Spotkanie z klientem w restauracji, a koszty w firmie

05-08-2019

Spotkanie z klientem w restauracji, a koszty w firmie

Kluczowym elementem funkcjonowania biznesu są spotkania odbywające się najczęściej poza siedzibą firmy w celu omówienia z kontrahentami zasad współpracy, ustalenia planów na przyszłość, negocjowania i podpisywania umów. Spotkania te mają pozytywny wydźwięk przy promowaniu wizerunku  firmy, wpływają na dalszą współpracę, bo mają luźniejszy i swobodniejszy charakter niż spotkanie stricte przy biurku w firmie. Okoliczności spotkania mają tutaj znaczenie.

Biuro rachunkowe we wrocławiu
podatki i księgowość

(opis po kliknięciu)

 

 

Spotkania z klientami najczęściej związane są z usługą gastronomiczną. Według art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od tych usług.

 

Cała kwota z faktury, czyli kwota brutto będzie więc kosztem- pytanie jednak- kosztem uzyskania przychodu czy kosztem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodu?

 

Część urzędów posługuje się  art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

Brak definicji kosztów reprezentacji i reklamy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych bardzo utrudnia podatnikom zaliczenie odpowiednich wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przez co jest to wyjątkowo sporna kwestia i rozstrzygana najczęściej na niekorzyść podatnika.

 

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 17.06.2013 r., sygn. akt II FSK 702/11), reprezentacja nie powinna być dzisiaj oceniana według kryteriów przepychu, okazałości czy wystawności jak to się działo jeszcze kilka lat temu.

 

Najważniejszym kryterium klasyfikacji tego wydatku jest jego celowość- jeżeli spotkanie z klientem miało na celu wytworzenie i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, pogłębienie relacji biznesowych, to wydatek ten posiada charakter reprezentacji i nie może być zaksięgowany w kosztach firmowych jako koszt uzyskania przychodu.

 

Z naszej praktyki zawodowej możemy powiedzieć, że większość księgowych nie uznaje faktur za usługi gastronomiczne za koszty firmowe, gdyż jest to zdecydowanie bezpieczniejsze podejście i wiąże się z brakiem problemów w razie kontroli podatkowej, jednak trzeba mieć na uwadze, że jest to niekorzystne dla podatników.

 

Każde takie spotkanie z klientem w restauracji jest osobnym przypadkiem i wymaga indywidualnej analizy, dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci ustalić, czy dany wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu i podzielą się pomocnymi wskazówkami na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *