Prawa autorskie – kiedy wygasają i czym są?

12-03-2022
/ Klaudia Zadworna

Prawa autorskie – kiedy wygasają i czym są?

60 SEKUND PRAWA – więcej o prawie na naszym kanale (OPIS PO KLIKNIĘCIU)

W ostatnim czasie Nowy Polski Ład spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Jednak nie wszystko w przyszłości zostanie poddane zmianom. Dla przykładu prawa autorskie – osobiste i majątkowe pozostają w zasadzie takiej samej formie. W praktyce przysługują one twórcy dowolnego utworu. Nie musi on zostać w żaden sposób skończony. O prawach autorskich mówimy od momentu rozpoczęcia pracy nad danym wytworem czy nawet programem. Tutaj warto wspomnieć, że w przypadku prawa autorskie majątkowe i wspomniane osobiste pełnią bardzo ważną rolę w przypadku pracy programistów. Czym są prawa autorskie? Kiedy wygasają? Jak przenieść prawa autorskie? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

W tym aspekcie kodeksowo uprawnienia przysługujące twórcy można podzielić na osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Ochrona wynikająca bezpośrednio z praw autorskich nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Warto wspomnieć też, że prawa autorskie majątkowe i osobiste nie obejmują w tym zakresie idei, pomysłów ani aktów normatywnych. Prawo autorskie osobiste to niezbywalne, nieograniczone w czasie uprawnienia, które jest związane z samym twórcą. Na tej podstawie może on np. podpisać się swoim nazwiskiem pod danym wytworem. Z kolei prawo autorskie majątkowe to analogicznie uprawnienie pośrednio związane z osobą twórcy, które jest ograniczone w czasie. Jednak to właśnie dzięki nim twórca posiada możliwość zarobku na własnych utworach. To właśnie tutaj niejednokrotnie wskazuje naszym klientom wdrażającym np. optymalizację IP BOX, że na tej samej podstawie programista sprzedaje swoje usługi.

Jak przenieść prawa autorskie?

Przeniesienie praw autorskich wbrew pozorom jest dość popularnym rozwiązaniem wśród wielu twórców. To właśnie dzięki nim mogą oni czerpać faktyczne korzyści ze swoich utworów. Na sam początek warto omówić całkowite przeniesienie praw autorskich, wedle którego twórca przenosi na nabywcę prawo do dysponowania utworem i czerpania z niego dalszych zysków.

Dowiedz się więcej o mnie – Prawo konopne (opis po kliknięciu)

Tutaj niezbędne pozostaje zachowanie formy pisemnej i sporządzenia odpowiedniej umowy przeniesienia praw autorskich. Brak dochowania wymagań formalnych w tej sytuacji będzie się wiązał z brakiem skutku. Oprócz tego prawa autorskie osobiste są bezterminowe. Natomiast majątkowe prawa autorskie co do zasady wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy utworu, ale w tej materii są pewne wyjątki.

Co to jest licencja?

Trzeba mieć na uwadze, że przeniesienie praw autorskich i udzielenie licencji to dwie różne rzeczy. Przeniesienie praw autorskich ma trwałą konsekwencję i sprawia, że prawa należące do twórcy przechodzą na nabywcę. Natomiast przy licencji prawa nadal pozostają przy twórcy. Nabywca jedynie kupuje uprawnienie do korzystania z danego utworu przez wskazany okres. W tym wypadku licencja najczęściej wykorzystywana jest przez programistów.

Nie wiesz jak przenieść prawa autorskie?

Przeniesienie praw autorskich nie jest proste. Niestety ma na nią wpływ szereg okoliczności przez co każda sprawa jest indywidualna. Oznacza to, że do każdego przeniesienia praw autorskich trzeba podchodzić w sposób indywidualny. Nieco inaczej jest przy licencji, jednak jeśli zamierzasz zarabiać na własnym utworze – skonsultuj się! W tym aspekcie bardzo dobrym rozwiązaniem jest omówienie wszelkich szczegółów z prawnikiem. Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się ze mną! Szczegółowo omówimy Twoją sytuację jako twórcy i  dobierzemy najbardziej korzystne dla Ciebie rozwiązania prawne! 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *