ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

25-02-2021
/ Inga Nowakowska

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Przed nami gorący czas rozliczeń i składania zeznań podatkowych, co oznacza że wielu z Nas będzie szukało wszelkich możliwych rozwiązań, które w jakikolwiek sposób pomogą zaoszczędzić pieniądze.

 

Jedną z opcji, jaką umożliwił nam ustawodawca, jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Rozwiązanie to jest korzystne dla podatników, ponieważ umożliwia dokonanie odliczenia wydatków od podstawy obliczenia podatku – w przypadku wybrania formy opodatkowania na zasadach ogólnych i podatku liniowym, lub przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Odliczeniu z tytułu ulgi termomodernizacyjnej mogą podlegać wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które to są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku jednorodzinnym.

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który to jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile przedsięwzięcie termomodernizacyjne w danym budynku mieszkalnym zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat podatkowych – liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację. Najważniejszy jest więc tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli posiadasz nieruchomość, a nie masz co do niej tytułu prawnego – niestety nie możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Co należy rozumieć przez „budynek mieszkalny jednorodzinny”? To nic innego jak budynek wolno stojący, albo budynek o zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, który to ma zaspokajać potrzeby mieszkalne. Budynek taki ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość i dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż 2 lokali mieszkalnych, albo 1 mieszkalnego i 1 użytkowego o pow. nieprzekraczającej 30 % całości budynku.

 

Czy instalacja musi być zamontowana bezpośrednio na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, aby móc skorzystać z przedmiotowej ulgi? Niekoniecznie, nie zawsze jest możliwość zamontowania chociażby instalacji fotowoltaicznej. Wtedy też możemy zdecydować się na zamontowanie takich instalacji na innym budynku, typu garaż czy budynek gospodarczy. W takim wypadku liczy się to, czy instalacja faktycznie służy budynkowi mieszkalnemu. Jeżeli tak – to podatnik ma prawo skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

 

JAKIE WYDATKI UPRAWNIAJĄ MNIE DO SKORZYSTANIA Z ULGI?

 

W rozporządzeniu Minister Inwestycji i Rozwoju określił katalog takich wydatków, które uprawniają do ulgi, i są to m.in.:

 

 1. Wydatki na materiały budowlane i urządzenia:
 2. Materiały budowlane do dociepleń, płyt balkonowych oraz fundamentów wykorzystywanych do zabezpieczenia przed wilgocią,
 3. Kocioł gazowy i olejowy
 4. Węzeł cieplny
 5. Zbiorniki na gaz lub olej
 6. Instalacja ogrzewcza
 7. Ogniwo fotowoltaiczne
 8. Stolarka drzwiowa i okienna
 9. Wydatki na usługi:
 10. Wykonanie projektu związanego z pracami termomodenizacyjnymi,
 11. Wykonanie eskpertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej
 12. Wymiana stolarki zewnętrznej
 13. Wykonanie analizy termograficznej budynku
 14. Wymiana elementów instalacji ogrzewczej,
 15. Montaż kotłów,
 16. Montaż instalacji fotowoltaicznej,

 

Katalog wydatków, jakie podatnik może odliczyć, jest o wiele szerszy. Powyżej wymieniłam tylko te najczęstsze i najbardziej istotne.

 

CZY JEST JAKIŚ LIMIT CO DO DOKONYWANYCH ODLICZEŃ?

Tak, maksymalna kwota jaką możemy odliczyć to 53.000,00 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że przedmiotowy limit nie jest związany z 1 inwestycją, a jest określany dla konkretnego podatnika, niezależnie od ilości inwestycji. W przypadku małżonków, każde z nich ma prawo do odrębnego odliczenia kwoty 53.000,00 zł.

 

DO KIEDY MAM CZAS?

Odliczenia należy dokonać w rozliczeniu rocznym składanym za dany rok podatkowy, w którym to zostały poniesione wydatki. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, a maksymalny czas dokonywania odliczeń wynosi 6 lat.

 

PODSUMOWANIE

Specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG pomogą ocenić możliwość zastosowania w Twojej sytuacji ulgi termomodernizacyjnej, a następnie wprowadzą ulgę w życie. Zastosowanie optymalnych rozwiązań pozwoli uzyskać nie tylko komfort psychiczny, ale i przede wszystkim finansowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *