Odszkodowanieprawnik.pl – jak Ci pomogę?

15-05-2023
/ Kinga Gruszczyńska

Odszkodowanieprawnik.pl – jak Ci pomogę?

Co roku w Polsce dochodzi do wielu tysięcy wypadków na skutek, których poszkodowani doznają uszczerbku na zdrowiu lub ponoszą straty materialne. Dochodzenie z tego tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia może okazać się nie tak proste, jak mogłoby się wydawać. Formalności związane ze zgłoszeniem szkody, niejasne zapisy OWU lub odmowna decyzja ubezpieczyciela mogą budzić po stronie osoby poszkodowanej wiele wątpliwości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak dochodzić swoich roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego nazywam się Kinga Gruszczyńska i zapraszam Cię do odwiedzenia mojej autorskiej strony odszkodowanieprawnik.pl, gdzie będę dzielić się dotychczas zgromadzoną wiedzą w zakresie szeroko rozumianych postępowań odszkodowawczych.

Czym jest szkoda w prawie cywilnym?

W celu uzasadnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania konieczne jest wykazanie szkody wynikłej z określonego zdarzenia, za które prawo przewiduje obowiązek naprawy. Co ważne, w treści przepisów Kodeksu cywilnego na próżno szukać ustawowej definicji szkody. Rodzajów szkód jest wiele. W tym zakresie wyróżnia się m.in.:

  • Szkody majątkowe,
  • Szkody niemajątkowe,
  • Szkody na mieniu,
  • Szkody na osobie.

 

Rodzaj poniesionej szkody ma znaczenie w przypadku wyznaczania po pierwsze wysokości świadczenia, po drugie wyboru sposobu, w jaki będzie toczyło się postępowanie w tej sprawie. W konsekwencji ma to swoje przełożenie na typ roszczenia, do którego otrzymasz prawo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Na czym polega zadośćuczynienie?

Zgodnie z treścią art. 445 i art. 448 Kodeksu cywilnego zadośćuczynienie stanowi formę rekompensaty pieniężnej, którą otrzymuje poszkodowany. W momencie, gdy poniesiona szkoda ma charakter niematerialny – w wielu przypadkach zostaje zaklasyfikowana jako krzywda. Wobec tego zadośćuczynienie ma w zamiarze naprawienie negatywnych skutków danego wydarzenia, które miało bezpośrednie przełożenie na fizyczne lub psychiczne cierpienie osoby poszkodowanej. Roszczenie o zadośćuczynienie może być również uznane przy zaistnieniu szkód słownych. Przykładowo może być to naruszenie dóbr osobistych poprzez zniesławienie lub pomówienie ze strony sprawcy.

Masz wątpliwości co do kwestii formalnych związanych odszkodowaniem?

Dowiedz się jakie możesz podjąć kroki oraz jakie przysługują Ci uprawnienia!

odszkodowanieprawnik.pl

Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego

W przypadku, gdy wysokość odszkodowania, które zaproponował Ci ubezpieczyciel, wydaje się nieadekwatna w stosunku do poniesionych przez Ciebie strat – posiadasz możliwość odwołania się od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zgodnie z przepisami zawartymi w 819 § 1 Kodeksu cywilnego termin na zgłoszenie odwołania zależy od rodzaju zdarzenia i wynosi odpowiednio:

  • 3 lata w przypadku kolizji,
  • 10 lat w przypadku czynu niedozwolonego,
  • 20 lat w przypadku przestępstwa.

 

Co ważne, obowiązkiem ubezpieczyciela jest poinformowanie Cię o przysługującym Ci prawie do reklamacji. Złożone odwołanie może przybierać formę zarówno ustną, pisemną, jak i elektroniczną.

Masz wątpliwości w kwestii formalności związanych z wypłatą odszkodowania?

Dochodzenie roszczeń w kwestii odszkodowania niejednokrotnie wiąże się z wieloma utrudnieniami. Ilość dokumentów, skomplikowane procedury i trudności w negocjacjach z ubezpieczycielem mogą budzić po stronie osoby poszkodowanej wiele wątpliwości. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie opracujemy strategię działania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *