Wkłady w spółce z o.o.

10-07-2019
/ Angelika Banasiuk

Wkłady w spółce z o.o.

Wspólnicy zobowiązani są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów do spółki (zgodnie z art. 3 kodeksu spółek handlowych). Wniesienie wkładu przez wspólnika stanowi więc jego obowiązek. To co może być wkładem, uzależnione jest do konkretnej spółki.

 

Wkład do spółki z o.o. może być wniesiony w formie pieniężnej, czyli po prostu gotówka, bądź przelew albo niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości, rzeczy ruchomej, własności intelektualnej (np. znaku towarowego). O ile ta pierwsza forma nie budzi wątpliwości, to jednak z wkładami niepieniężnymi (aport) jest większy problem. Aportem może być także przysługujące wspólnikowi wierzytelności. Jeżeli bowiem wkładem do spółki ma być wkład niepieniężny to umowa spółki powinna określać przedmiot takiego wkładu i wspólnika wnoszącego aport, a także liczbę i wartość nominalna objętych udziałów.

 

Przedmiotem wkładu w spółce kapitałowej nie może być prawo niezbywalne (np. prawo dożywocia, prawo pierwokupu) lub świadczenie pracy, czy usług.

 

Bezwzględnie należy zapamiętać, że w przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli przez system s24, na porycie kapitału zakładowego wnosi się tylko wkłady pieniężne. Można oczywiście później wnieść aport (forma niepieniężna), jednak już w sposób tradycyjny, a więc przez podpisanie aktu notarialnego. Niestety oznacza to, że każda następna zmiana w spółce musi zostać dokonana w formie papierowej do właściwego Sądu KRS.

 

Co do kapitału zakładowego w spółce z o.o. winien on wynosić co najmniej 5.000 zł, a jego wartość nominalna nie może być niższa niż 50 zł. Bez względu na to, jaką formę przybierze  wnoszony wkład, musi on pozostawać do dyspozycji spółki przed złożeniem wniosku rejestracyjnego. Od momentu podpisania umowy spółki z o.o. wkłady na pokrycie kapitału zakładowego winny być wniesione w całości w takim czasie, by zawiązanie spółki mogło być zgłoszone przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Odmienna sytuacja dotyczy spółki z o.o. rejestrowanej  w trybie s24. Mianowicie wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego nie stanowi warunku powstania spółki. Jego pokrycie musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS.

 

Często przedsiębiorcy decydują się na podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o., zwiększając tym samym jej wiarygodność w oczach kontrahentów. Decyzja taka jest podejmowana w drodze uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. O tym jak przeprowadzić taką procedurę należy sięgnąć do umowy spółki, a jeżeli ona milczy w tym zakresie, koniecznym staje się uregulowanie tej kwestii, poprzez zmianę umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *