Wirtualne biuro, a rezydencja podatkowa

02-12-2019
/ Joanna Czajkowska-Olech

Wirtualne biuro, a rezydencja podatkowa

Wirtualne biuro to inaczej wirtualny adres przedsiębiorstwa. I rzeczywiście, w świecie „globalnej wioski”, a także zastraszająco szybkiego wzrostu temperatur i zmian klimatycznych na Ziemi, dla wielu przedsiębiorców to rozwiązanie idealne. Zamiast stać codziennie w niekończących się korkach samochodowych i przyczyniać się do wzrostu temperatur globalnych i zanieczyszczenia atmosfery, można prowadzić swój dochodowy biznes zdalnie.

Potencjalni klienci kupując produkt bardzo często sugerują się „bliskością” potencjalnego dostawcy towarów lub usług od własnego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a faktycznie trudno być w wielu miejscach jednocześnie i do tego być konkurencyjnym. Adres przedsiębiorstwa może mieć decydujący wpływ na sukces lub porażkę działań.

Problemy dzisiejszego świata zdają się także dostrzegać ustawodawcy, dając temu wyraz w przepisach prawa, które od 3 września 2019 roku dopuszczają udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (za art. 234[1] k.s.h.), a więc wystarcza, że wspólnicy w czasie rzeczywistym, przebywając fizycznie w innych miejscach, gromadzą się za pomocą komunikatorów w innym miejscu niż faktyczne miejsce obrad zgromadzenia wspólników.

 

Co to jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to określone przepisami miejsce dopełniania zobowiązań podatkowych i finansowych. Określa ona, kto, gdzie i w jakim zakresie podlega opodatkowaniu. Przepisy międzynarodowe, zgodnie z zasadą unikania podwójnego opodatkowania, nie wiążą go z posiadanym obywatelstwem.

Za osobę mającą polską rezydencję podatkową, uważa się osoby, które na terytorium Polski posiadają centrum swych interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywają dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.  Mówi się wówczas o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. W przypadku nierezydentów mówimy o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Organy podatkowe wydają podatnikom Certyfikaty Rezydencji Podatkowej (CFR-1 z j. ang. Certificate of Tax Residence) zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.  Również zagraniczne urzędy wydają swoim podatnikom takie dokumenty. Prowadząc działalność w której transakcje zawierane są z zagranicznymi kontrahentami – należy pamiętać o dokumentach CFR-1 (można posługiwać się wersją elektroniczną).

Co oferuje KHG w ramach wirtualnego biura?

Każdy dowolnie (w ramach przepisów prawa) wybiera miejsce i sposób organizacji prowadzonego przedsięwzięcia biznesowego. A każdy radca prawny i każdy adwokat z Kancelarii Prawnej KHG Group Sp. z o.o. doradza jakie to ramy, poza które nie warto wykraczać, a w przypadkach – gdy już pojawiły się u Państwa problemy – potrafi znaleźć ich rozsądne rozwiązanie.

Rejestracja spółek prawa handlowego lub też rejestracja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, na najbardziej dogodnych zasadach przepisów prawa podatkowego, dopasowanych do planowanych przedsięwzięć to także kwestie, które nie mają tajemnic przed Kancelarią Prawną KHG Group Sp. z o.o we Wrocławiu. Przy ulicy Dmowskiego jesteś w sercu miasta i łatwo parkujesz swoje auto lub docierasz komunikacją miejską.

Oszczędzasz czas i pieniądze kupując gotowe spółki zakładane z najwyższą starannością, z wirtualnymi adresami a także optymalną przestrzenią do pracy. Oferujemy dostęp do obsługi prawnej, księgowej, informatycznej, przechowywania dokumentacji, profesjonalnych kontaktów z KRS, ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym a nawet Narodowym Bankiem Polskim. Wszystkie swoje ważne sprawozdania i deklaracje kontrolujesz na bieżąco.

Warto jednak zwrócić uwagę na częsty błąd wśród przedsiębiorców, który polega na braku weryfikowania istnienia na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznego kontrahenta. Element ten jest jednym z najistotniejszych, aby móc przyjąć brak istnienia obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług (potocznie VAT) w Polsce. Kancelaria Prawna KHG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, specjalizuje się w sprawach z zakresu badania rejestracji działalności gospodarczych prowadzonych przez siebie kontrahentów oraz ich klientów. Sprawdź naszą ofertę usług KHG Group sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *