Zgromadzenie wspólników przez internet

22-11-2019
/ Dominik Florjański

Zgromadzenie wspólników przez internet

Jestem z większym problemów administracyjnych w prowadzeniu spółek są wszelkie sprawy związane z papierkami i dokumentacją dla Sądów KRS. Ustawodawca wprowadza zmiany w Kodeksie spółek handlowych, gdzie dojdzie do zmian, które zrewolucjonizują, usprawnią i przyspieszą decyzje w spółkach. Za ich sprawą umowa spółki będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji, a wszystko za sprawą prezydenckiej inicjatywy. Obecnie podejmowanie uchwał może sprawiać problemy dla spółek i wspólników, którzy przebywają za granicą RP lub przebywają zdala od siedziby spółki. Możliwość komunikowania się przez internet byłaby z pewnością atrakcyjną alternatywną dla przedsiębiorców.

 

Założeniem nowych przepisów jest możliwość prowadzenia zgromadzeń wspólników spółek z o.o. online pod warunkiem, że taką opcję przewiduje umowa spółki. Wspólnicy będą mogli prowadzić obustronną transmisję obrad w czasie rzeczywistym, podczas której będą mogli wypowiadać się przed lub w toku obrad, głosować osobiście lub przez pełnomocnika, a także zgłosić sprzeciw wobec uchwały – wszystko to elektronicznie, w miejscu innym niż miejsce obrad z dowolnego miejsca na świecie. Telezgromadzenie ma polegać na transmitowaniu online obrad zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w umowie spółki do innych miejsc, w których zgromadzeni są wspólnicy, ale w miejscu wskazanym przez spółkę. Wideokonferencja jest natomiast rodzajem połączenia online pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach ale wspólnik może do niej dołączyć z dowolnego. Według projektu przyjęcie elektronicznej formy zgromadzeń, nie zwalniałoby jednak spółki z określenia miejsca, w którym będzie fizycznie przebywał prowadzący zgromadzenie wspólników wraz z protokolantem oraz ewentualnymi organami spółki. Protokół ze zgromadzenia online będzie miał formę zapisu audio-wideo i zawierać będzie wszystkie dotychczas wymagane prawem informacje, takie jak powzięte uchwały, liczbę głosów czy zgłoszone sprzeciwy, a dodatkowo – zastąpi pisemną listę obecności. Do KRS będzie załączana transkrypcja w formie skanu protokołu ze zgromadzenia elektronicznego poświadczonej podpisami zarządu.

 

Podejmowanie uchwał na zgromadzeniach wspólników organizowanych przez Internet jest atrakcyjnym rozwiązaniem. Jeżeli jeden ze wspólników przebywa poza granicami RP albo w spółce jest tylu wspólników, że potrzebne byłoby wynajęcie dodatkowego pomieszczenia, a zorganizowanie zwyczajnego, corocznego zgromadzenia wspólników stanowi wyzwanie. Za plus można również uznać fakt, że teraz bez problemu będzie można szukać zagranicznych inwestorów, bo przepisy zagwarantują realną możliwość uczestnictwa. Aby ułatwić funkcjonowanie spółki po wejściu w życie nowych przepisów najlepiej byłoby wprowadzić zmiany  w umowie spółki.

 

Nasza Kancelaria Prawna KHG świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi spółek pod kątem prawnym dlatego z pewnością będziemy wykorzystywać te przepisy, ponieważ z doświadczenia wiemy ile trudu i czasu teraz należało poświęcić, aby podpisać dokumenty jakie przygotowujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *