Windykacja miękka, czyli zanim wkroczy prawnik

03-11-2019
/ Rafał Kufieta

Windykacja miękka, czyli zanim wkroczy prawnik

Przedsiębiorcy nie raz spotykają się z sytuacją, gdy klient nie płaci za wykonaną usługę czy dostarczony towar. Chcąc ściągnąć przysługującą mu należność może posunąć się do stosowania tzw. windykacji twardej jak i łagodniejszej formy, czyli windykacji miękkiej. Podczas próby odzyskania należności może jednocześnie skorzystać z usług kancelarii prawnej. Co to jest i na czym polega windykacja miękka dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

 

Windykacja miękka – co to jest?

Windykacją miękką jest dążenie do polubownego załatwienia sprawy. Windykację miękką można podzielić na dwie ścieżki. Jedną z nich jest ciągłe przypominanie o długu i ponaglanie dłużnika. W tym celu stosuje się różne formy przekazu, czyli np. pisemne wezwania do zapłaty, wiadomości sms z przypomnieniem o konieczności zapłaty i podaniem numeru konta, na które należy je dokonać czy też telefoniczne przypomnienia. Drugą natomiast jest przekazanie informacji o długo do Biura Informacji Gospodarczej. W Polsce mamy cztery takie biura. Są to: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG). Dla specjalistów z Kancelarii Prawnej KHG temat windykacji miękkiej nie jest obcy. Doświadczenie naszych radców prawnych pozwoliło odzyskać pieniądze wielu klientów zarówno z Wrocławia jak i poza granicami naszego miasta jeszcze na etapie przedsądowym.

Przekazanie informacji o długu i dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej ma na celu wywarcie wpływu na dłużniku, które ma nam pomóc odzyskać należność. Dłużnik-konsument i dłużnik-przedsiębiorca chcąc uniknąć upublicznienia swoich danych w tak negatywnym świetle często decydują się na spłacenie zaległości. Dłużnik-konsument nie chce być źle postrzegany przez znajomych, współpracowników czy sąsiadów, którzy w łatwy sposób mogą znaleźć informację o jego długu za pośrednictwem Internetu. O ile pojedyncza jednostka w tak dużym mieście, jakim jest Wrocław może stać się „niezauważalna”, tak w mniejszej społeczności, jakimi są np. wioski jest to praktycznie niemożliwe.  Natomiast dłużnik-przedsiębiorca ma do stracenia pozycję swojej firmy, która przez taki proceder traci na wiarygodności. Ryzyko upublicznienia wiadomości o zadłużeniu z reguły jest bardzo skuteczną formą odzyskania należnych pieniędzy.

 

Warunki dokonania wpisów w rejestrach

Aby dokonać wpisu w powyższych rejestrach trzeba spełnić kilka warunków. W każdym z tych przypadkach wpis poprzedzony jest zawarciem umowy z danym biurem. Następnie musi dojść do wystosowania wezwania do zapłaty w stosunku do dłużnika z informacją o podjętej współpracy z danym biurem informacji gospodarczej i konsekwencjami z jakimi dłużnik musi się liczyć w razie nie spłacenia zadłużenia. Dodatkowymi kryteriami wpisu jest upływ 60 dni od daty wymagalności i 30 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty. Do Biura Informacji Gospodarczej można podać informację o długu nie mniejszym niż 200 zł (w przypadku dłużnika-konsumenta) i 500 zł (w przypadku dłużnika-przedsiębiorcy).

 

Uważaj, aby nie dopuścić się stalkingu

Stosując windykację miękką trzeba jednak pilnować, aby nie przekroczyć pewnej granicy, która dzieli ponaglanie i przypominanie o zadłużeniu z nękaniem dłużnika. Jeśli po kontakcie z dłużnikiem, on jasno określi, że będzie w stanie spłacić zadłużenie np. za 2 tygodnia, a do tego czasu nadal codziennie będziesz do niego wysyłać sms-y i dzwonić to będzie mieć podstawę do oskarżenia Cię o stalking. Z uwagi na to warto pokusić się o współpracę z kancelarią prawną, która zadba o to, aby tej granicy nie przekroczyć.

 

O ile pisma, telefony i sms-y nie zawsze spełniają swoją rolę to ryzyko podania informacji o długu jest jednym z najskuteczniejszych metod odzyskania należnych Ci pieniędzy. Bardzo często dzięki takim zabiegom uda Ci się odzyskać środki bez konieczności kierowania sprawy do Sądu. Kontakt z Biurem Informacji Gospodarczej i wystosowanie wezwania do zapłaty możesz wykonać samodzielnie, natomiast, jeśli nie czujesz się na siłach lub brak Ci czasu na podejmowanie czynności z tym związanych zapraszam do kontaktu z specjalistami ds. windykacji Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu. Jak mówiłam na wstępie, windykacja miękka jest stosowaniem łagodnych metod odzyskania należności- w przypadku, gdy okaże się bezskuteczna nie zamyka Ci drogi do zastosowania windykacji twardej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *