Podatek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Zmiany!

25-07-2023
/ Dawid Jacoszek

Podatek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Zmiany!

Zgodnie z informacjami, które pojawiały się już w zeszłym roku w mediach – w czerwcu 2023 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych. Ponadto zmianom uległy także terminy rejestracji spółek do opodatkowania przychodów ze strefy Free Zone. Co ważne, wedle dostępnych w tym zakresie informacji na portalach branżowych, nie do końca ma to odzwierciedlenie w praktyce. Co jeszcze uległo zmianie z uwagi na nowelizację przepisów w ZEA? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

Cele wprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych w ZEA

Ministerstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało trzy główne cele wprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych:

  • Umocnienie pozycji ZEA jako wiodącego, światowego centrum biznesowego i centrum innowacji,
  • Przyśpieszenie rozwoju i transformacji, aby osiągnąć zakładane przez ZEA cele,
  • Zaangażowanie w spełnianie międzynarodowych standardów przejrzystości podatkowej i zapobieganie szkodliwym praktykom na rynku podatkowym.

Stawki podatku dochodowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Obecnie w ZEA obowiązuje wyłącznie jeden próg podatku dochodowego od osób prawnych. Mianowicie jest to 375 tys. AED dochodu. Poniżej wspomnianego progu przedsiębiorca może rozliczać się 0% stawką opodatkowania – powyżej będzie to 9% CIT. Ponadto należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden podatek odnoszący się do dużych firm międzynarodowych, spełniających określone kryteria w zakresie tzw. drugiego filaru projektu OECD, którego wysokość nie została jeszcze dotychczas opublikowana.

Kto zostanie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego w ZEA od 2023?

Wszystkie firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą-kontynentalną na licencji tzw. komercyjnej w ZEA, czyli zasadniczo spółki Mainlandowe – zostaną zobowiązane do rozliczenia się 9% stawką CIT. Podobne informacje pojawiały się już w zeszłym roku w doniesieniach zarówno ministerialnych, jak i w mediach branżowych. Co ważne, firmy działające w strefach Free Zone w dalszym ciągu będą honorowane zachętami podatkowymi w odniesieniu do Tax Free. Mowa tutaj m.in. o możliwości rozliczania się 0% podatkiem dochodowym w poszczególnych strefach Free Zone. Natomiast warunkiem w tym zakresie jest po pierwsze spełnienie przez taką spółkę tzw. wymogów regulacyjnych w określonym Free Zone, a po drugie brak prowadzenia bezpośredniej działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

 

W praktyce każdy Free Zone będzie musiał zostać poddany szczegółowej analizie na gruncie możliwych zwolnień do zastosowania. Niebagatelne znacznie ma tutaj również kwestia dotycząca zagranicznych podmiotów i osób fizycznych, które zostaną zobowiązane do uiszczania podatku dochodowego, ale tylko wtedy, gdy działalność handlowa będzie prowadzona na terenie ZEA w sposób ciągły i regularny.

Terminy rejestracji do podatku dochodowego w ZEA w 2024

Wszystkie firmy zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tym Free Zony, czyli spółki ze stref wolno-ekonomicznych są zobligowane do zarejestrowania się w rejestrze podatku dochodowego od osób prawnych oraz składania deklaracji. Termin rejestracji uzależniony jest od obowiązującego roku obrotowego w danym przedsiębiorstwie. Jeśli rokiem obrotowym w Twojej firmie jest rok kalendarzowy, to podatek dochodowy będzie Cię dotyczyć w odniesieniu do 2024 roku, gdzie początek to styczeń 2024, a koniec grudzień 2024. Wobec tego kwestię tę determinuje zastosowany rok podatkowy, który w większości przypadków będzie rokiem kalendarzowym.

Jak wygląda rejestracja do podatku dochodowego naszych klientów?

W mediach można napotkać wiele informacji odnośnie potencjalnych sankcji ze strony Federal Tax Authority (FTA) za brak rejestracji i nieterminowe złożenie deklaracji. Jednak, jeśli Twoim rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy – obecnie zostało jeszcze trochę czasu na rejestrację do podatku dochodowego. W odniesieniu do oferowanych przez nas usług prawnych i księgowych, które świadczymy w połączeniu z miejscowymi konsultantami, mamy zamiar dokonywać rejestracji w imieniu naszych klientów. W praktyce będzie to wyglądało w taki sposób, że najprawdopodobniej złożymy deklaracje w zakresie corocznego audytu dla prowadzenia działalności poszczególnej spółki w tym roku. Natomiast sam podatek dochodowy w kwestii progu i limitu uzyskanego dochodu przez daną spółkę zostanie zakwalifikowany jako dochody osiągane w przyszłym roku.

Egzekwowanie i ściągalność podatku dochodowego w ZEA

Na ten moment są do przepisy stosunkowo nowe. Oczywiście, występuje tutaj Federal Tax Authority w zakresie nadzorowania ściągalności i egzekucji podatku dochodowego. Natomiast same strony ministerialne podkreślają, że informacje w kwestii szczegółów związanych z rozliczeniem i składaniem rocznych deklaracji będą publikowane na bieżąco przez FTA. Obecnie jest to dosyć duża zmiana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spowodowane jest to również m.in. tym, że jednym z głównych celów zmiany podatku dochodowego jest ulokowanie i wiązanie osób prawnych, prowadzących działalność w ZEA.

Zastanawiasz się nad założeniem spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

W dalszym ciągu uważamy, że prowadzenie działalności w ZEA może być konkurencyjne podatkowo przy zastosowaniu regulacji związanych z polskimi przepisami. Natomiast nie wyłączamy możliwości i nie uważamy, że wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych jest czymś, co w jakiś sposób może wpływać na funkcjonowanie firmy. Wynika to z faktu, iż 9% stawka w zakresie obowiązującego progu podatkowego w naszej ocenie jest relatywnie niska. Ponadto w przypadku stref Free Zone przedsiębiorcy mają opcję skorzystania ze zwolnienia, co jest znaczącym udogodnieniem. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami. Umówimy spotkanie, a my postaramy się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *