Jak możemy pomóc?

Twój dłużnik zobowiązał się wobec Ciebie, ale nie wywiązał się? Nie możesz odzyskać swojej należności? Pozwól nam odzyskać Twoje pieniędzy! Warto mieć na uwadze, że windykacja nie zawsze oznacza wejście w spór. W praktyce niejednokrotnie dłużnik nie płaci, ponieważ sam ma problemy finansowe. Tutaj bardzo ważna zawsze okazuje się szybkość działania. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu i poprowadzimy windykację: wyślemy wezwania, skontaktujemy się z drugą stronę, a także znajdziemy pieniądze Twojego dłużnika. Podejmiemy wszelkie czynności, aby finalnie doprowadzić do spłaty zadłużenia.

Windykacja – pozwól odzyskać swoje pieniądze!

W jaki sposób przeprowadzamy proces windykacji? W praktyce jeśli działania prewencyjne i monitoring należności nie sprawdził się – zawsze warto spróbować polubownego postępowania. Jeśli Twoim dłużnikiem jest Twój stały kontrahent to być może nie będzie dla Ciebie korzystne zrywanie z nim więzi oraz dobrych relacji. Zawsze możliwe jest ustalenie ugody z nowym planem spłaty, a to oznacza w przyszłości możliwość nawiązania ponownej współpracy. W innym wypadku możemy całość skierować na postępowanie sądowe przeprowadzane może być w dwóch trybach: jawnie lub w ramach postępowania upominawczego. Z kolei w następstwie wydania nakazu dłużnik będzie miał zaledwie dwa tygodnie na sprzeciw w postępowaniu upominawczym bądź wobec zarzutów przy nakazowym. Ponadto zakres naszych działań nie kończy się na tym:

  • przeprowadzimy negocjacje i mediacje z Twoim dłużnikiem,
  • sporządzimy konieczne wezwania, a także pozew i zajmiemy się egzekucją,
  • będziemy reprezentować Cię w sprawie o wyjawienie oraz podział majątku i m.in. zakaz prowadzenia działalności,
  • zredagujemy raport gospodarczy
  • zapewnimy Ci kompleksowe dochodzenie roszczeń z odpowiedzialności członków zarządu w sposób subsydiarny.

Skontaktuj się z nami w sprawie Twojego długu!

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem należności na rzecz swoich klientów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej, mając na uwadze ekonomikę całego procesu i interes klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, stawiając na zakończenie windykacji na najwcześniejszym możliwym etapie. W swoich działaniach stawa na skuteczne i szybkie działania, jednak z uwzględnieniem zasad etyki biznesowej i zawodowej.

Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów lub wybierz produkt z listy poniżej.