Sprawozdanie finansowe za 2018 elektronicznie?

16-04-2019
/ Rafał Kufieta

Sprawozdanie finansowe za 2018 elektronicznie?

Tak, wszystkie spółki które są zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym mają obowiązek swoje sprawozdanie za 2018 udostępnić dla Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. Wyjątek stanowią spółki sporządzające sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Miało być to ułatwienie dla przedsiębiorców, natomiast obowiązek ten jest związany z dodatkowymi kosztami. Wysłanie sprawozdania drogą elektroniczną do Urzędu powoduje obowiązek zakupu nowych funkcjonalności systemów księgowych jak i podpisów elektronicznych. Każdy z przedsiębiorców musi dostosować swój system księgowy, tak aby był on w stanie wygenerować sprawozdanie finansowe spełniające wymogi Urzędów Skarbowych.

 

Dodatkowym kosztem staje się obowiązek posiadania podpisu elektronicznego lub portalu e- puap, z czego e- puap jest wersją darmową podpisu elektronicznego.  Podpis elektroniczny można zakupić w firmie która oferuje tego rodzaju produkty, natomiast portal e- puap można założyć samodzielnie. Profil zaufany można założyć na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index . Podczas zakładania profilu zaufanego są dwie metody potwierdzenia tożsamości: poprzez konto bankowe lub w punkcie potwierdzającym. Punktów potwierdzających jest wiele, więc dla osób które nie chcą mieć portalu poświadczonego poprzez rachunek bankowy (ponieważ należy się logować do banku podczas każdorazowej chęci podpisania jakiegokolwiek dokumentu) mogą podejść do wybranego punktu.

 

Aby móc wysłać dokument drogą elektroniczną, należy mieć pełnomocnictwo do wysyłania dokumentów. Nawet właściciel spółki lub Prezes który w pełni może reprezentować swoją spółkę lub działalność również ma obowiązek złożyć papierowy dokument UPL-1 upoważniający go do wysłania sprawozdania finansowego swojej spółki do Urzędu. Pomyślmy o tym wcześniej, ponieważ procedura rejestracji wniosku UPL-1 może trwać do 14 dni. Niestety Urzędy Skarbowe nie przyjmują dokumentów od osób które nie mają aktualnego upoważnienia do wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Termin na złożenie sprawozdań się nie zmienił i jest to 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej do 10 lipca 2019 roku należy złożyć sprawozdanie za 2018 rok. Już dziś pomyślmy o obowiązkach jakie trzeba spełnić w celu terminowego wysłania sprawozdania finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *