Podatek akcyzowy na susz konopny i pre-rollsy

16-04-2023
/ Klaudia Zadworna

Podatek akcyzowy na susz konopny i pre-rollsy

Obecnie z uwagi na systematycznie zmieniające się regulacje w branży konopnej – status prawny produktów CBD, w niektórych przypadkach bywa niejasny i skomplikowany. W konsekwencji wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców z rynku CBD budzi kwestia związana z akcyzą na susz konopny i pre-rollsy. W ostatnim czasie w wyniku nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono kilka istotnych zmian w tym zakresie. Ze względu na to w tym materiale postanowiłam nieco przybliżyć ten temat. Zastanawiasz się zatem, ile wynosi akcyza na susz konopny i pre-rollsy? Co na to Urząd Skarbowy? Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule.

Akcyza z perspektywy Ustawy o podatku akcyzowym

Przepisy zawarte w Ustawie o podatku akcyzowym nie mówią wprost o tym, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży CBD zobowiązani byli opodatkować akcyzą susz konopny oraz pre-rollsy. Jednak warto zauważyć, że istnieje artykuł, który w pewnym stopniu reguluje tę kwestię. Treść przepisów wskazuje, że w momencie, gdy coś ulega spalaniu bez przemysłowego przetwarzania, np. papierosy do palenia lub tytoń do palenia, to z perspektywy akcyzy należy produkty te traktować w taki sam sposób.

Wiążące informacje skarbowe a podatek akcyzowy

Ze względu na pierwotne niepewności związane z zastosowaniem artykułu w odniesieniu do suszu konopnego CBD i pre-rollsów, postanowiliśmy zwrócić się o wydanie wiążących informacji akcyzowych. Dokumentacja ta zawiera m.in. informacje dotyczące wydawanych w tej kwestii decyzji przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu. Po zapoznaniu się z nimi stwierdziliśmy, że organy państwowe zakwalifikowały susz konopny jako tytoń do palenia, a pre-rollsy jako papierosy do palenia. Zgodnie z tym podziałem, należy je opodatkować akcyzą wedle ich kwalifikacji.

Ile wynosi akcyza w przypadku tytoniu i papierosów do palenia?

Na podstawie analizy orzecznictwa oraz wyroków sądowych, można wnioskować, że istnieje możliwość zastosowania w tym przypadku tzw. małej akcyzy. W praktyce oznacza to, że podatek wynosi około 50 groszy za jeden gram suszu konopnego CBD lub jednego pre-rollsa. Wartość podatku nie jest szczególnie wysoka. Dlatego zasadniczo moim klientom zalecam jego uiszczenie, gdyż zapewnia im to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa w razie kontroli lub konieczności uiszczenia opłat akcyzowych za okres wsteczny.

Jakie są sankcje za opóźnienia w zapłacie akcyzy za susz konopny CBD i pre-rollsy?

W sytuacji opóźnienia lub nie uiszczenia akcyzy na produkty CBD istnieje ryzyko naliczenia odsetek za zwłokę. Wysokość odsetek wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Co ważne, stawka ta nie może być niższa niż 8% w stosunku rocznym. W gruncie rzeczy są to jedynie dodatkowe koszty, które musisz uregulować w wyniku niedotrzymania terminów płatności.

Zastanawiasz się, czy musisz nałożyć akcyzę na Twoje produkty konopne CBD?

Opodatkowanie akcyzą suszu konopnego CBD i pre-rollsów wymaga dokładnej analizy przepisów oraz orzecznictwa. Możliwe jest zastosowanie tzw. małej akcyzy, ale w przypadku nieterminowej zapłaty mogą pojawić się dodatkowe koszty w postaci odsetek za zwłokę. Dlatego warto dokładnie poznać regulacje dotyczące podatku akcyzowego, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji z Urzędem Skarbowym. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *