Opóźnienia w oddaniu nieruchomości przez wrocławskiego dewelopera

07-05-2019
/ Rafał Kufieta

Opóźnienia w oddaniu nieruchomości przez wrocławskiego dewelopera

Kolejna firma z branży deweloperskiej zajmującą się budową i sprzedażą nieruchomości (zarówno lokali mieszkalnych, biurowych jak i usługowych) ma opóźnienia. Deweloperzy zobowiązani są do respektowania przepisów tzw. „ustawy deweloperskiej” jak i warunków zawartych w umowie deweloperskiej pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Ważną kwestią jest wywiązywanie się z terminów oddania nieruchomości do użytku i przekazania prawa własności do lokalu. Deweloper o którym mówimy miał „opóźnienia” w pracach, przez co data wydania lokali również uległa przesunięciu. Deweloper tłumaczy się, a nabywcy zaniepokojeni zaistniałą sytuacją zastanawiają się co dalej w takiej sytuacji. Dzisiaj zajmiemy się tym zagadnieniem.

 

Zawierając umowę deweloperską należy zwrócić uwagę na termin, w którym deweloper zobowiązuje się przenieść na nabywcę prawa do lokalu. Przyjrzeć się należy też ewentualnym sankcjom za niedotrzymanie terminów jak i zapisom dającym prawo ubiegania się o odszkodowanie. Deweloper ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów. Opóźnienia stanowią podstawę do wystąpienia o odszkodowanie lub zapłacenia kary umownej wynikającej z zawartej umowy. Tak jak różni są ludzie, tak różnych można spotkać deweloperów, a i umowy deweloperskie nie zawsze przewidują kary za opóźnienia. Oczywiście najkorzystniej jest jak z umowy „czarno na białym” wynika, jaka kara jest przewidziana za niewywiązanie się z umownych terminów, a deweloper polubownie podda się sankcjom. Czasami jednak, tak jak w przypadku omawianej firmy mimo tego, że w umowie sankcje są przewidziane to deweloper próbuje wybrnąć z tej sytuacji powołując się na to, że opóźnienia są wynikiem zdarzeń niezależnych od nich. W naszej ocenie są tu jednak podstawy do domagania się od dewelopera wypłacenia kary umownej.

 

Ponadto, jeśli nabywca w wyniku takiego opóźnienia poniósł jakiekolwiek koszty, może domagać się ich zwrotu od dewelopera. Na te koszty składają się np. koszt najmu lokalu czy różnica w marży kredytu hipotecznego. Wszystkie poniesione koszty powinny być udokumentowane, aby nikt nie mógł podważyć ich zasadności.

 

Innym uprawnieniem nabywcy w przypadku niedotrzymania terminu przez dewelopera jest prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy deweloper nie wywiązał się z terminu przeniesienia prawa własności do lokalu. Należy wówczas zwrócić się do dewelopera pisemnie wyznaczając mu nowy 120-dniowy termin na dokonanie tej czynności pod groźbą odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji nabywca dalej może domagać się wypłacenia kary umownej. Nie ponosi też w związku z tym żadnych kosztów i przysługuje mu zwrot dotychczas wpłaconych pieniędzy.

 

Pamiętajmy, aby w przypadku zaistnienia opóźnień, wszelkie negocjacje z deweloperem prowadzić w formie pisemnej na wypadek jakby sprawa miała skończyć swój bieg w sądzie.  Jeśli znajdą się Państwo w takiej lub innej podobnej sytuacji zachęcam do skorzystania z fachowej pomocy prawnej naszej kancelarii.

 

Prowadzimy sprawy osób, które nie otrzymały lokalu na czas. Istnieje możliwość otrzymania odszkodowania wynikającego z kar umownych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *