Brak zapłaty, a zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

12-11-2019
/ Jerzy Burliński

Brak zapłaty, a zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy prowadzisz działalność gospodarczą, w przypadku, gdy znalazłeś się w sytuacji, że ktoś nie uregulował finansowego zobowiązania wobec Ciebie czujesz się oszukany i zawiedziony- bo w końcu podejmując z kimś współpracę obdarzasz drugą stronę zaufaniem. Brak zapłaty powoduje, że chcemy odzyskać należne nam środki. Dochodzenie roszczeń to głównie dziedzina z obszaru prawa cywilnego i to w jego oparciu powinieneś starać się odzyskać należne Ci pieniądze. Wrocławska Kancelaria KHG Group zatrudnia radców prawnych specjalizujących się m.in. w zakresie windykacji. Jesteśmy bardzo skuteczni, jeśli chodzi o prowadzone przez nas sprawy dochodzenia roszczeń na gruncie postępowania cywilnego. Co jednak w przypadku, gdy Twój dłużnik dopuścił się przestępstwa w związku z brakiem zapłaty?

Brak zapłaty, a oszustwo

Pojawienie się długu powinno skłonić Cię do rozważenia drogi, jaką obierzesz w celu odzyskania środków. Fachową pomoc w tym zakresie znajdziesz w Kancelarii Prawnej KHG Group. Nasi radcy prawni analizując przedstawione przez Ciebie dokumenty doradzą Ci najlepsze rozwiązanie. Jak wspomniałam na wstępie, brak zapłaty jest z reguły domeną prawa cywilnego. Z reguły dochodzenie roszczeń przebiega w drodze postępowania windykacyjnego, a następnie egzekucyjnego. Niewywiązanie się z umowy budzi u wierzyciela negatywne emocje i niejednokrotnie chęć posłania nierzetelnego kontrahenta „za kratki”. Prawo przewiduje taką możliwość w przypadku, gdy dłużnik dopuści się popełnienia przestępstwa. Oszustwo jest przestępstwem regulowanym przez przepisy prawa karnego. Należy jednak podkreślić, że nie każdy brak zapłaty będzie oszustwem. Aby móc mówić o tego rodzaju przestępstwie trzeba spełnić szereg przesłanek. Muszę w tym miejscu ostudzić entuzjazm, który budzi możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania karnego- znikoma liczba spraw o oszustwo kończy się prawomocnym skazującym wyrokiem sądu.

Przesłanki oszustwa

Oszustwo jest klasyfikowane, jako przestępstwo gospodarcze. Najważniejszymi przesłankami są: świadome działanie dłużnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem wierzyciela oraz wprowadzenie kontrahenta w błąd (np. co do sytuacji ekonomicznej). Należy więc udowodnić, że dłużnik od samego początku nie miał zamiaru zapłacić faktury. Jak wspomniałam wyżej, postępowanie karne w sprawie oszustwa nie jest sprawą łatwą. Z naszego doświadczenia wiemy, że tego typu postępowania są bardzo często umarzane z uwagi na to, że bardzo trudno jest udowodnić, że celem dłużnika od samego początku było oszustwo.

Jaka kara grozi za oszustwo?

Oszustwo jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W praktyce jednak- jeżeli sprawa nie została umorzona- zapada tzw. wyrok „w zawieszeniu”. Można jednak dostrzec pewne korzyści płynące z wszczęcia postępowania karnego. Otrzymanie przez dłużnika zawiadomienia o wszczęciu takiego postępowania może skutecznie zmobilizować go do uregulowania swoich rachunków. Naprawienie szkody w trakcie postępowania karnego jest istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na złagodzenie kary.

Postępowanie cywilne, a karne

Wystąpienie z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w drodze postępowania cywilnego. Trzeba tu jednak pamiętać, że sąd w postępowaniu w sprawie cywilnej może zawiesić postępowanie, jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w postępowaniu karnym mogłoby mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu cywilnym. Jeżeli postępowanie karne miało miejsce przed postępowaniem cywilnym to wydany prawomocny wyrok, co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Podjęcie decyzji o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa należy solidnie przemyśleć. Nie można tu kierować się emocjami. Dobrze jest skonsultować taką decyzję z niezależną kancelarią prawną. Dla osoby bez doświadczenia bardzo trudno jest odróżnić przedmiotowe przestępstwo od zwykłej sytuacji, w której kontrahent nie wywiązał się z ustaleń zawartych w umowie i niezapłaconych faktur. Zadzwoń do nas, i umów się na wizytę, a nasi specjaliści w oparciu o wieloletnie doświadczenie doradzą Ci czy wejście na drogę postępowania karnego jest dobrym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *