Co zrobić aby lokal komunalny nie przepadł?

17-02-2021
/ Rafał Kufieta

Co zrobić aby lokal komunalny nie przepadł?

Często pojawiają się pytania, co się stanie po śmierci głównego najemcy lokalu komunalnego? Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również w tego typu sprawach. Zdarza się bowiem, że nasi rodzice lub dziadkowie nigdy nie wykupili mieszkania komunalnego lub są w trakcie procesu wykupu. Pytanie czy po śmierci głównego najemcy dziedziczymy lokal, a może mamy dalej prawo do lokalu komunalnego? Czy możemy zostać najemcami? Co zrobić, aby nie stracić lokalu komunalnego?

 

Źródłem przepisów jest rozporządzenie, które będzie się różniło w zależności od gminy. Jednakże przesłanki i procedura jest bardzo zbliżona do sobie, niezależnie od miejsca. Prawo do lokalu komunalnego mają wyłącznie zameldowane osoby w tym mieszkaniu, które mają podpisaną umowę najmu. Prawo spadkowe reguluje, że prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą nie należą do spadku, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Wynika z tego, że lokal komunalny po śmierci głównego najemcy może przypaść małżonkowi albo dzieciom, jeśli spełnią główne przesłanki czyli są zameldowani i zamieszkiwali wyłącznie w tym lokalu do chwili śmierci głównego najemcy. Jest to istotne, ponieważ gmina zbiera informacje poprzez wywiady środowiskowe, rozmowy z sąsiadami, czy ktoś przebywa w mieszkaniu i czy faktycznie tam jest jego centrum życiowe, a więc miejsce, gdzie skoncentrowane są jego sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe.

 

Po śmierci głównego najemcy wystarczy udać się do Urzędu Miasta w celu uregulowania stanu prawnego lokalu, jeżeli spełniamy wymienione warunki. Jeśli zaniedbamy ten temat to Urząd Miasta może nas wezwać do zapłaty odszkodowania lub eksmitować, a to wiąże się z definitywną utratą prawa do mieszkania komunalnego.

 

Jeśli chcemy zostać najemcami, jeszcze za życia głównego najemcy wystarczy, że spełniamy warunki i podpiszemy w Urzędzie Miasta aneks do umowy najmu stając się tym samym współwłaścicielami. Wtedy z pewnością nie spotkamy się z konsekwencją utraty mieszkania, a będziemy mogli ubiegać się o tytuł prawny, który potrzebny jest do wykupu mieszkania komunalnego.

 

Będąc najemcą mieszkania komunalnego możemy ubiegać się o wykup lokalu na własność. Zazwyczaj otrzymać można interesującą bonifikatę, dzięki czemu cena mieszkania jest bardzo atrakcyjna. Grunt to wciąż spełniać przesłanki, prowadzić centrum życiowe w tym miejscu, być wiarygodną osobą, która posiada dochody i nie ma zadłużenia spowodowane utrzymaniem lokalu.

 

Profesjonalny radca prawny wskaże skuteczny sposób na osiągnięcie celu, czy też wystąpi na drogę sądową, gdy przysługuje nam roszczenie o ustalenie istnienia prawa najmu. Wtedy Sąd ustali, kto był głównym najemcą i kiedy zmarł, a także ustali, kto mieszkał stale z najemcą do chwili jego śmierci. Pozytywna ocena Sądu spowoduje, że zostaniemy najemcami lokalu komunalnego, tym samym nabywając prawo do niego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *