Istotny pogląd w sprawie wydany przez Prezesa UOKiK – jakie ma znaczenie dla sprawy frankowej?

07-12-2019
/ Klaudia Zadworna

Istotny pogląd w sprawie wydany przez Prezesa UOKiK – jakie ma znaczenie dla sprawy frankowej?

Jednym z uprawnień Prezesa UOKiK jest przedstawienie sądom istotnych poglądów dla toczących się przed nimi spraw. Taki pogląd może zostać również przedstawiony w sprawie indywidualnej dotyczącej kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF. W tej tematyce Prezes UOKiK najczęściej wypowiada się co stosowanych przez banki klauzul waloryzacyjnych – a to, czy klauzule są dozwolone, czy nie naruszają interesów konsumentów (kredytobiorców).

Zastanawiasz, czy dla Twojego kredytu hipotecznego we frankach taki pogląd ma jakiekolwiek znaczenie? Odpowiedź niewątpliwie brzmi TAK. Przecież to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma największą wiedzę w zakresie postanowień umownych, które naruszają prawa konsumentów. Oczywiście, stanowisko zajęte przez Prezesa UOKiK nie zastąpi wyroku sądu, ale z pewnością może pomóc sędziemu przy rozstrzygnięciu sprawy.

Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii KHG są na bieżąco nie tylko z orzecznictwem sądów powszechnych z zakresu spraw frankowych, ale również na bieżąco śledzą coraz to nowe poglądy wydawane przez Prezesa UOKiK.

O czym należy pamiętać przy sprawach frankowych?

Kierując sprawę do sądu można posiłkować się dotychczas wydanymi poglądami przez Prezesa UOKiK. Takie poglądy wskazują bowiem, które postanowienia konkretnej umowy kredytowej z danym bankiem stanowiły postawę do uznania ich za niedozwolone. Natomiast należy podkreślić, że ocena prawna przedstawiona przez Prezesa UOKiK nie może stanowić podstawy wydania wyroku przez sąd powszechny. Każdorazowo sąd mimo wszsystko musi przeanalizować daną sprawę, konkretną umowę kredytu hipotecznego, a także okoliczności jej zawarcia.

Przykłady klauzul przedstawionych w indywidualnych poglądach Prezesa UOKiK odnośnie spraw frankowych

Prezes UOKiK dnia 6 listopada 2018 r. przestawił swoje stanowisko dotyczące klauzul waloryzacyjnych zamieszczanych w umowach bankowych. W przedmiotowym stanowisku Prezes przytoczył część postanowień umownych z umów kredytowych, które zostały przez niego już wcześniej ocenione w ramach wydanych poglądów.

Link do powyższe stanowiska Prezesa UOKiK znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15815

 

Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy możesz dochodzić roszczeń względem banku z Twojej umowy kredytowej, skieruj sprawę do adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w tej tematyce. Sprawy przeciwko bankom z umów kredytowych są trudne i skomplikowane, natomiast można je wygrać.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *