Opodatkowanie kryptowalut od 2019 roku

18-03-2019
/ Maciej Grzegorczyk

Opodatkowanie kryptowalut od 2019 roku

Nowy Rok – nowe zasady rozliczania kryptowalut! Po wielu zmaganiach władz i osób posługujących się kryptowalutami, rząd wyszedł naprzeciw podatnikom i wprowadził nowelizację ustawy o PIT i CIT.

 

Nowelizacja w końcu zaczyna podchodzić do sprawy kryptowalut poważniej, nie jest to zapewne wszystko czego mogliby się spodziewać podatnicy, jednak widać już lekką poprawę – kryptowaluty dostają swoje zaszczytne miejsce w ustawie. Doczekaliśmy się prawnie określonej definicji kryptowaluty jako tzw. waluty wirtualne. Pojęcie to reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Nowelizacja zaczyna regulować kwestie, które były przyczyną wielu wniosków o interpretację indywidualne jak i rozpraw sądowych.

 

I tak ustawa zaznacza, że przychodami z kryptowalut będzie odpłatne zbycie waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Czyli w przypadku zakupu towaru czy też usługi zapłacimy kryptowalutą, będzie to oznaczało osiągnięcie przychodu z tej kryptowaluty. To samo tyczy się wymiany jej na prawny środek płatniczy, np. polski złoty czy też amerykański dolar.

 

Nowością jest uznanie transakcji wymiany jednej kryptowaluty na drugą obojętnej podatkowo – co oznacza że nie będzie trzeba odprowadzać od takiej transakcji podatku.

 

Co się zaś tyczy kosztów uzyskania przychodów teraz będą to udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Oznacza to, że niestety organy podatkowe nie będą uznawać kosztów pośrednio związanych z dochodem, np. prenumeraty literatury fachowej.

 

Po odjęciu kosztów od przychodów, dochód który nam wyjdzie będzie opodatkowany stawką 19%, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Jednolita stawka podatku jest szczególnie korzystna dla osób przekraczających drugi próg podatkowy (85 528 zł). W sytuacji gdy podatnik nie osiągnie przychodów ze zbycia kryptowalut, a będzie miał tylko koszty, także będzie musiał je wykazać w zeznaniu. Koszty te mają jedynie posłużyć jako informacja dla urzędów, nie przepadną w trakcie kolejnego roku, co oznacza dla podatnika możliwość rozliczenia ich w przyszłym roku. To samo tyczy się nadwyżki kosztów nad przychodami – zwiększą one koszty podatkowe w przyszłym roku. Taka konstrukcja oznacza to że nie będzie można odliczyć strat poprzez łączenie np. z dochodów z sprzedaży akcji na giełdzie, mimo że należą to tego samego źródła. Osoby rozliczające się PITem zakwalifikują przychody i koszty jako Przychody z kapitałów pieniężnych. Natomiast rozliczający się CITem jako Zyski kapitałowe.

 

Co się tyczy osób wykopujących kryptowaluty, od nowego roku nastąpi rozróżnienie na kopanie na własny rachunek i na cudzy rachunek. W przypadku wydobywania kryptowalut na własny rachunek i samodzielnej ich sprzedaży, czyli zapłaci nimi za towar, usługę bądź wymieni na prawny środek płatniczy, podatnik zapłaci podatek w momencie ich sprzedaży. W przypadku kopania na tzw. cudzy rachunek, wartość otrzymanych w ramach wynagrodzenia będzie opodatkowana jako wynagrodzenie za pracę (umowy zlecenie). Wynagrodzenie takie będzie uznawane w walucie tradycyjnej jak i kryptowalucie. Zaś sprzedaż uzyskanych kryptowalut z takiej „pracy” będzie kwalifikowana jako przychody z zysków kapitałowych.

 

Podatek rozliczyć musimy samodzielnie w zeznaniu rocznym, zaliczki nie będą pobierane w ciągu roku.

 

Nowe regulacje zapewne rozwiążą wiele problemów, ale też wiele pozostawią bez odpowiedzi, np. dotyczące dokumentacji kosztów. Zaleca się więc staranne zbieranie informacji o przebytych transakcjach, żeby móc je uwiarygodnić.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *