Kto jest podwykonawcą na budowie?

27-06-2019
/ Bartosz Nogala

Kto jest podwykonawcą na budowie?

Zjawisko podwykonawstwa w obecnych realiach związanych z branżą budowlaną jest powszechnym sposobem realizacji prac budowlanych. Duże firmy po wygraniu procedury przetargowej poszukują mniejszych firm oraz podmiotów, którym zostaną powierzone konkretne zadania i prace na placu budowy, związane na przykład z montażem instalacji czy tzw. pracami wykończeniowymi.

 

Status podwykonawcy będą mieć zatem podmioty, które zawierają umowę z generalnym wykonawcą na wykonanie określonego w treści umowy zakresu prac budowlanych, odpowiadających zazwyczaj ich profilowi, specjalizacji, doświadczeniu, a także możliwości wykonawczych, jeśli chodzi o dostarczenie na budowę pracowników fizycznych czy pracowników nadzoru.

 

Powyższe oznacza, że za podwykonawców co do zasady nie będą mogli zostać uznani dostawcy materiałów budowlanych na plac budowy. Ich stosunki z wykonawcą robót budowlanych nie mają charakteru podwykonawstwa, ponieważ nie przewidują w swej treści wykonywania i realizacji konkretnych prac budowlanych.

 

Wręcz przeciwnie, są to zwykłe stosunki gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami z danej branży, które z reguły oparte są na umowach sprzedaży konkretnych towarów, ewentualnie również na ich dostawie na teren budowy. Pamiętać jednak należy, że powyższa zasada nie jest absolutna. Wyjątek możemy znaleźć w prawie zamówień publicznych, gdzie  dostawca materiałów na teren inwestycji stanowiącą część zamówienia publicznego może być uznany za podwykonawcę, lecz jest to temat na osobny artykuł.

 

Wracając do pytania kto jest podwykonawcą na budowie, odpowiedź na to pytanie należy uzupełnić o pewne wymogi jakie spełniać muszą firmy ubiegające się o taki status. Przede wszystkim może tu będzie o konieczności spełnieniu wymagań z zakresu:

  1. zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy z zakresu branży budowlanej,
  2. posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na budowie (w tym do pracy na wysokości),
  3. aktualnych szkoleń BHP potwierdzonych wpisem w dokumentacji firmowej,
  4. zapewnienie swoim pracowników szeregu środków ochrony osobistej posiadających aktualne atesty,
  5. posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
  6. zatrudniania osoby funkcyjnej cechującej się odpowiednim poziomem wiedzy, kwalifikacji oraz doświadczenia będącego łącznikiem między kierownikiem budowy a pracownikami podwykonawcy.

 

Podsumowując, podwykonawcą na terenie budowy będzie tylko taki podmiot, który:

  1. realizuje zadanie inwestycyjne (w całości lub części),
  2. posiada zawartą umowę z (generalnym wykonawcą, wykonawcą, dalszymi podwykonawcami),
  3. został zgłoszony do inwestora jako podwykonawca robót – w tej sytuacji inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Co do zasady statusu podwykonawcy nie będzie można przypisać dostawcy materiałów z uwagi na inny cel zawartej umowy. Niemniej zauważyć należy, że w tym względzie istnieją pewne wyjątki, przewidziane między innymi w prawie zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *