Brak płynności finansowej wywołanej koronawirusem a leasing

10-04-2020
/ Dominik Florjański

Brak płynności finansowej wywołanej koronawirusem a leasing

Z powodu trudnej sytuacji panującej na świecie, która znacznie wpływa na rynek można stwierdzić z przekonaniem, że skutki utraty płynności finansowej widać już dziś lub są wysoko prawdopodobne, że wystąpią lada moment. Oczekiwanie na pomoc państwa związaną z tarczą antykryzysową nie powoduje zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku regulowania wszelkich płatności i reagowania na sytuacje. Również obecnie panująca epidemia nie zwalnia przedsiębiorców z terminowej płatności za m.in. leasing, który jest niezwykle popularny w prowadzonej obecnie działalności gospodarczej. Ponieważ sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, tak samo należy bardzo szybko wykonać odpowiednie kroki w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji, w których specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG pomogą przyjąć odpowiednią strategię działania.

 

Z powodu niewypłacalności, a więc najgorszego momentu w jakim może znaleźć się przedsiębiorstwo jedną z opcji jakie pozostaną to postępowanie upadłościowe. Obowiązujące przepisy przewidują dwie przesłanki niewypłacalności, gdy przedsiębiorstwo utraciło zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz gdy od 24 miesięcy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku. Jest to więc sytuacja, gdy wszelkie możliwości zostały wyczerpane, a jak przejść całą procedurę zachęcam i odsyłam do przeczytania blogu na naszej stronie poświęconemu upadłości konsumenckiej.

 

Jednakże zanim dojdzie do takiego kryzysowego momentu, jeśli odpowiednio wcześniej zareagujemy możemy uniknąć takich konsekwencji. Leasing to umowa skonstruowana indywidualnie dla każdego, która oferowana jest przez różne podmioty z tego względu zapisy i rozwiązania znajdujące się w umowie są różne. Podstawową sprawą jest analiza umowy pod kątem konsekwencji w sprawie braku płynności finansowej, a więc nierealizowanie płatności rat leasingowych w terminie. Konsekwencje w nierealizowaniu rat leasingowych mogą być dotkliwe. Niektóre firmy leasingowe w umowach przewidują dotkliwe kary dla klientów opóźniających się z płatnościami. Najczęściej podstawową czynnością jest wystosowanie wezwania do zapłaty już po kilkudniowym opóźnieniu, przy czym naliczana jest opłata manipulacyjna. Czasami wystarczy miesiąc opóźnienia, żeby była wypowiedziana umowa, a konsekwencje z tym związane zostały już opisane w artykule o tytule „Koronawirus, a leasing”. Następnie możliwe jest wznowienie umowy, ale trzeba opłacić wszelkie zaległości i kolejną opłatę manipulacyjną za wznowienie umowy. Ponadto trzeba liczyć się z kosztami procesu windykacyjnego, które będziemy musieli ponieść.

 

Z tego powodu proponujemy na początku skontaktować się ze swoim leasingodawcą, jeśli mamy obawy co do terminowego opłacania rat leasingowych lub zaczynamy posiadać problemy z płynnością finansową. Z powodu panującej sytuacji firmy leasingowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponują rozwiązania. Jednakże pamiętajmy, że w umowach czasami są przewidziane już takie opcje jak opisane poniżej, z których możemy skorzystać, a to między innymi:

Zawieszenie spłaty leasingu

To sposób na czasowe zawieszenie spłaty leasingu, które może pomóc przetrwać ten najgorszy okres lub pozwoli na zebranie środków na dalsze finansowanie umowy. Zawieszenie można trwać nawet do kilku tygodni w zamian za opłatę manipulacyjną. Oczywiście okres trwania umowy zostanie automatycznie przedłużony o czas zawieszonego leasingu.

Czasowe obniżenie raty

Sposób, przez który następuje zmiana harmonogramu spłat poprzez czasowe obniżenie raty oraz podniesienie jej w przyszłych kolejnych ratach. Jest to rozwiązanie podobne do leasingu sezonowego, który polega na dopasowaniu wysokości raty leasingowej do możliwości płatniczych przedsiębiorstwa w danych miesiącach kalendarzowych. Tego typu zmiana harmonogramu zazwyczaj również wymaga opłaty manipulacyjnej.

Wydłużenie okresu leasingu

Wydłużenie umowy powoduje obniżenie raty miesięcznej, ponieważ kwota całkowita umowy rozbija się na więcej drobniejszych opłat. Jest to najpopularniejszy sposobów poradzenia sobie w sytuacji z brakiem płynności finansowej. Ten sposób wymaga opłaty manipulacyjnej.

 

Do tego dochodzą rozwiązania opisane w wyżej wspominanym artykule. Podsumowując klient ma wiele możliwości i opcji i nawet w przypadku złej sytuacji finansowej można sobie z tym poradzić. Szczegóły dotyczące wspominanych możliwości opisane są często w umowie i tabeli opłat i prowizji firmy leasingowej. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc od państwa, którą umożliwia tarcza antykryzysowa m.in. otrzymanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, ubezpieczenie transakcji leasingowych czy otrzymanie re-gwarancji umów leasingowych. Dzisiaj tarcza antykryzysowa nie przewiduje odroczenia ani zwolnienia leasingobiorców z obowiązku regulowania rat. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji i konsekwencje jakie mogą się narodzić w wyniku braku płynności finansowej alarmujemy, aby się nie długo nie zastanawiać i skorzystać z pomocy profesjonalnych Adwokatów i Radców Prawnych z Kancelarii Prawnej KHG w celu zabezpieczenia swoich interesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *