Sprawy karne i karno-skarbowe

Sprawdź jak możemy Ci pomóc Obejrzyj film
Jak możemy pomóc?

Postępowania karne i karno-skarbowe to jeden z częściej prowadzonych przez nas typów spraw. Regularnie trafiają do nas klienci z zapytaniami odnośnie do naruszeń wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz karnego. Co do zasady kodeks karny skarbowy (KKS) ma zastosowanie do czynów, które naruszają przepisy prawa finansowego, czyli wspomnianego prawa podatkowego, ale również celnego, dewizowego oraz regulacji związanych z grami hazardowymi. W sprawach dotyczących przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, o ile KKS nie stanowi inaczej. To właśnie dlatego niejednokrotnie prowadzimy sprawy dotyczące równocześnie materii zarówno prawa karnego, jak i karno-skarbowego.

Pomoc radcy prawnego lub adwokata w przypadku spraw karnych i karno-skarbowych

Obsługa prawna w sprawach karnych nie ogranicza się jedynie do reprezentacji przed sądem. Kluczowe działania podejmowane są już na etapie postępowania przygotowawczego. To właśnie wtedy gromadzone są dowody, które będą wykorzystywane przed sądem. Niejednokrotnie nieocenione okazuje się wsparcie prawne przy przesłuchaniach podejrzanego oraz świadków. Pomoc radcy prawnego lub adwokata sprowadza się również do wskazania pytań do świadków, a także zakresu wniosków dowodowych. 

Nasza kancelaria zapewnia w kwestii spraw karnych oraz karno-skarbowych wsparcie prawne ze strony Maciej Grzegorczyka – radcy prawnego, doradcy podatkowego, a także adwokat Moniki Gładysz. Oboje od lat prowadzą regularną współpracę z szerokim spektrum klientów, którzy nawiązują z nimi współpracę na różnych etapach postępowań. Niezależnie od tego czy Twoja sprawa dotyczy przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, czy też należy do dziedziny spraw karnych, nasi prawnicy dokonają szczegółowej analizy wskazanego stanu faktycznego. Następnie z kolei opracują na jego bazie możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie.

Jakimi sprawami karnymi i karno-skarbowymi zajmują się nasi prawnicy?

Sprawy karne to w zasadzie bardzo szeroka kategoria. Wszczynane są one przy podejrzeniu o popełnienie czynów zabronionych. Do tego katalogu zaliczają się m.in.: kradzież, rozbój czy pobicie. Natomiast postępowanie karno-skarbowe to zdecydowanie węższa kategoria. Dotyczyć może: 

  • niewypłacalności przedsiębiorstwa, 
  • pranie brudnych pieniędzy lub przestępstw dotyczących AML, 
  • oszustw podatkowych, 
  • utrudnianiu kontroli skarbowej czy podatkowej. 

Zapewnimy Ci wsparcie na każdym kroku. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i opiszesz swoją sytuację.