Niedotrzymywanie terminów przez wrocławskiego lidera z branży deweloperskiej

08-05-2019
/ Rafał Kufieta

Niedotrzymywanie terminów przez wrocławskiego lidera z branży deweloperskiej

Śledząc nasz portal może natrafiłeś na artykuł mówiący o tym jak nabywca może zareagować na opóźnienia w przeniesieniu prawa do lokalu. Jeśli nie to przypomnijmy, że nabywca w przypadku niedotrzymania terminów ma możliwość domagania się wypłacenia kary umownej, zwrócenia się o odszkodowanie, a nawet w określonym przypadku wypowiedzenia umowy bez żadnych konsekwencji.

 

Przypatrzmy się temu zagadnieniu na gruncie lokalnym. Jeden z wrocławskich deweloperów zajmuje się kompleksowo kwestiami związanymi z rynkiem nieruchomości – zaczynając od zaprojektowania, po wykonawstwo i sprzedaż. Wrocław jest miastem dynamicznie rozwijającym się, które ma duże potrzeby na realizacje nowych przedsięwzięć budowlanych. Firma działa głównie na rynku lokalnym, cały czas pozyskując nowe tereny w centralnych lokalizacjach Wrocławia na realizację kolejnych inwestycji. Na stronie internetowej tego dewelopera możemy znaleźć informacje, że firma prowadzi obecnie ponad 20 przedsięwzięć.

 

Każda inwestycja ma inny charakter. Czasami wszystko idzie zgodnie z planem, a czasami pojawiają się „schody”, przez które termin oddania lokali do użytku czy też przeniesienie prawa do lokalu na nabywcę ulega opóźnieniu. Deweloper wziął na swoje „barki” kilkanaście inwestycji do realizacji jednocześnie. Wrocław jest miastem, w którym z uwagi na zabytkowy charakter regionu wymaga niejednokrotnie długotrwałych uzgodnień jeszcze na etapie otrzymania pozwolenia na budowę zanim dojdzie do realizacji projektu. To wszystko firma zajmująca się tą branżą powinna wziąć pod uwagę ustalając w umowie termin przeniesienia prawa do lokalu. Za niedotrzymanie terminów Deweloper przewiduje w zawartych umowach odszkodowania. Próbuje wybrnąć z zaistniałej sytuacji tłumacząc się, że opóźnienie jest skutkiem czynników niezależnych od samej firmy, a na te czynniki składają się m.in. konieczność prowadzenia na początku prac związanych z zabytkowym charakterem inwestycji, długa procedura administracyjna, czy też problemy z podwykonawcami.

 

Według naszej oceny nie są to argumenty na podstawie, których deweloper może migać się od wypłacenia odszkodowania. Prowadzimy szereg spraw tego typu. Wśród swoich klientów posiadamy również nabywców pokrzywdzonych przez opóźnienia dewelopera. Uważamy, że nabywcy mają prawo dochodzić swoich należności i niewykluczone, że może uda się osiągnąć kompromis z deweloperem. Jednak to czy obędzie się bez wkroczenia na ścieżkę sądową zależne jest od postawy dewelopera.

 

Jeśli jesteś nabywcom lokalu, którego oddanie do użytku przedłuża się, a może który już istnieje, a procedura przeniesienia na Ciebie prawa do lokalu trwa w nieskończoność masz prawo do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania tego co Ci się należy, a także do rekompensaty za zwłokę. Warto zaufać naszym specjalistom, których wiedza, doświadczenie i profesjonalne podejście do każdej powierzonej im sprawy pozwoli skutecznie dochodzić przysługujących należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *