Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym?

17-12-2021

Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym?

Więcej dowiesz się tutaj – SPÓŁKI POLSKIE (opis po kliknięciu)

Niewiele osób ma świadomość tego, co robić jeśli doszło do wypadku samochodowego. W tym wypadku drogowym warto wiedzieć jakie podjąć kroki, jeśli zostaliśmy poszkodowani. Likwidacja szkód nierzadko okazuje się bardzo kosztowna i dobrze jest mieć świadomość co konkretnie pokrywa OC sprawcy i jakie warunki trzeba spełnić w celu uzyskania odszkodowania. Czy wiesz jakie przysługują Ci świadczenia? Co robić przy wypadku samochodowym, jeśli poniosłem szkodę? W jaki sposób ubiegać się o ich realizację? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Wypadki samochodowe – co robić jeśli zostałem poszkodowany?

W przypadku, gdy doszło do wyrządzenia szkody materialnej lub osobowej w wyniku wypadku drogowego, przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC. W tej sytuacji mamy na myśli polisę dotyczącą pojazdu sprawcy zdarzenia. Co do zasady obowiązek OC dotyczy każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Z polisy wypłacana jest bowiem rekompensata dla poszkodowanych w zdarzeniach lub wypadkach samochodowych.  Co do zasady jednak status osoby poszkodowanej jest szerszy i obejmuje nie tylko kierowców, ale również pasażerów bądź np. pieszych.

Jak postępować dalej przy wypadku samochodowym?

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, to konieczne jest zgłoszenie powstania szkody ubezpieczycielowi, u którego sprawca posiada OC. Sprawdzenie numeru jest możliwe za pośrednictwem m.in. strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Pamiętaj, że istotne jest dotrzymanie terminów wynikających z przepisów. Czas przedawnienia sprawy dotyczącej wypadku drogowego to 20 lat licząc od dnia zdarzenia. Natomiast w przypadku, gdy odszkodowanie wypłacane jest z tytułu kolizji drogowej, to roszczenia związane z uszkodzeniem pojazdu to maksymalnie 3 lata zanim dojdzie do przedawnienia, ale tutaj od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Wypadek samochodowy – jak postępować z OC?

Odszkodowanie OC jest wypłacane z polisy sprawcy po spełnieniu łącznie warunków dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej. W takim wypadku powinny zostać spełnione przesłanki dotyczące występowania:

  • szkody o charakterze majątkowym,
  • czynu, w którego następstwie doszło do szkody,
  • związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynem oraz szkodą wobec pokrzywdzonego,
  • możliwość winy za szkodę sprawcy zdarzenia.

 

Sprawdzanie OC, suma i postępowanie przy wypadku drogowym

Suma takiego odszkodowania z OC sprawcy jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od rodzaju i wielkości szkody. Niezwykle ważne jest przedstawienie dokumentacji dotyczącej zdarzenia.  W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub życiu kwota odszkodowania nie możę przekroczyć 5 210 tys. EUR. Przy odszkodowaniach za szkodę majątkową suma natomiast nie może przekraczać 1 050 tys. EUR.

 

Sprawdzenia OC można dokonać za pośrednictwem wspomnianego UFG. Inną opcją jest jednak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Tutaj jednak niezbędne będzie podanie numeru rejestracyjnego, daty pierwszej rejestracji i VIN pojazdu. Dane tego typu można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym. Szkodę możemy zgłosić online, telefonicznie bądź pisemnie w placówce danego ubezpieczyciela.  Wypłata środków z kolei następuje na podstawie zgłoszenia. Do dokumentacji trzeba koniecznie załączyć protokół sporządzony przez policjantów z miejsca zdarzenia, a także oświadczenie podpisane przez sprawcę kolizji.

Wypadek drogowy – masz pytania lub wątpliwości?

Nie wiesz w jaki sposób sprawdzić OC swojego sprawcy lub masz problem z zebraniem odpowiednich dokumentów? W takiej sytuacji  skonsultujemy Twoją sprawę i przygotujemy odpowiednią strategię działania. Zajmę się wszelkimi formalnościami za Ciebie! Sprawdź!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *