Co zrobić aby lokal komunalny nie przepadł?

17-09-2021
/ Rafał Kufieta

Co zrobić aby lokal komunalny nie przepadł?

SKORZYSTAJ Z PORADY – SPADKI I ZACHOWKI (opis po kliknięciu)

Często pojawiają się pytania, co się stanie po śmierci głównego najemcy lokalu komunalnego? Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również w tego typu sprawach. Zdarza się bowiem, że nasi rodzice lub dziadkowie nigdy nie wykupili mieszkania komunalnego lub są w trakcie procesu wykupu. Pytanie czy po śmierci głównego najemcy dziedziczymy lokal, a może mamy dalej prawo do lokalu komunalnego? Czy możemy zostać najemcami? Co zrobić, aby nie stracić lokalu komunalnego? Jak starać się o lokal komunalny?

Kto może otrzymać lokal komunalny?

Źródłem przepisów jest rozporządzenie, które będzie się różniło w zależności od gminy. Jednakże przesłanki i procedura jest bardzo zbliżona do sobie, niezależnie od miejsca. Prawo do lokalu komunalnego mają wyłącznie zameldowane osoby w tym mieszkaniu, które mają podpisaną umowę najmu. Prawo spadkowe reguluje, że prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą nie należą do spadku, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Wynika z tego, że lokal komunalny po śmierci głównego najemcy może przypaść małżonkowi albo dzieciom, jeśli spełnią główne przesłanki czyli są zameldowani i zamieszkiwali wyłącznie w tym lokalu do chwili śmierci głównego najemcy. Jest to istotne, ponieważ gmina zbiera informacje poprzez wywiady środowiskowe, rozmowy z sąsiadami, czy ktoś przebywa w mieszkaniu i czy faktycznie tam jest jego centrum życiowe, a więc miejsce, gdzie skoncentrowane są jego sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe.

Co zrobić z lokalem komunalnym po śmierci głównego najemcy?

Po śmierci głównego najemcy wystarczy udać się do Urzędu Miasta w celu uregulowania stanu prawnego lokalu, jeżeli spełniamy wymienione warunki. Jeśli zaniedbamy ten temat to Urząd Miasta może nas wezwać do zapłaty odszkodowania lub eksmitować, a to wiąże się z definitywną utratą prawa do mieszkania komunalnego.

Jak starać się o lokal komunalny?

Jeśli chcemy zostać najemcami, jeszcze za życia głównego najemcy wystarczy, że spełniamy warunki i podpiszemy w Urzędzie Miasta aneks do umowy najmu stając się tym samym współwłaścicielami. Wtedy z pewnością nie spotkamy się z konsekwencją utraty mieszkania, a będziemy mogli ubiegać się o tytuł prawny, który potrzebny jest do wykupu mieszkania komunalnego.

Potrzebujesz pomocy w zakresie lokalu komunalnego?

Dowiedz się więcej i skontaktuj się ze mną – sprawdź spadki i zachowki

spadki i zachowki

Będąc najemcą mieszkania komunalnego możemy ubiegać się o wykup lokalu na własność. Zazwyczaj otrzymać można interesującą bonifikatę, dzięki czemu cena mieszkania jest bardzo atrakcyjna. Grunt to wciąż spełniać przesłanki, prowadzić centrum życiowe w tym miejscu, być wiarygodną osobą, która posiada dochody i nie ma zadłużenia spowodowane utrzymaniem lokalu.

Skorzystaj z pomocy prawnej w przypadku przepadku lokalu komunalnego

Profesjonalny radca prawny wskaże skuteczny sposób na osiągnięcie celu, czy też wystąpi na drogę sądową, gdy przysługuje nam roszczenie o ustalenie istnienia prawa najmu. Wtedy Sąd ustali, kto był głównym najemcą i kiedy zmarł, a także ustali, kto mieszkał stale z najemcą do chwili jego śmierci. Pozytywna ocena Sądu spowoduje, że zostaniemy najemcami lokalu komunalnego, tym samym nabywając prawo do niego.

W jaki sposób uniknąć przepadku lokalu komunalnego?

Sprawy związane z lokalami komunalnymi zdarzają się w naszej Kancelarii prawnej naprawdę często. W związku z tym trafiają do nas liczne zapytania ze strony klientów o to w jaki sposób podejść do całej procedury. W tym aspekcie przyjdź i skonsultuj swoją sprawę! Omówimy Twoją sytuację prawną i podejdziemy do niej w sposób indywidualny! Umów się na spotkanie – pomożemy się w kwestiach administracyjnych, aby Twój lokal komunalny nie przepadł.

49 thoughts on “Co zrobić aby lokal komunalny nie przepadł?

  1. Tak, o ile stale zamieszkiwał Pan z mamą do chwili jej śmierci. Wtedy zgodnie z przepisami wstępuje Pan w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa., tj. niezależnie od Pana działania. Aneks do umowy, który Pan podpisze z gminą, będzie stanowił tylko potwierdzenie tego, że najem “przeszedł” na Pana. Wielkość lokalu nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma pokrewieństwo ze zmarłym najemcą i fakt zamieszkiwania w lokalu w chwili śmierci mamy.

  2. Tak, o ile stale zamieszkiwał Pan z mamą do chwili jej śmierci. Wtedy zgodnie z przepisami wstępuje Pan w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa., tj. niezależnie od Pana działania. Aneks do umowy, który Pan podpisze z gminą, będzie stanowił tylko potwierdzenie tego, że najem “przeszedł” na Pana. Wielkość lokalu nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma pokrewieństwo ze zmarłym najemcą i fakt zamieszkiwania w lokalu w chwili śmierci mamy.

 1. Jeśli mieszkanie było zadłużone na powiedzmy 1000zł to po śmierci mamy musze to uregulować, czy po odrzuceniu spadku sie to kasuje?

  1. Jeżeli odrzuci Pan spadek po zmarłej mamie to nie odziedziczy Pan jej długu z tytułu zadłużenia mieszkania komunalnego. Jeżeli jednak zadłużenie na tym mieszkaniu powstało w chwili kiedy Pan wspólnie z mamą tam zamieszkiwał i był Pan pełnoletni, to mimo odrzucenia spadku może być Pan zobowiązany do uregulowania tego długu. Wynika to bezpośrednio z art. 688[1] Kodeksu cywilnego, który stanowi, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, a odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 2. Witam
  Prawie rok temu zmarła mi mama i po długich zmaganiach w końcu wygrałam mieszkanie (byłam na stałe zameldowana).
  Niestety brat nagle przypomniał sobie i tez chce to mieszkanie i twierdzi ze mi je zabierze bo i tak nie przebywam tutaj na stałe.
  Pytanie czy jest się o co martwić ze stracę mieszkanie? Dodam ze nie mieszkał z mama i nie był nigdy zameldowany na tym mieszkaniu
  Pozdrawiam

  1. Szanowna Pani, mieszkania komunalne nie podlegają dziedziczeniu. W razie śmierci najemcy lokalu w stosunek najmu w jego miejsce może wejść małżonek zmarłego, dzieci najemcy i ich współmałżonkowie lub inne osoby wobec których najemca bym zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych lub partner albo partnerka najemcy. Jeżeli nie ma takich osób stosunek najmu wygasa, a lokal należy opuścić. Warunkiem jest to, aby osoby te w chwili śmierci najemcy wspólnie z nim w tym lokalu zamieszkiwały. Pani brat jeżeli nie mieszkał z mamą w chwili śmierci nie może wstąpić w stosunek najmu, a tym samym “nie odbierze Pani tego mieszkania”. Fakt, że nie przebywa Pani w tym mieszkaniu na stałe nie ma znaczenia z punktu widzenia wstąpienia w stosunek najmu, natomiast może mieć znaczenie jeżeli Gmina zechce Pani umowę najmu wypowiedzieć (kwestie te powinny być zawarte w umowie najmu jaką zawarła Pani z Gminą). Na wypowiedzeniu Pani umowy najmu lokalu mieszkalnego brat jednak nic nie zyska.

 3. Witam czy osoba która jest zameldowana w mieszkaniu komunalnym ( nazwijmy ją osoba K,) gdzie głównym najemca jest osobą x w związku małżeńskim z osobą Y. Osoba K to córka osoby y Osoba y zmarła jako pierwsza a osoba x 2 miesiące po osobie y. Osoba zameldowana k mieszkała w tym mieszkaniu prowadziła centrum życiowe od ponad 2 lat ale w tym czasie główny najemca tj osoba x przebywała w domu opieki społecznej ze względu na stan zdrowia. Czy po śmierci najemcy i małżonki osoba k ma prawo nadal do tego lokalu?

  1. Mieszkania komunalne nie podlegają dziedziczeniu. W określonych sytuacjach można jednak nabyć wynikające z najmu prawa i obowiązki. W razie śmierci najemcy lokalu w stosunek najmu w jego miejsce może wejść małżonek zmarłego, dzieci najemcy i ich współmałżonkowie lub inne osoby wobec których najemca bym zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych lub partner albo partnerka najemcy. Jeżeli nie ma takich osób stosunek najmu wygasa, a lokal należy opuścić. Pani sytuacja wymagałaby dogłębnej analizy powiązań rodzinnych i ustalenia przede wszystkim, czy główny najemca lokalu czyli osoba X była zobowiązana wobec osoby K do świadczeń alimentacyjnych.

 4. Dzień dobry, co dzieje się w przypadku, gdy osoba która ma umowę najmu na lokal komunalny nie umrze, ale nabędzie inną nieruchomość? W mieszkaniu komunalnym pozostał syn, który nie był tam zameldowany, ale chciałby uregulować kwestie najmu. Czy ma on szansę na przedłużenie najmu na niego?

  1. Szanowna Pani,
   mieszkania komunalne stanowią własność gminy. Program korzystania z nich stworzony został dla tych osób, których sytuacja jest trudna. Zatem nabycie przez najemcę lokalu komunalnego tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości może stanowić podstawę wypowiedzenia stosunku najmu z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Brak przepisów regulujących możliwość „przepisania” najmu z jednej osoby na drugą. Teoretycznie właściciel lokalu (Gmina) może rozwiązać umowę najmu danego lokalu z dotychczasowym najemcą i zawrzeć tą umowę z jego synem, ale tylko jeżeli syn spełnia wymogi otrzymania tego lokalu (wysokość zarobków, brak innego lokalu mieszkalnego itp.). Nie ma również prawnych możliwości wymagania od właściciela, aby tak postąpił.

 5. Jestem zameldowana w mieszkaniu komunalnym od 6 lat na pobyt stały. Właściciel mieszkania jest w Anglii i tam chce kupić mieszkanie czy mogę dalej mieszkać w tym mieszkaniu i przepisać umowę na siebie?

  1. Szanowna Pani,
   meldunek nie stanowi podstawy zamieszkiwania w danym lokalu ani nie tworzy tytułu prawnego do niego. Najem lokalu komunalnego przysługuje najemcy, który został wskazany na umowie. Aktualnie nie ma przepisów prawa, które nakazywałyby właścicielowi lokalu, a więc Gminie, podpisanie z Panią, jako rzeczywistym mieszkańcem umowy najmu tego lokalu. Może Pani złożyć stosowny wniosek do Gminy i liczyć, że Gmina przychyli się do Pani prośby. Aby jednak móc zawrzeć umowę najmu na lokal komunalny musi Pani spełnić odpowiednie warunki (kryterium dochodowe, brak innego lokalu itp.). Warunki te najczęściej szczegółowo są określone w odpowiednich uchwałach rad miasta bądź rad gminy).

 6. mieszkam z babcią, która jest najemcą mieszkania komunalnego. co mam zrobić, żeby po jej śmierci móc dalej tam mieszkać. mogę to załatwić jeszcze póki żyje?

  1. Szanowny Panie,
   zgodnie z art. 691 k.c. mówiącym o wstąpienie w stosunek najmu, wnuki nie są wymienione jako osoby, którym w każdej sytuacji przysługuje prawo „kontynuacji” umowy po śmierci najemcy. Wnuk wstąpi w stosunek najmu tylko wtedy, kiedy wykaże, że jest osobą wobec której najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, albo takie świadczenia realizował. Nie chodzi tu o pomoc jednorazową, ale bieżącą i doraźną. Np. wychowywał Pan, zapewniał mieszkanie i środki do życia.
   Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to odpowiedź na nie jest uzależniona od wielu czynników. Musiałby Pan bowiem podpisać umowę najmu z Gminą, czyli właścicielem lokalu bezpośrednio na siebie, co wiązałoby się z wypowiedzeniem tej umowy babci. Jednocześnie, żeby mógł Pan stać się najemcą lokalu komunalnego, na dzień podpisania umowy musiałby Pan spełniać wszystkie kryteria do otrzymania takiego mieszkania ustalone przez gminę, a więc np. kryterium dochodowe.

 7. Witam, czy po śmierci głównego najemcy można starać się przepisanie mieszkania na syna który jest tam zameldowany i tam mieszkał, tylko że posiada on inna nieruchomość zakupiona w celach inwestycyjnych? Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,
   podstawową przesłanką wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy lokalu jest:
   1) posiadanie statusu jednej z osób bliskich najemcy tj. bycie:
   – małżonkiem niebędący współnajemcą lokalu,
   – dziećmi najemcy i jego współmałżonka,
   -innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
   -osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
   2) stałe zamieszkiwanie z najemcą w chwili jego śmierci (sam meldunek nie wystarczy).
   Jeżeli te warunki zostaną spełnione, z mocy prawa wstępuje się w stosunek najmu danego lokalu. Nie oznacza to, jednak, że taki najem nie może zostać wypowiedzialny przez właściciela lokalu. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego

 8. Wykup mieszkań komunalnych w Krakowie zakończył się w 2016 roku. Czy jest jakaś możliwość wykupu mieszkania komunalnego?

  1. Szanowny Panie,
   o tym, czy dany lokal komunalny będzie można nabyć decyduje jego właściciel, a więc Gmina i to ona ustala warunki wykupu. To, że w uchwale Rady Miasta zapisano, że przewiduje się sprzedaż lokali, nie oznacza, że zapis ten nie ulegnie zmianie, albo, że Gmina rzeczywiście zdecyduje się na sprzedaż. Aktualnie obserwowany jest trend coraz bardziej rygorystycznej polityki nie tylko przyznawania mieszkań komunalnych, ale również i ich wykupu.

 9. Jestem partnerka najemcy, który jest rozwiedziony z osobą, która ma przydział na to samo mieszkanie komunalne, lecz w nim nie mieszka. W razie śmierci najemcy jak udowodnić, że to ja rzeczywiście mieszkałam w tym lokalu?

  1. Szanowna Pani,
   Takie okoliczności badane są przez właściciela lokalu czyli Gminę. Fakt stałego zamieszkiwania zwykle udowadniają takie okoliczności jak:
   1) oświadczenia sąsiadów i rodziny najemcy,
   2) zużycie wody,
   3) deklaracja dotycząca śmierci (ilość osób)
   4) podawanie adresu lokalu komunalnego jako swój stały adres do doręczeń itp.

 10. Witam, jestem najemcą mieszkania komunalnego. Mój partner mieszka w innym mieście ale chce podjąć pracę w moim mieście i chcemy zamieszkać razem ale bez ślubu. Co powinnam zrobić aby osoby trzecie nie zrobiły mi problemu ze będzie partner mieszkał ze mną bez meldunku.

  1. Szanowna Pani,
   Wynajmuje Pani od Gminy lokal komunalny zgodnie z art. 6882 Kodeksu cywilnego: „bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu [mieszkalnego] lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Partner nie jest osobą, co do której posiada Pani obowiązek alimentacyjny. Powinna zatem Pani zwrócić się do właściciela o zgodę na jego zamieszkanie.

 11. Dzień dobry .Jestem osobą samotną , mieszkam w lokalu komunalnym,lokal ma 36.9 M2. Umowę ma na czas nieoznaczony , podpisałam ją w roku 2020-w listopadzie.Mieszkanie które dostałam było z przeznaczeniem do remontu.Wzięłam kredyt i wyremontowałam mieszkanie.Przebywam w mieszkaniu codziennie .regularnie płacę czynsz.Nie ma zaległości.Matwi mnie jednak ustawa o ochronie praw lokatorskich w której przyznaje się prawo do weryfikowania dochodów co 2.5.Od 10 miesięcy znacznie przekraczam dochód który powinna posiadać osoba zamieszkująca mieszkania komunalne.Jeżeli zweryfikują moje dochody zastanawiam się jak bardzo mogą mi podnieść czynsz( w tej chwili wyn .523 zł).Czy adm ma prawo znacząco podnieść mi czynsz.Pracuję w tej chwili za granicą.Dostałam przedłużenie umowy o następny rok.Co powinnam zrobić w tej sytuacji i jakie podjąć kroki by nie stracić mieszkania,tym bardziej że zainwestowałam w to mieszkanie pieniądze,dla mnie samotnej osoby dość poważne, posiadam faktury . Proszę o odp

  1. Szanowna Pani,
   tak ja Pani wskazuje, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego gmina, czyli właściciel mieszkania, ma prawo, nie częściej niż co 2,5 roku, zweryfikować spełnianie przez najemców lokali komunalnych kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu. Kryterium wysokości dochodu ustalane jest w uchwale rady gminy. Jeżeli zaś średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji jest wyższy niż ustalone przez gminę kryterium dochodowe to gmina na prawo wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu i ustalić nowy czynsz. Jednak jego wysokość nie może być dowolna. Taki nowy czynsz nie może być niższy niż ten poprzedni i nie może przekroczyć w skali roku 8% wartości odtworzeniowej lokalu. Nowy czynsz ustala się posługując się następującym wzorem:

   C= Ck + (D:n – Ldn)

   gdzie poszczególne symbole oznaczają:
   C – nowa wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego,
   Ck – wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego, jaka obowiązywałaby w przypadku, gdyby dla gospodarstwa domowego o danej liczbie członków wysokość dochodu nie przekraczała dochodu określonego na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy,
   D – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji,
   n – liczba osób w gospodarstwie domowym najemcy, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wartość 1,2,
   Ldn – określona na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy wysokość dochodu gospodarstwa domowego o danej liczbie członków, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu.
   Jeżeli chodzi o zwrot nakładów to należałoby przeanalizować zawartą przez Panią z Gminą umowę. Jeżeli z tej umowy wynika, że w przypadku zakończenia najmu nakłady, które zostały zainwestowane przez wynajmujących, podwyższające wartość wykończeniową lokalu (np. wymiana okien, drzwi) to ma Pani szansę na ich zwrot. Powinno dojść do wyceny wykonanych prac i jeżeli te przewyższą wartość początkową gmina powinna zwrócić różnicę.

 12. Witam, mieszkam w mieszkaniu komunalnym z narzeczonym który jest zameldowany od dziecka prawie. Najemcą mieszkania są jego rodzice. Którzy są po rozwodzie. Ojciec został wymeldowany przez urząd. I trwa sprawa odebrania mu praw do mieszkania jako współnajemca. Ponieważ nie mieszka z nami. I posiada swoje mieszkanie Własnościowe. Matka narzeczonego, bierze niedługo ślub i chce zameldować się u swojego przyszłego męża. Który tez ma mieszkanie komunalne. Wiec przy meldowaniu u partnera. Straci prawa do swojego mieszkania. Chcemy z narzeczonym złożyć wniosek o przyznanie nam mieszkania. W którym jest zameldowany narzeczony i córka. Mieszkanie mamy pod nadzorem, ponieważ urząd nie zezwolił na moje zameldowanie. Planujemy ślub. Ale bez pośpiechu. Czy żeby zostało nam przyznane mieszkanie, kontynuacja i nowa umowa obecnego mieszkania. Czy musimy być jak najszybciej po ślubie?

  1. Dzień dobry,
   kwestie meldunku nie są tutaj istotne. Meldunek nie tworzy bowiem prawa do lokalu, nie uprawnia do zamieszkiwania, ani nie wskazuje, kto jest najemcą.
   O tym, kto jest najemcą i kto ma prawo do współzamieszkiwania w lokalu komunalnym z najemcą decyduje umowa najmu.
   Gmina jest właścicielem mieszkania, a zatem to ona decyduje o tym z kim podpisze umowę najmu. Możecie Państwo starać się „o przejęcie” najmu po mamie narzeczonego, ale to tylko od dobrej woli Gminy zależy, czy będzie to możliwe. Myślę, że kwestia ślubu nie będzie pierwszorzędna. Na pewno jednak przychylniej spojrzą na Państwa jak będziecie rodziną.

 13. Witam serdecznie! Od kilku lat staram się o otrzymanie mieszkania komunalnego z zasobów miasta. Aktualnie udało mi się uzyskać lokal z zakładu pracy w którym widnieje jako osoba głównego najemcy. Czy w obecnej sytuacji tracę prawo o ubieganie się z miasta mieszkania komunalnego? Czy urząd otrzymuje jakąś informację, że posiadam tytuł prawny do innego lokalu? (Głównym czynnikiem skreślenia z listy osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów gminy jest nie posiadanie tytułu prawnego do innej nieruchomości) Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry, najem mieszkania z zakładu pracy tworzy po Pani stronie tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, zatem na chwilę obecną nie spełnia Pani tego warunku. Gmina raczej tego na bieżąco nie weryfikuje opierając się na Pani oświadczeniu w tym zakresie. Nie ma jednej bazy danych, w które można by było to sprawdzić, tym niemniej istnieje szansa, że Urząd się o tym dowie z jakiegoś innego źródła.

 14. Posiadam mieszkanie socjalne z umową do 2025r.przez obecny stan zdrowia, długotrwałe leczenie przebywam na drugim końcu polski. Czy są jakieś podstawy prawne aby odebrać mi prawo do lokalu z powodu nie przebywania w nim? Dodam ze ja jak zarówno dziecko posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 15. dzień dobry, złożyłam z partnerem wniosek o mieszkanie komunalne w marcu, otrzymaliśmy pismo o wszczęciu procedury weryfikacyjnej potwierdzające przyjęcie wniosku, oraz pismo kto się tą sprawą będzie zajmował, dochody ok i metraż w którym mieszkaliśmy z rodzicami również nie dyskwalifikował wniosku, kawalerka. Niestety w lipcu śmiercią tragiczną zginął partner, co takiej sytuacji zrobić ? czy powiadomić urząd ?czy oni już wiedzą ?czy jakieś prawa jeszcze mi przysługują aby ten wniosek podtrzymać (na trzy osoby niestety już nie przekraczamy metrażu i dochody też moje inaczej się rozkładają pewnie przekroczą ale nie są na tyle wysokie aby zaciągać kredyt mieszkaniowy)

  1. Nie przysługuje Pani prawo własności do tego lokalu zatem zamiana nie jest możliwa, chyba że zgodzi się na to właściciel tj. Gmina do której lokale należą. Wymagało to będzie jednak rozwiązania dotychczasowych umów najmu i podpisanie nowych. Gmina może zweryfikować przy okazji takiego zabiegu czy nadal spełniają Państwo wszystkie warunki do danego lokalu komunalnego tj. dochody, metraż itp.

 16. Witam, mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania komunalnego, którego głównym najemcą jest babcia, która zmarła w dniu 15.01.2023. W maju 2020 roku został złożony wniosek o wykup mieszkania ale do tej pory nie został jeszcze rozpatrzony. W mieszkaniu zameldowany jest syn babci, który nie jest wpisany na umowie najmu. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do dalszego mieszkania w lokalu i jego wykupu. Syn babci zamieszkuje lokal wiecej niż 60 lat, przebywał w mieszkaniu także w momencie śmierci babci.

  1. Wszystko zależy od okoliczności faktycznych spraw. Syn babci, który nie zamieszkiwał z babcią w chwili śmierci nie wstąpi w stosunek najmu, a zatem i nie wykupi lokalu. Jeżeli zamieszkiwał z nią w chwili śmierci to powinien złożyć wniosek do gminy o aneks do umowy, gdyż wstąpił w stosunek najmu z mocy prawa. Jeżeli otrzyma aneks do umowy najmu i stanie się najemcą prawdopodobnie będzie musiał złożyć ponowny wniosek o wykup i uruchomić całą procedurę.

 17. Dzien dobry, nasza czteroosobowa rodzina mieszka w mieszkaniu komunalnym w Warszawie od 30 lat. Zanim jednak wprowadzono ustawę o wyłączeniu wykupu mieszkań komunalnych składałam trzykrotnie pismo o wykup z dużym wyprzedzeniem czasowym. Trzykrotnie urząd mi odmówił powołując się na za późny termin składania wniosku. Czy w tym momencie jest szansa na odwoływanie się jeśli ustawa weszła w życie w 2011roku? Pozdrawiam

  1. Nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Gmina jest właścicielem mieszkań komunalnych i ona decyduje o tym czy i jakie mieszkanie sprzedaje. Sprzedaż mieszkań powinna być prowadzona zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Gmina nie ma obowiązku sprzedać mieszkania nawet jeżeli zostanie złożony w tym zakresie stosowny wniosek. Nie ma możliwości „zmuszenia” właściciela do sprzedaży mieszkania komunalnego.

 18. Dzień dobry, zięć ma umowę z miatem o wynajem lokalu komunalnego (Warszawa) po ślubie zameldował córkę u siebie. Po pewnym czasie został przez gimnę wymeldowany – wyprowadził się; nie mieszkał 3 lata. Córka dowiedziała się w urzędzie, że jest współnajemcą ale ustawowym. Co to znaczy? Czy ma prawo np. wykupić to mieszkanie albo zamienić na inne? Co można zrobić, żeby zostać najemcą?
  Barbara

 19. Dzień dobry, moje rodzeństwo mieszkało w mieszkaniu komunalnym ze zmarłą mamą(zm.23.12.2022), niestety moje rodzeństwo z mamą nie płaciło czynszu, wyrokiem sądu w 2018 dostali nakaz eksmisji, z przyznanym lokalem socjalnym, które nadal nie zostało przyznane i nadal mieszkają nie płacąc czynszu, czy po śmierci mamy, która była głównym najemcom muszą spłacać długi za czynsz które obecnie wynoszą 80.000zł, po śmierci mamy wszyscy zrzekliśmy się spadku po mamie u notariusza, wiem że to nie odpowiedzialność moje rodzeństwa, ale chciałbym im pomóc

 20. Dzień dobry, mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi na innych forach. Do tej pory mieszkałem wraz z chorą matką i żoną w mieszkaniu komunalnym. Za miesiąc pojawiła się szansa na wyjazd do innego miasta w Polsce do pracy, by dorobić. W tym czasie mamą zajmowała by się moja żona i tu moje pytanie: czy będąc w tym innym mieście mogę wynająć mieszkanie i normalnie podpisać umowę? Czy nie stracę przez to ewentualnie pierwszeństwa do kontynuowania najmu na mieszkaniu komunalnym na wypadek śmierci mamy, która jest najemcą? Dziekuję, pozdrawiam

 21. Dzien dobry, po śmierci siostry, która nie miala żadnej innej rodziny poza mną i mieszkala w

  mieszkaniu komunalnym sama, Gmina zabezpieczyła mieszkanie i nie pozwoliła zabrać z niego nawet pamiątek rodzinnych czy ubrania do pogrzebu siostry. Po kilku dniach beż żadnej informacji do spadkobierców oproznila mieszkanie że wszystkiego, twierdząc, że rzeczy zostały zabezpieczone do czasu rozprawy spadkowej. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

 22. Witam mam pytanie. Moja teściowa straciła prawo głównego najemcy 2010r za długi, Ja z mężem synem teściowej poszliśmy do Z. B. K że to my będziemy płacić opłaty teraźniejsze i 100zl długu, co miesiąc, Zakład budynków komunalnych wyraził zgodę. Nie jesteśmy zameldowani bo jest zadłużenie i nie można, i głównym najemcę też nie mogliśmy być bo jest dług teściowej, ale opłaty bieżące są opłacane, Nie dawno dostaliśmy pismo, że w związku bezumownego użytkowania lokalu mieszkalnego wzywa Panią do opróżnienia i opuszczenia gminnego lokalu i zdanie kluczy. Co w takiej sytuacji możemy zrobić. Długu zostało 6 tys. Pozdrawiam

 23. Dzień dobry.
  od 12 lat jestem zameldowana i mieszkam w mieszkaniu komunalnym ktorego gownym najemca jest znajoma z mezem ktorzy wyjechali zagranicę i nie maja zamiaru wracać jednak nadal sa zameldowani. Co zrobić żebym to ja przejęła to mieszkanie od gminy? Dodam iz znajomi sa chetni do współpracy jednak na odleglosc

 24. Witam. Babcia jest głównym najemcom mieszkania komunalnego, ja jestem zameldowany od 2 lat, w latach 1997-2015 mieszkalem tam na stale z Babcia jej stan zdrowia już jest bardzo poważny od ponad roku babcia już nie mieszka tutaj i mieszka z córką która się nią opiekuje. Mieszkanie opłacam ale stoi puste, chciałbym je wykupić i wyremontować, co zrobić by nie przepadło? Babcia ma początki Alzheimera. Proszę o pomoc.

 25. Dzień dobry,

  Aktualnie jestem w trakcie oczekiwania na decyzję zarządu w sprawie przejęcia mieszkania komunalnego mojej babci. Jestem dobrej myśli, ale chciałbym dowiedzieć się, czy takie mieszkanie mi przysługuje, ponieważ urzędniczka prowadząca moją sprawę trochę mnie zmartwiła.

  Mieszkanie, o które się staram przejęła moja babcia po swoich rodzicach. Jestem zameldowany w nim od urodzenia tak samo moja siostra oraz świętej pamięci mama. Od 11 roku życia mieszkam z babcią, która poprzez decyzję sądu stanowiła opiekę prawną nade mną, ponieważ odebrano mojemu ojcu wszystkie prawa rodzicielskie. Z późniejszym wiekiem role się odwróciły i to ja opiekowałem się moją babcią – zakupy, leki, opłaty, sprzątanie etc. Wszystko, co tylko potrzebne do odpowiedniego funkcjonowania. Aktualnie mam 23 lata i do momentu śmierci mojej babci razem z nią mieszkałem i aktualnie wciąż przebywam w tym mieszkaniu.

  Czy według przepisów, które skonsultowałem z odpowiednimi osobami itd przysługuje mi dane mieszkanie? Oczywiście na wszystkie zapomogi babci, decyzje sądu itd posiadam odpowiednie dokumenty.

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź :

 26. Witam, zamieszkujemy wraz z córkami w lokalu komunalnym. Włożyliśmy w niego na remonty i modernizację wiele czasu i pieniędzy i zamierzaliśmy dalej w nie inwestować, lecz także uczynić jedną z córek współnajemcą. Niestety w odpowiedzi uzyskaliśmy wypowiedź, że to jest całkowicie niemożliwe. Czy odpowiedź zarządcy lokalu jest zgodna z obowiązującym obecnie prawem?

 27. Witam. Mój wujek który jest osobą samotną i bezdzietną jest najemcą lokalu komunalnego . Mieszka tam od dziecka i po śmierci babci on stał się głównym najemcą tego mieszkania. Chociaż jest możliwość wykupienia tego lokalu wujek nie może tego uczynić ponieważ ma roszczenie komornicze wynikłe z podżyrowania znajomemu kredytu. Wujek w listopadzie 2023 r doznał udaru mózgu i obecnie przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym. Jego stan poprawia się ale potrzebuje czyjejś pomocy. Mieszkanie było w fatalnym stanie bez łazienki i WC. Rodzinnie złożyliśmy się i przeprowadziliśmy remont aby wujek mógł wrócić ze szpitala do godnych warunków. Będziemy musieli pomagać mu w codziennym funkcjonowaniu. Czy jest jakaś szansa żeby nie stracić tego mieszkania gdyby odpukać coś mu się stało. Włożyliśmy w nie dużo pracy i pieniędzy. Bardzo proszę o podpowiedź i z góry bardzo dziękuję.

 28. Dzień dobry. Chciałam zapytać jakie mam szanse na mieszkanie po mamie. Jestem tutaj zameldowana od lat 7. Nie posiadam swojego mieszkania, wynajmuję gdyż jestem po rozwodzie. Opiekowałam się mamą od kilku miesięcy gdyż zachorowała, na chwilę obecną przebywa w zol ze względu na stan zdrowia. Od miesiąca mieszkam na tym mieszkaniu ponieważ chciałam zaoszczędzić na rachunkach, mam blisko pracę. Czy w przypadku śmierci mojej mamy mogę otrzymać to mieszkanie aby już nie musieć wynajmować? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *