Cyfryzacja w budownictwie – prawo budowlane 2023

17-04-2023
/ Kamil Hupajło

Cyfryzacja w budownictwie – prawo budowlane 2023

Rok 2020 znany jest jako czas globalnej pandemii i dynamicznego przeniesienia wielu tradycyjnych procesów do świata wirtualnego. Obecnie sytuacja wygląda podobnie w branży budowlanej. W efekcie czego mamy do czynienia ze stopniową cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego. Polega ona m.in. na zastępowaniu papierowych form dokumentacji ich elektronicznym odpowiednikiem. Zmiany te są wprowadzane systematycznie, aby w 2023 roku inwestorzy mogli korzystać z pełnej sieciowej obsługi danych. Jakie innowacje wdraża nowelizacja Ustawy prawa budowlanego? Więcej informacji na ten temat w poniższym artykule.

EDB – Elektroniczny Dziennik Budowy

Zgodnie z nowelizacją Ustawy prawo budowlane EDB to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) jako alternatywa dla papierowego dziennika budowy. System ten wszedł w życie 27 stycznia 2023 roku. Ważne jest jednak, aby podkreślić, że kierownicy budowy nie zostali od tego dnia zobowiązani do prowadzenia dziennika jedyne elektronicznie. Stosowanie tradycyjnej wersji będzie możliwe jeszcze aż do 2030 roku. Jednak po tym terminie inwestorzy zostaną zobligowani do korzystania wyłącznie z Elektronicznego Dziennika Budowy. Podmiotami mającymi dostęp do wpisów w EDB są:

 • Instytucje administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Inspektorzy nadzoru budowlanego,
 • Wszystkie inne podmioty dysponujące prawem do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów na terenie budowy.

eKOB – Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Wśród wprowadzonych zmian w 2023 roku znalazła się również Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego. System ten został uruchomiony 2 stycznia 2023 roku. Tak samo, jak w przypadku EDB – nie oznacza to, że inwestorzy stracili możliwość korzystania z jej tradycyjnej formy. Jednak do 2027 roku planowane jest, aby obowiązywała jedynie cyfrowa wersja. W Elektronicznej Książce Procesu Budowlanego znajdują się informacje związane z:

 • Głównym obiektem budowlanym,
 • Właścicielem i zarządcą budynku,
 • Przeprowadzanymi inspekcjami,
 • Przeprowadzanymi ekspertyzami i opiniami technicznymi budynku,
 • Wykonanymi robotami budowlanymi dotyczącymi stanu budynku po odbiorze lokalu od dewelopera,
 • Katastrofami budowlanymi,
 • Decyzjami, rozporządzeniami i zaświadczeniami,
 • Dokumentami opublikowanymi przez administrację publiczną odnoszącymi się do budynku.

eCRUB – Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

1 sierpnia 2022 roku uruchomiona została wyszukiwarka eCRUB. System ten jest cyfrowym odpowiednikiem Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestru ukaranych z uwagi na odpowiedzialność zawodową w budownictwie. Dzięki eCRUB czas oczekiwania na wpis do ewidencji został skrócony, gdyż baza danych ulega aktualizacji tuż po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Głównymi korzyściami wynikającymi z korzystania z eCRUB jest to, że:

 • Pracodawcy mają teraz możliwość wcześniejszego zapoznania się z kwalifikacjami i uprawnieniami potencjalnych pracowników,
 • Osoby zdające egzamin, mogą znacznie szybciej uzyskać wpis do ewidencji. Tym samym umożliwia im to korzystanie z nabytych uprawnień znacznie szybciej,
 • Organy administracji w prosty sposób mogą dokonać weryfikacji danych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.

Zastanawiasz się nad cyfryzacją Twojego biznesu?

Cyfrowe systemy, takie jak E-Dziennik Budowy, Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego czy wyszukiwarka eCRUB, pozwalają na usprawnienie i uproszczenie procesów budowlanych. Tym samym wpływa to na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa prac. Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa