Sprzedaż mieszana przy podleganiu VAT i zwolnieniu z niego

03-06-2019
/ Rafał Kufieta

Sprzedaż mieszana przy podleganiu VAT i zwolnieniu z niego

W działalności gospodarczej może dojść do sytuacji, że dokonujemy sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz takiej, która jest zwolniona z VAT. Problemem nie jest sama sprzedaż, ale już fakt jak poprawnie odliczyć podatek VAT od faktur zakupu. Gdy mamy sprzedaż opodatkowaną VAT posiadamy pełne prawo do odliczeń, zaś gdy sprzedajemy towary bądź usługi na zwolnieniu takiego pełnego prawa do odliczeń nie posiadamy.

 

Jeśli więc pojawia się sprzedaż mieszana w naszej działalności to powinniśmy przyporządkować wydatki do odpowiedniej działalności – opodatkowanej lub zwolnionej. Stwarza to jednak niejednokrotnie problemy, zwłaszcza gdy nie jesteśmy w stanie wydzielić, który wydatek dotyczył odpowiedniej sprzedaży. W tym momencie poprawnym rozwiązaniem jest ustalenie odpowiedniej proporcji, w jakiej będziemy ujmować odliczenia podatku VAT.

 

Proporcję tą liczymy w oparciu o udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem za rok poprzedzający ( czyli dla 2019 roku liczymy w oparciu o sprzedaż z 2018 roku) i tą proporcją odliczamy każdorazowo podatek od towarów i usług od każdej faktury zakupu. Procent ten zaokrąglamy w górę do całkowitej liczby. Następnie gdy rok obrachunkowy się skończy i będziemy już znali wysokość realnej sprzedaży, należy dokonać korektę w pierwszej deklaracji na nowy rok obrachunkowy.

 

Pamiętać należy, że do ustalenia proporcji nie wliczamy przychodów ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, transakcji pomocniczych w zakresie nieruchomości i transakcji finansowych oraz transakcje dotyczące usług wymienione w ustawie. Oczywiście w obliczaniu proporcji nie wliczamy kwoty podatku.

 

Wyjątkową sytuacją jest fakt, gdy sprzedaż opodatkowana jest bardzo mała (poniżej 2%) lub bardzo duża (powyżej 98%). W takiej sytuacji gdy proporcja sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem wyniesie mniej niż 2%, podatnik nie odlicza VAT od całości zakupów. Zaś gdy proporcja ta jest większa niż 98%, a kwota podlegająca odliczeniu byłaby mniejsza niż 500 zł w skali roku, podatnik może uznać odliczenie wynosi 100%.

 

Jeśli w naszej działalności pojawia się sprzedaż mieszana fakt ten musimy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. We wniosku wykazujemy jaką proporcję chcemy używać obliczoną w wyżej wymieniony sposób (pamiętaj, że zawsze urząd skarbowy może ustalić inną według niego właściwą) i po rozpatrzeniu wniosku otrzymujemy decyzję, który musimy stosować przez rok obrachunkowy. Dokonana później korekta realnej sprzedaży, będzie jednocześnie proporcją na kolejny rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *