowana. Często zdarza się, że bez obiektywnej oceny nie da się precyzyjnie określić zasadności i wysokości tego roszczenia.

Zachowki

Przepisy regulujące zachowek zasadniczo uniemożliwiają spadkobiercy dowolne rozporządzanie zgromadzonym za życia majątkiem. Celem tych uregulowań jest to, aby chociaż część aktywów zmarłego trafiła w ręce jego najbliższych (małżonka, dzieci, wnuków czy rodziców). Są jednak sposoby, aby uniknąć bądź zminimalizować wypłatę tego świadczenia. Z tego powodu tak ważne jest, aby pomyśleć o tym w odpowiednim momencie.

Jeżeli więc zamierzasz sporządzić testament bądź przekazać swój majątek w darowiźnie, powinieneś mieć świadomość konsekwencji. Postaraj się również zabezpieczyć swoje działania, konsultując je z prawnikiem. Nasza Kancelaria po dogłębnej analizie Twojej sytuacji, przedstawi Ci kilka różnych planów działania. Będziesz mógł swobodnie zadecydować, który z nich najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Przykładowo – poprzez zamianę umowy darowizny na umowę dożywocia, możesz uchronić obdarowanego od wypłaty zachowku.

Z drugiej jednak strony…

Jeżeli wydaje Ci się, że przysługuje Ci zachowek i nie wiesz w jaki sposób rozwiązać tę sprawę, powierz ją w ręce profesjonalistów. Co możemy dla Ciebie zrobić? Przede wszystkim, badamy stan faktyczny. Podejmujemy próby polubownego rozwiązania sporu, kierując do przeciwnika wezwania do zapłaty. Następnie prowadzimy negocjacje z drugą stroną. W razie trudności w zawarciu ugody zapewniamy Ci reprezentację przed Sądem oraz organami egzekucyjnymi. Po otrzymaniu należnego Ci świadczenia przypominamy o koniecznych formalnościach przed Urzędem Skarbowym i pomagamy w ich załatwieniu.

Dodatkowo, zagwarantujemy Ci korzystne warunki prowadzenia sprawy, w tym również na zasadzie tzw. success fee, czyli premii za sukces. Jeżeli jednak potrzebujesz natychmiastowych środków pieniężnych, istnieje możliwość odkupienia Twojego roszczenia.